s100B Protein Testi Nedir, Neden Yapılır ?

s100B protein testi Alzheimer Hastalığı, Down Sendromu, Epilepsi, Amiyotropik Lateral Skleroz, gibi hastalıklarda ve Beyin hasarında tanıya yardımcı olarak istenebilen bir testtir.

Bakılması zor olduğundan az kullanılır.

s100B protein Nedir ?

s-100 B proteini Kalsiyum bağlayıcı proteindir.

S100B Proteinleri geniş bir hücre yelpazesinin sitoplazma ve çekirdeğinde lokalizedir ve hücre döngüsü ilerlemesi ve farklılaşması gibi bir dizi hücresel sürecin düzenlenmesinde yer alır.

S100B Glial’e spesifiktir ve primer olarak Astrositler tarafından üretilir edilir, ancak tüm Astrositler S100B’yi üretmez.

S100B Pozitif Ne Demek ?

Alzheimer Hastalığı

Down Sendromu

Epilepsi

Amiyotropik Lateral Skleroz

Schwannoma

Melanom ve

Tip I Diyabet gibi çeşitli nörolojik, neoplastik ve diğer hastalık türlerinde s100 proteininin kromozomal yeniden düzenlenmeleri ve değişime uğraması söz konusudur.

S100B’nin Melittin tarafından düzenlenmesinin Epilepsi tedavisi için bir potansiyele sahip olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

S100B, Astrositler tarafından salgılanır veya yaralı hücrelerden dökülüp hücre dışı boşluğa veya kan dolaşımına girebilir. S100B’nin serum seviyeleri, Beyin hasarı’nın akut fazı sırasında hastalarda artmaktadır.

Son on yılda, S100B, Kan-Beyin Bariyeri (BBB) ​​geçirgenliği ve CNS yaralanması için çevresel bir biyolojik belirteç olarak ortaya çıkmıştır.

Yüksek S100B seviyeleri, Travmatik Kafa Travması veya Nörodejeneratif Hastalıklar dahil Nöropatolojik koşulların varlığını doğru şekilde yansıtmaktadır.

S100B Negatif Ne Demek ?

Normal yani Negatif S100B seviyeleri, önemli bir MSS patolojisinin olmadığının güvenilir bir göstergesidir.

S100B’yi kullanmanın en büyük avantajı, henüz daha serum veya CSF düzeylerindeki önemli yükselmelerin olmadığı ve geri döndürülemez hasar oluşmadan önce moleküler düzeyde CNS hasarının belirlenmesini sağlamak ve Tıbbi müdahaleyi erkenden yapma şansı vermesidir.

Serum S100B testinin 0.12 ng/mL’nin altındaki  değerleri, Beyin kanaması veya Ödemi için riskin çok düşük olduğunu  göstermiştir.

Serum S100B seviyelerinin, Kan-Beyin bariyerinin geçirgenlik değişikliklerini nöronal hasar yokluğunda bile yansıtması onun iyi bir öncü belirteç olmasını sağlamıştır.

Buna ek olarak, insan Melanositlerinde de bulunan S100B, Malign Melanoma için güvenilir bir belirteçtir.

Numune :

Serum

Referans Değerler :

0.01-0.12 ng/ml

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !