Rubella IgG Avidite Testi Nedir, Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Rubella IgG Avidite testi, genellikle Gebelerde ve Rubella IgM antikoru Pozitif çıkanlarda enfeksiyonun gerçekleşme yani virüsün kapılma zamanını belirlemek için yapılan bir testtir.

Rubella virüsü ile oluşan Rubella enfeksiyonu yani Kızamıkçık, Gebelik sırasında Annede önemli bir belirti vermezken, Fetüste ise çok önemli zararlara yol açabilir.

Gebeliğin ilk 4 ayında Bebekte organların oluşumu olduğundan ilk 3-4 ayda enfeksiyon geçirilmesi tehlikelidir. Bu dönemde geçirilen enfeksiyon Bebekte Konjenital Rubella Sendromu denen bir duruma yol açabilir.

Konjenital Rubella Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Bu sendrom’da aşağıdaki bulgulardan en azından biri veya daha fazlası mevcuttur;

Katarakt ve Konjenital Glokom başta olmak üzere Göz defektleri

Patent Duktus Arteriosus, Pulmoner Arter Stenozu ve Septum Defektleri başta olmak üzere Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Sensorionöral Sağırlık (en sık görülen defekt)

Mikrosefali

Psikomotor gelişme geriliği

Mental gerilik

Meningoensefalit

Trombositopenik Purpura

Hepatosplenomegali

Sarılık

Hepatit

Pnömoni

Miyokardit

 

 

Rubella Belirtileri Nelerdir ?

Rubella enfeksiyonunun kuluçka dönemi yani belirtilerin başladığı dönem ortalama virüsün alınmasından 14 gün (12-23 gün) sonrasıdır.

Hastalığın belirtileri genellikle hafiftir. Vakaların % 50 kadarında semptomsuz olarak seyreder.

Küçük çocuklarda genellikle ilk belirti, “Rash” tarzında Deri döküntüsü’dür.

Rubella’nın sebep olduğu Rash, ilk olarak Yüzde görülür, daha sonra Baştan Ayağa kadar bütün vücuda yayılabilir.

Rubella’nın döküntüleri, Kızamık’ta görülen döküntülere göre daha soluk olup, birbiri ile birleşme eğilimi göstermez. Sıcak Duş alınmasından veya Banyo yapılmasından sonra daha belirgin hale gelir.

Deri döküntüleri’nin ortaya çıkmasından önceki 1-5 günlük dönemde hafif derecede Ateş, Kırıklık, Ense ve Kulak arkası Lenf bezlerinde büyüme ve üst solumun sistemi ile ilişkili belirtiler görülür.

Büyük Eklemlerde ağrı ve kızarıklıkla seyreden Eklem iltihapları sık görülür. Eklem sorunları genelde kısa süre sonra geçer ancak nadiren kronikleşebilir de.

Rubella IgG Avidite Testi Nedir ?

Rubella enfeksiyonunun kesin tanısı ancak virüs ayrımı ve hastalığa özgü Rubella IgG ve IgM gibi kan testleri ile konabilir.

Özellikle Gebelikte bu testlere rutin bakılır.

Rubella IgM antikorları virüs kapılırsa cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde tespit edilebilir. Vakaların çoğunda yaklaşık 6-9 Hafta içinde kaybolur. Bazen enfeksiyondan veya aşıdan sonra 1 yıla kadar Pozitifliğini koruyabilmektedir.

Rubella IgG antikorları ise cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-2 Hafta içinde veya viremi döneminden sonraki 2-3 Hafta içinde tespit edilebilir.

Rubella IgG Pozitif ama Rubella IgM Negatif ise bu durum Primer enfeksiyondan çok, daha önce geçirilmiş enfeksiyon göstergesi olarak kabul edilir.

Rubella IgM Pozitif  ama Rubella IgG Negatif bulunması,  yeni enfeksiyon geçirilmekte olduğunu veya yakın zamanda geçirilmiş olabileceğini düşündürür.

Rubella IgM ve IgG antikorları beraberce Pozitif olan bir kişide, birkaç hafta içinde IgG antikorları titresinin 4 kat’tan fazla artması da Primer enfeksiyon olasılığını düşündürür.

Ancak böyle bir tabloya, aynı zamanda Re-enfeksiyon sebebiyle de raslanabileceğinden, dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Bu nedenle tek başına IgM pozitifliği enfeksiyon yeni geçirilmiş demek için yeterli değildir, Rubella IgG Avidite testi yapılmalıdır.

Rubella IgG Avidite testi, daha eski antikorların antijene daha güçlü, daha yeni antikorların ise daha zayıf bağlanma gücüne sahip olması özelliğinden yararlanılarak yapılan bir testtir. Sonuç indeks değeri olarak verilir.

İndeks değerinin düşük olması yani düşük Avidite, enfeksiyonun yakın geçmişte, yüksek olması ise uzak geçmişte meydana gelmiş olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Özetle Rubella IgG Avidite testinde Yüksek Avidite olması istenir.

Rubella IgG Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Rubella IgG Pozitif veya yüksek ise ama Rubella IgM Negatif ise bu durum yeni enfeksiyondan çok, daha önce geçirilmiş enfeksiyon göstergesi olarak kabul edilir.

Yani kişi eskiden enfeksiyon geçirmiştir, yeni değildir, nispeten iyi bir durumdur.

Rubella IgM Pozitif  ama Rubella IgG Negatif bulunması ise yeni enfeksiyon geçirilmekte olduğunu veya yakın zamanda geçirilmiş olabileceğini düşündürür, istenen bir durum değildir.

Rubella IgM ve IgG antikorları beraberce Pozitif olan bir kişide ise genellikle yeni bir enfeksiyon olma ihtimali yüksekse de kesin ayırım için Rubella IgG Avidite testi yapılmalıdır.

Burada da Düşük Avidite gelirse enfeksiyon yeni denebilir ve istenen bir durum değildir.

Yine Rubella IgG antikorlarının 1-2 haftada 4 kat’tan fazla artması da yeni enfeksiyon olasılığını düşündürür.

Rubella IgG Avidite Değeri Kaç Olmalı ?

İndeks değeri % 40 ve düşük olması yeni enfeksiyon lehinedir, istenen bir durum değildir.

60 ve üstü ise daha önceden geçirilmiş enfeksiyon lehinedir, nispeten iyidir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !