Sedimantasyon Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Sedimantasyon (ESR) testi özellikle inflamatuvar hastalıklar, infeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları ve malign durumların tanısında yardımcı olarak kullanılan bir testtir.

Sedimantasyon hızında artma genelde infeksiyon veya inflamasyon göstergesidir.

ESR yükselmesi geç başlar (1 gün sonra), geç düzelir.

Sedimantasyon Yüksekliği Nedenleri ?

Polimiyaljiya Romatika

Temporal Arterit

Testin oda ısısından yüksek sıcaklıkta çalışılması

Hiperfibrinojenemi

Multiple Myeloma

Lösemiler

Hodgkin Lenfoma

Romatizmal hastalıklar

Anemiler

Gut Artriti

Romatoid Artrit

Akut Romatizmal Ateş

Sistemik Lupus Eritematozus

İlaçlar

Kanserler (Böbrek, Kolon, Meme ve Karaciğer tümörleri)

Gebelik

Hipoalbüminemi

İnfeksiyonlar

Hipo-Hipertiroidizm

Nefritler

Toksemi

Travma

Ağır Metal zehirlenmesi

Myokard İnfarktüsü

Doku nekrozları

Pulmoner Emboli başlıca ESR yüksekliği nedenleridir.

Sedimantasyon Düşüklüğü Nedenleri ?

Konjestif Kalp Yetersizliği

İlaçlar (ACTH, Kortizon, Etambutol, NSAID, Kinin, Salisilat)

Polisitemi

Hipofibrinojenemi

Yenidoğanlar

Orak Hücreli Anemi

Sferositoz

Mikrositoz

Lökositoz

Oda ısısında 4 saatten fazla beklemiş kan

Pıhtılaşmış kan başlıca düşük ESR nedenleridir.

Sedimantasyon Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Sedimantasyon için kolunuzdan Sedimantasyon tüpüne kan alınır.

Normalde Sedimantasyon tüpünün içinde kanın pıhtılaşmasını engelleyen antikoagülan madde vardır. Bu nedenle bu tüpe kan alınır alınmaz 3-5 kez tüp alt üst edilir ki içindeki bu madde kanın pıhtılaşmasını engellesin.

İşte kan alındıktan sonra tüp hemen 3-5 kez tüp alt üst edilmezse kan pıhtılaşır ve Sedimantasyon tesi çalışılamaz, çünkü sonuç yalancı düşük çıkar.

İşte sizde de Sedimantasyon testinde “Pıhtılı Numune” yazılıysa korkmayın. Muhtemelen yeni bir numune alınıp ondan çalışılması için tekrar laboratuvara çağrılacaksınız.

Sedimantasyon Kaç Olmalı ?

50 yaş altı Erkek: 15 mm/saat, Kadın: 20 mm/saat

50 yaş üstü Erkek: 20 mm/saat, Kadın: 30 mm/saat

Sedimantasyon ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

Bir cevap yazın