Sepsis Nedir, Belirtileri, Kan Zehirlenmesi ve Tedavisi ?

Sepsis (Kan Zehirlenmesi), aslında gerçek bir zehirlenme değildir. Kan zehirlenmesi, kanında herhangi bir toksik maddenin bulunması nedeniyle olumsuz Tıbbi durumu tanımlayan bir terimdir.

Gerçekte genellikle Bakteri veya toksinlerinin kana ulaşmasıyla ortaya çıkan sağlık durumudur.

Sepsis Nedir ?

Sepsis “enfeksiyona düzensiz konakçı yanıtı nedeniyle yaşamı tehdit eden organ fonksiyon bozukluğu” olarak tanımlanır.

Sepsis Kriterleri :

Yeni kriterler sadece 3 semptom üzerine kuruludur:

Bozulmuş zihinsel durum
Hızlı solunum (> 22 nefes / dakika)
Düşük kan basıncı (< 100 mm Hg sistolik)

Yukarıdaki ölçütleri karşılayan hastalar büyük olasılıkla sepsiste bulunur ve septik olarak da adlandırılır.

Tanı için kan testleri artık gerekli değildir.

Sepsis, hastanın acil tedavi gerektiren ciddi bir problemdir.

Bakteriyemi, kandaki bakterilerin varlığı anlamına gelir; Bu, yukarıda listelenen herhangi bir kriter olmadan ortaya çıkabilir ve sepsis ile karıştırılmamalıdır.

Örneğin, Dişlerinizi fırçalayabilir ve kısa süre Bakteriemi olabilirsiniz ve herhangi bir SIRS (Sistemik Enflamatuvar Yanıt Sendromu) ölçütleri oluşmaz.

Sepsisin Evreleri Nelerdir ?

Bazı Tıbbi araştırmacılar, sepsisin 3 aşamalı olduğunu düşünmektedir.

İlk aşama en az şiddetli olup genellikle ateş ve artmış Kalp hızı vardır.

İkinci evre daha ağırdır ve solunum güçlüğü ve muhtemel organ işlev bozuklukları ile karakterizedir.

Son evre ise hayatı tehdit eden düşük kan basıncına sahip en şiddetli evre (septik şok veya şiddetli sepsis) ile karakterizedir.

Tüm araştırmacılar bu aşamaları kabul etmezler. Bazı araştırmacılar, sepsisin aşamalı olduğunu düşünmez.

Sepsisin Sebebi Nedir ?

Sepsis vakalarının çoğunluğu Bakteriyel, bazıları Mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır. Sepsisin yaygın Bakteriyel nedenleri Gram Negatif Basillerdir (E. coli, P. aeruginosa, E. corrodens ve Haemophilus influenzae).

Sepsis oluşturan diğer Bakteriler S. aureus, Streptococcus türleri, Enterococcus türleri ve Neisseria‘dır.

Candida türleri, sepsise neden olan en sık mantarlardandır.

Nadiren diğer enfeksiyon nedenlerine veya Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu‘na neden olabilecek maddelere bağlıdır.

Sepsis Bulaşıcı mıdır ?

Genel olarak, sepsis bulunan bir kişi, enfeksiyona neden olan organizmanın saldırganlığına bağlı olarak (Bakteri ve Mantar gibi bulaşıcı nedenlerle) bulaşıcı olabilir, bu nedenle el yıkama, steril eldiven, maske ve giysi örtüsü gibi önlemler düşünülmelidir.

Sepsis Belirtileri Nelerdir ?

Yetişkin hastanın kanıtlanmış veya şüphelenilen bir enfeksiyon kaynağı olması ve sepsis tanısı almak için aşağıdaki sorunlardan en az ikisinin olması gerekir:

Değişmiş zihinsel durum (örneğin, değişmiş bilinç, zihinsel karışıklık veya deliryum)
Hızlı solunum  (> 22 nefes / dakika)
Düşük kan basıncı (<100 mm Hg sistolik)

Diğer belirtiler :

Kalp hızında yükselme (Taşikardi)
Ateş
Düşük vücut ısısı (Hipotermi)
Titreme
Baş dönmesi
Yorgunluk
Yüz yıkaması
Nefes darlığı
Düşük idrar üretimi
Cilt renginin değişmesi
Bir veya birden fazla organın işlev bozukluğu
Şok ve
Uyku hali.

Yaşlı hastalar ve yetişkinlerde ilk belirgin semptomlar çoğunlukla karışıklık, titreme, güçsüzlük, muhtemelen daha hızlı nefes alma ve Baykus görünümü’dür.

Pediyatrik hastalar (Bebekler ve çocuklar) de yetişkinlerde benzer semptomlar gelişebilir, ancak en sık görülen belirtiler ateş ve azalmış idrar çıkışıdır. 

Çocuklar uyuşukluk belirtileri gösterebilir.

Septik Şok, enfeksiyonun sistolik kan basıncında tehlikeli bir düşüşe (Hipotansiyon) neden olduğu bir durumdur.

Sepsis Nasıl Teşhis Edilir ?

Klinik olarak, hastanın yukarıda listelenen en az iki tanısal kritere uyması ve şüphelenilen veya kanıtlanmış bir enfeksiyona sahip olması gerekmektedir.

Kesin tanı, bulaşıcı bir ajan için pozitif bir Kan kültürüne ve en azından kriterlerin ikisine dayalıdır.

Diğer faydalı testler, Lökosit sayımı, Prokalsitonin ve PaCO2 gibi laboratuvar analizlerine dayanmaktadır.

Sepsis Tedavisi Nasıldır ?

Sepsis hemen hemen her vakada, hastaların hastaneye kaldırılması, uygun intravenöz Antibiyotiklerle tedavi edilmesi ve herhangi bir organ işlev bozukluğunu desteklemek için tedavi verilmesini gerektirir.

Sepsis hızla organ hasarına ve ölüme neden olabilir; Ağır sepsisde antibiyotiklerin geciktirilmesi durumunda, istatistikler saat başına % 7’lik bir mortalite artışı olduğunu ortaya koymuştur.

Sepsis tedavisinde uygun antibiyotikler, aynı anda verilen iki veya üç antibiyotik kombinasyonudur; Çoğu kombinasyon genellikle birçok MRSA enfeksiyonunu tedavi etmek için vankomisin içerir.

Sepsiste Gidişat Nasıldır ?

Sepsis hastalarının prognozu, sepsisin şiddeti veya evresi ile hastanın temel sağlık durumuna bağlıdır.

Örneğin, sepsis hastaları ve teşhis sırasında organ yetmezliği belirtisi göstermeyen hastalar % 15-30 arasında ölüm riskine sahiptir.

Şiddetli sepsis veya septik şok hastalarında ölüm oranı yaklaşık % 40 – 60 arasında değişirken, yaşlılarda mortalite oranı en yüksektir.

Sepsisli yenidoğan ve pediatrik hastalar yaklaşık % 9 – 36 oranında ölüm oranına sahiptir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !