RNP Antikorları (Anti-RNP)

RNP Antikorları (Anti-RNP) testi  ANA test sonucu pozitif çıkan ve klinik özellikleri itibarıyla mikst bağ dokusu hastalığı veya sistemik lupus eritematozus olasılıklarını düşündüren hastaların değerlendirilmesi sırasında kullanılır. Günümüzde tek başına bağımsız bir parametre olmaktan çok, Sm antikoru ile birlikte, western blot tekniği ile yapılan antinükleer antikor tarama testinin (ANA Profili) bir komponenti olarak çalışılmaktadır.

Aynı zamanda nRNP ve U1RNP olarak da adlandırılan RNP, Sistemik lupus eritematozus hastalarının %50’sinde ve başta mikst bağ dokusu hastalığı (MCTD) olmak üzere bağ dokusu hastalıklarının çoğunda  bulunur. MCTD serolojik olarak yüksek titrede RNP antikorlarının varlığı, ancak aynı zamanda Sm ve dsDNA antikorlarının bulunmaması ile karakterize bir hastalıktır.

RNP antikorları, IFA tekniği ile yapılan antinükleer antikor çalışmasında benekli tipte boyanma modeline neden olur.

Bugüne kadar tanımlanmış başlıca beş bağımsız bağ dokusu hastalığı tablosu mevcuttur. Bunlar, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, polimiyozit, dermatomiyozit ve romatoid artrittir. Sjögren sendromu çoğunlukla bu hastalıklarla birlikte, daha seyrek olarak da tek başına bulunabilir. Klinik olarak bütün bu hastalıkların özelliklerini taşıyabildiği için bu şekilde adlandırılan mikst bağ dokusu hastalığında görülen en önemli klinik bulgular, Reynaud fenomeni, artralji/artrit, ösofageal hipomobilite, pulmoner fonksiyon bozukluğu, ellerde şişme, miyozit, döküntü, lökopeni, sklerodaktili, plörit, perikardit ve pulmoner hipertansiyondur. Klinik olarak lupus eritematozus’a çok benzemekle birlikte, renal tutulum olmaması ile bu hastalıktan ayrılır.

Test sonucunun yorumu:

SLE vakalarının %50 kadarında ve başta mikst bağ dokusu hastalığı (MCTD) olmak üzere diğer bağ dokusu hastalıklarında bulunur. Diğer antikorlarla birlikte bulunduğunda bağ dokusu hastalığı olasılığını destekleyen, ancak hastalık spesifitesi olmayan bir veri olarak kabul edilir. Klinik bulguların da eşlik etmesi koşuluyla, dsDNA ve Sm antikorları olmaksızın, RNP antikorlarının tek başına pozitif bulunması, mikst bağ dokusu hastalığı olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Numune: Serum

Referans değer: Negatif.

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: