Salisilat Testi Nedir ?

Salisilat (Salisilik Asit) testi bu ilacı kullananlarda tedavi dozunun optimize edilmesi veya toksisite vakalarının teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.

Terapötik amaçla kullanılan salisilatlar, salisilik asit, sodyum salisilat, metil salisilat ve asetilsalisilik asit formunda bulunur. En çok kullanılan formu Asetilsalisilik asittir.

Salisilat Testi Nedir ?

Klinik uygulamada analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik olarak kullanılır. Asetilsalisilik asit, Karaciğer ve kanda bulunan esterazlar tarafından hidrolize edilerek aktif formu olan salisilik asite dönüştürülür.

Serum yarı ömrü doza bağımlı olarak 3-20 saat arasında değişir.

Salisilat Zehirlenmesi

Toksik dozlara ulaşıldığında, bulantı, kusma, kulak çınlaması, baş ağrısı, hiperpne, konfüzyon, hipertermi, konuşma bozukluğu ve konvülsiyonlar görülebilir.

Orta derecede toksik dozlarda, kompanse respiratuvar alkaloz ve çok toksik dozlarda anyon gap artışı ile birlikte metabolik asidoz gibi asit-baz dengesi bozuklukları görülür.

Değerlendirme :

Elde edilen sonuca dayanılarak, kullanılmakta olan dozun yeterli olup olmadığına karar verilir. Rutin uygulamada düşük dozda uygulanan tedaviler için kan konsantrasyonunun izlenmesine gerek görülmez.

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak amacıyla uygulanan düşük doz tedavide, kan konsantrasyonları terapötik aralığın altında ve çoğu zaman da ölçüm aralığının alt sınırına yakın bir seviyede bulunur.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

2-30 mg/dl

Toksik doz : > 50 mg/dl