Romatizma ve ANA (Anti-Nükleer Antikor) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Romatizmal rahatsızlıklar altında sınıflandırılan çeşitli hastalıklar vardır. Romatizma terimi, genelde Romatoid Artrit’i tanımlamak için kullanılsa da olguların çoğunda asıl olarak Osteoartrit yani Kireçlenme vardır.

Romatizma Nedir ?

Romatoid bozukluklar arasında kasları, eklemleri ve kemikleri etkileyen birçok hastalık vardır. Bunlar yaygın olup, dünya üzerindeki geniş bir nüfusun sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Daha şiddetli koşullarda, eklem ve organ yıkımına neden olan iltihaplı romatizma hastalıkları gelişebilir. Bunlarda şiddetli ağrı, sakatlık ve hatta ölüm bile görülebilmektedir.

Romatizmal Hastalıklara Hangi Doktor Bakar ?

Romatizmal hastalıklara yakalanan hastalar bu alanda eğitim almış Romatologlar tarafından teşhis  ve tedavi edilir.

Romatologlar Romatoid Artrit, Lupus ve Gut gibi 100’den fazla inflamatuvar romatizmal hastalıkları ve artrit formlarını tedavi etmektedir.

Yaşlandıkça nüfusun çoğunluğunda eklem sertliği ve ağrıları görülür.

Hangi Rahatsızlıklar Romatoid Bozukluklar Olarak Sınıflandırılır ?

Romatoid bozukluklar yüzü aşkın tipte görülür ama başlıcaları;

Lupus Artriti

SLE yani Lupus

Gut

Skleroderma

Juvenil İdiopatik Artrit

Sjögren Sendromu

Spondirartritler

Polimiyalji Romatizması ve

Dev Hücreli Arterit gibi sistemik vaskülitlerdir.

Enflamatuar Eklem Rahatsızlıklarının Belirtileri Nelerdir ?

Enflamatuar eklem rahatsızlıkları, genellikle orta yaşlarda şiddetli eklem ağrısı, eklemlerde şişme, fonksiyon kaybı, sertlik ve yorgunluğa neden olurlar.

Tiplerine ve tuttukları organlara göre daha başka bulgular da oluşabilir.

Romatizma Kaç Kişiyi Etkiliyor ?

Avrupa’da 100 milyondan fazla insan romatizmal hastalıklardan etkilenmektedir. Bu, tüm nüfusun neredeyse dörtte biridir.

Tahminler her 1.000 çocuktan birinde bir şekilde Romatizmal hastalık gelişeceğini göstermektedir.

Yaşamları boyunca Kadınların % 8.4’ü ve Erkeklerin % 5’inde Romatizmal hastalık gelişeceği hesaplanmıştır.

Kadınlarda, Romatoid Artrit gibi bozukluklar 2-3 kat daha fazla görülür.

Avrupa’da Romatizma teşhisi konan vakaların % 60’ı Kadınlardır.

Gelelim önemli bir Romatizma testi olan ANA testine;

ANA (Anti-Nükleer Antikor) Nedir, Neden Yapılır ?

Sistemik Romatizmal hastalıklarda (konnektif veya kollajen doku hastalıkları da denir, SLE, Mikst Konnektif Doku Hastalığı, Sjögren sendromu, Skleroderma, CREST sendromu, Romatoid artrit, Polimiyozit ve Dermatomiyozit ) tanıda en çok istenen otoantikorlardan birisidir.

 

 

 

Nükleus (çekirdek) komponentlerine karşı oluştuğu için bu ad verilmiştir.

Bu hastalıklardan özellikle SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) tanısı zor konulan bir hastalıktır çünkü çok çeşitli semptomları ile birçok hastalığı taklit eder. Özellikle Böbrek ve Deri olmak üzere vücutta hemen her organı tutar ve Anti-dsDNA antikoru tipiktir.

ANA, ELISA ve IFA gibi metodlarla tespit edilmektedir.

Genellikle önce ELISA ile taranır, pozitifler Hep-2 gibi substratlarla titre edilir. Genellikle 1/160 üstü titreler kuvvetli pozitif kabul edilir.

Yaşlılarda ANA pozitifliği hastalık olmadan da sıktır. Hep-2 kullanarak yapılan ölçümlerde SLE’da ANA pozitifliği % 99 civarındadır.

ANA ölçümü serumdan yapılır.

ANA Pozitifliği Nedenleri ?

Daima hastalık vardır anlamına gelmez.

Çok yaşlılarda (% 10-37), hatta bazı sağlıklı kişilerde de (% 3-5) pozitif olabilir.

Sistemik Romatizmal hastalıkların çoğunda pozitiftir ama bu hastalıkların tanısını koymaya yetmez, tanı koymaya yardımcıdır, asıl tanı klinik bulgular, Radyoloji ve bazen Histopatoloji ile konur.

İlaçla indüklenmiş Lupus (Anti-Histon antikorları tipiktir).

İlaçlar (Prokainamid, İzoniazid ve Hidralazin türü) yalancı ANA pozitifliği yapabilir.

Bazı Viral Enfeksiyonlar ve Kronik Hastalıklardan sonra da ANA pozitifliği olabilmektedir.

CREST sendromu : Kalsinozis, Reynaud Fenomeni, Özafagial Disfonksiyon, Sklerodaktili ve Telenjektazi ile giden hastalık.

IFA ile yapılan ölçümlerde bir plağa sabitlenmiş hücrelerle bu antikorların yaptığı paternler floresan mikroskop altında incelenir.

Ortaya Çıkan Paternlere Göre;

Homojen (Diffüz) Patern : SLE ve Mikst Konnektif Doku Hastalığı

Noktalı Patern : SLE , Mikst Konnektif Doku Hastalığı, Skleroderma, Polimiyozit, Sjögren sendromu ve Romatoid Artrit

Nükleolar Patern : Skleroderma ve Polimiyozit

Sentromer (Periferal) Patern: Skleroderma ve CREST sendromu’na tipiktir.

Sjögren sendromunda ANA pozitifliği % 40-70 arasındadır. Bu hastalıkta iki ANA alt tipi olan Anti-SS-A (Ro) ve Anti-SS-B (La) pozitifliği daha spesifiktir, ortalama % 90 pozitiftirler.

Skleroderma’da ANA pozitifliği % 60-90 arasındadır. Bu hastalık Diffüz veya Sınırlı diye iki tipte olur. Diffüz form daha ağırdır, Anti-scl 70 pozitifliği olurken, Sınırlı formda Senromerik (Periferal) ANA pozitifliği beklenir.