Rubella IgG ve IgM Pozitif Ne Demek, Değeri Kaç Olmalı ?

Rubella (Kızamıkçık), tıpkı Kabakulak ve Kızamık gibi çocukluk çağında nispeten sık rastlanan, genellikle deri belirtileriyle giden ve damlacık yolu ile insandan insana bulaşan bir virüs hastalığı’dır.

Bu hastalığın kesin tedavisi yoktur.

Genellikle birkaç hafta da kendiliğinden geçse de, bazen seyri sırasında ciddi, kalıcı komplikasyonlara neden olabilmektedir.

Rubella Nasıl Bulaşır ?

Rubella yuva, kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda öksürük, aksırık gibi durumlarda damlacık yani solunum yolu ile kısa sürede bulaşabilen bir hastalıktır.

Çocuklarda genellikle hafif geçirilir, ergenlik çağı ve erişkinlerde ise daha ağır seyretmektedir.

Rubella Belirtileri Nelerdir ?

Rubella enfeksiyonunun kuluçka dönemi yani belirtilerin başladığı dönem ortalama virüsün alınmasından 14 gün (12-23 gün) sonrasıdır.

Hastalığın belirtileri genellikle hafiftir. Vakaların % 50 kadarında hastalık subklinik veya semptomsuz olarak seyreder.

Küçük çocuklarda genellikle ilk belirti, “rash” tarzında Deri döküntüsü’dür. Deri döküntüleri’nin ortaya çıkmasından önceki 1-5 günlük dönemde hafif derecede Ateş, Kırıklık, ense ve kulak arkası Lenf bezlerinde büyüme ve üst solumun sistemi ile ilişkili belirtiler görülür.

Rubella’nın sebep olduğu rash, ilk olarak yüzde görülür, daha sonra baştan ayağa kadar bütün vücuda yayılabilir. Rubella’nın döküntüleri, kızamık’ta görülen döküntülere göre daha soluk olup, birbiri ile birleşme eğilimi göstermez. Sıcak duş alınmasından veya banyo yapılmasından sonra daha belirgin hale gelir.

Büyük Eklemlerde ağrı ve kızarıklıkla seyreden eklem iltihapları sık görülür. Eklem sorunları genelde kısa süre sonra geçer ancak nadiren kronikleşebilir de.

Rubella Tanısı Nasıl Konur ?

Kesin tanı ancak virüs ayrımı ve hastalığa özgü Rubella IgG ve IgM gibi kan testleri ile konabilir.

Rubella IgG ve IgM antikorları kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Özellikle gebeliğe hazırlık döneminde bu hastalığın gebelik açısından risk oluşturup oluşturmadığının belirlenmesini sağlar.

Rubella IgG ve IgM Ne Zaman Pozitifleşir ?

Rubella IgM sınıfı antikorlar cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde tespit edilebilir. IgM antikorlarının konsantrasyonu 2-4 hafta içinde maksimum seviyeye yükselip, vakaların çoğunda yaklaşık 6-9 hafta içinde kaybolur.

Bazen primer enfeksiyondan veya aşıdan sonra 1 yıla kadar pozitifliğini koruyabilmektedir.

Önceden bağışıklığı olan kişilerde re-enfeksiyon durumunda, IgM sınıfı antikorların ölçülebilir bir seviyeye yükselmesi çoğu zaman teşhiste sorun çıkarır.

Rubella IgG antikorları ise cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-2 hafta içinde veya viremi döneminden sonraki 2-3 hafta içinde tespit edilebilir.

Primer enfeksiyon kuşkusu mevcutsa, IgG ve IgM sınıfı antikorların beraberce değerlendirilmesi gerekir.

Rubella IgG ve IgM Pozitif Ne Demek ?

Rubella IgG pozitif ama Rubella IgM negatif ise bu durum primer enfeksiyondan çok, daha önce geçirilmiş enfeksiyon göstergesi olarak kabul edilir.

Rubella IgM pozitif  ama Rubella IgG negatif bulunması, primer enfeksiyonun geçirilmekte olduğunu veya yakın zamanda geçirilmiş olabileceğini düşündürür.

Rubella IgM ve IgG antikorları beraberce pozitif olan bir kişide, birkaç hafta içinde IgG antikorları titresinin 4 kat’tan fazla artması da primer enfeksiyon olasılığını düşündürür.

Ancak böyle bir tabloya, aynı zamanda re-enfeksiyon sebebiyle de raslanabileceğinden, dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Bu nedenle tek başına IgM pozitifliği enfeksiyon yeni geçirilmiş demek için yeterli değildir, Rubella IgG avidite testi yapılmalıdır.

Anneden bebeğe geçebilen türden bir antikor olmaması sebebiyle yeni doğmuş bir bebeğin kord kanında veya serumunda Rubella IgM antikorlarının varlığının gösterilmesi Konjenital Rubella Enfeksiyonu teşhisi için yeterlidir.

Rubella IgG ve IgM Değeri Kaç Olmalı ?

Normalde Negatif olmalıdır. Genelde Negatif < 1 referans değeridir.

Rubella Nelere Yol Açabilir ?

Yetişkinlerde sıklıkla Eklem ağrıları ve Artrit görülebilir.

Konjonktivit, erkeklerde Testis ağrısı ve iltihabı, yumuşak damakta Forshheimer lekeleri görülebilir.

Trombositopenik purpura ve Ensefalit ise çok nadir görülen ciddi komplikasyonlardır.

Gebeliğin ilk 2 ayında virüs kapılırsa % 80-100 oranında fetal enfeksiyon meydana gelir. Gebeliğin 2.trimestirinde virusun alınması ise fetüsün enfekte olma oranını belirgin oranda düşürür.

Gebelikte Rubella Tehlikeli midir ?

Rubella çocuklarda tehlikesiz bir hastalık sayılır.

Bununla beraber  en önemli ve ciddi tablosu gebe bayanların kızamıkçığa yakalanması sonucunda ortaya çıkan Konjenital Rubella Sendromu‘dur.

Konjenital Rubella Sendromu’nda  annelerin gebeliğin ilk 3 ayında virüsü kapmaları durumunda virüs, plasenta yoluyla anne rahmindeki yavruyu etkileyerek doğumsal anormalliklere neden olabilmektedir.

Konjenital Rubella Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Bu sendrom’da aşağıdaki bulgulardan en azından biri veya daha fazlası mevcuttur;

Katarakt ve Konjenital Glokom başta olmak üzere göz defektleri

PDA, Pulmoner arter stenozu ve Septum Defektleri başta olmak üzere Kalp-Damar sistemi hastalıkları

Sensorionöral Sağırlık (en sık görülen defekt)

Mikrosefali, Psikomotor gelişme geriliği, Mental gerilik ve Meningoensefalit başta olmak üzere merkezi sinir sistemi defektleri

Trombositopenik purpura

Hepatosplenomegali

Sarılık

Hepatit

Pnömoni ve

Miyokardit

Konjenital rubella sendromu ile doğan bebekler, doğum sonrasında aylarca, hatta 2 yıla varan bir dönem boyunca virüsü çevreye yaymaya devam ederler, bu nedenle de çevredeki diğer bebekler ve bağışıklığı olmayan yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilirler.

Tüm bu ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm kadınların hamile kalmadan önce bir kan testi ile kızamıkçık geçirip geçirmediğinin test edilmesi gerekmektedir. Eğer hastalık geçirilmediyse yani Rubella IgG negatif ise, kızamıkçık aşısı ile aşılanmaları uygundur.

Rubella Aşısı Korur mu ?

Aşı % 98 oranında bu hastalığa karşı yaşam boyu koruma sağlar.

Rubella Tedavisi Nasıldır ?

Kızamıkçığın kesin bir tedavisi yoktur.

Belirtilere göre ateş düşürücü, anti-allerjikler vs verilir.

Bol su içmek, bol meyve tüketmek ve istırahat etmek de faydalıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !