RSV IgG-IgM Testleri Nedir ?

RSV IgG-IgM antikorları RSV hastalığı şüphesinde üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olarak, sebebe yönelik ayırıcı tanı yapılması sırasında istenir.

Respiratuvar Sinsityal Virüs, insanda solunum yolu enfeksiyonuna neden olur. Sonbahardan ilkbahara kadar geçen dönem içinde genellikle salgınlar yapar.

Gençlerde ve yetişkinlerde yanızca üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olarak hafif geçen bir tablo oluşturduğu halde, bebeklerde ve küçük çocuklarda Bronşiolit, Pnömoni ve Krup (Akut Larengotrakeobronşit) gibi solunum sıkıntısı yaratan ve destek tedavisi gerektiren hastalık tablolarına yol açabilir.

Bağışıklık yetmezliği olanlarda, yaşlılarda veya önceden kardiyopulmoner hastalığı olanlarda da bazen ağır tablolar gelişebilir.

RSV IgG-IgM Testleri Nedir ?

RSV IgG sınıfı antikorlar negatif olduğu halde IgM sınıfı antikorların pozitifliği primer enfeksiyona işaret eder. Kısa bir zaman içinde IgG sınıfı antikorların pozitif hale gelmesi yani serokonversiyon primer enfeksiyonun kesin kanıtıdır.

Pozitif olan IgG sınıfı antikorların titresinde 1-2 hafta içinde 4 kat veya daha fazla artış olması ise yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyonu gösterir.

Tek başına IgG sınıfı antikorların varlığı etkenle daha önceki bir temasa işaret eder.

Klinik tablonun bu enfeksiyonu düşündürmesine rağmen IgM antikorları negatif ve IgG antikor titresi düşük derecede bulunursa, testin iki hafta kadar sonra tekrarlanarak antikor titresinin izlenmesi önerilir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.