Serbest (Free T4) Testi, Hipotiroidizm ve Hipertiroidizm Nedir ?

Serbest (Free) T4 testi, Tiroid Bezi’nin hormon üretim faaliyetinin değerlendirilmesi, Hipotiroidi veya Hipertiroidi olasılıklarının araştırılması ve hastaların takibi amacıyla kullanılır.

Genel Bilgiler :

Tiroid Bezi tarafından sentezlenen T3 ve T4 hormonları bütün vücutta gelişmenin, metabolizmanın ve nöral aktivitenin düzenlenmesinde rol oynar.

T3 hormonu, T4’e göre metabolik olarak daha aktif olmakla birlikte, etkisi daha kısa sürer.

Tiroid Bezi hormonlarının sentezi İyod’a gereksinim gösterir.

Tiroid Bezi hormonları dışında, İyoda bağımlı olarak üretilen ve Biyolojik role sahip başka Hormon bilinmemektedir.

Su ve gıdalarla alınan İyot, Tiroit Peroksidaz enziminin rol aldığı bir reaksiyon ile organik İyot’a dönüştürülerek Tiroit dokusunda konsantre edilir.

İyodu bağlayarak depolayan Tiroglobulin, Tiroit dokusunda yer alan foliküllerde bulunan, çok miktarda Tirozin içeren bir glikoprotein’dir.

Tiroglobulin içinde bulunan Tirozin rezidülerine 1 İyot bağlanmasıyla Monoiyodotironin (MIT), iki İyot bağlanmasıyla Diiyodotironin (DIT) oluşur. Daha sonra bu moleküller birleşerek Triiyodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) moleküllerini oluşturur.

Gereksinim durumunda, folikül hücreleri, Tiroglobulin’i endositoz yoluyla içine alarak T3 ve T4 hormonlarını serbest hale getirir. Serbest halde kana salgılanan bu Hormonlar çok büyük oranda Hormon bağlayan proteinlere bağlanır.

Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG), Tiroksin Bağlayan Prealbümin (Transthyretin) ve Albümin, Tiroit hormonlarını bağlayarak kanda taşınmasını sağlayan başlıca proteinlerdir.

Tiroit hormonlarının yaklaşık % 75 kadarı TBG’e bağlı olarak taşınır.

Transtiretin, Tiroit hormonlarını daha yüksek bir afiniteyle bağlamakla birlikte, bağlama kapasitesi düşüktür.

Total T3’ün % 0.3, Total T4’ün % 0.03 kadarı serbest halde bulunur.

Başta Hamilelik olmak üzere bazı özel durumlar dışında serbest hormon konsantrasyonları, genellikle total hormon konsantrasyonları ile denge içinde bulunur. Bu hormonların yalnızca serbest formları Biyolojik aktiviteye sahiptir.

Hipotiroidizm Nedir ?

Kanda Tiroit hormonu konsantrasyonu düşüklüğü sonucunda ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Genel olarak fiziksel ve mental aktivitede yavaşlamaya neden olur.

Yorgunluk

Bitkinlik

İştahsızlığa rağmen kilo alma

Soğuğa tahammülsüzlük

Ciltte kuruma

Saçlarda ve kıllarda azalma

Uykusuzluk

Kas ve eklem ağrıları

Ekstremitelerde güçsüzlük

Depresyona eğilim

Emosyonel labilite

Mental durgunluk

Unutkanlık

Hafıza zayıflaması

Zihinsel konsantrasyon azalması

Kabızlık

Fertilite azalması

Kadınlarda menstruel düzensizlik

Terleme azalması

Ciltte his azalması

Bulanık görme

İşitme azalması

Boğazda dolgunluk hissi ve

Ses kısıklığı ana belirtilerdir.

Hipotiroidi sebebinin Hashimoto Tiroiditi olması durumunda, Boğazda dolgunluk hissi, Tiroit bezinde ağrısız büyüme, Bitkinlik, Boğaz ağrısı ve hafif Ateş gibi bulgular daha sık görülür.

Hipotermi

Kilo artışı

Konuşmada ve vücut hareketlerinde yavaşlama

Ciltte kuruma

Solukluk

Saçlarda kabalaşma ve kırılma eğilimde artma

Saçlarda ve vücut kıllarında seyrekleşme

Yüz ifadesinde donukluk ve kabalaşma

Göz çevresinde şişlik

Dilde büyüme

Sistolik kan basında azalma

Diastolik kan basıncında artma eğilimi

Nabızda yavaşlama

Perkardial efüzyon

Karında gerginlik ve asit birikimi

Ödem ve

Reflekslerde yavaşlama Hipotiroidide tespit edilebilen klinik bulgular’dır.

Anemi, Dilüsyonel Hiponatremi, Hiperlipidemi ve Kretinin konsantrasyonunda geçici artış Hipotiroidi’ye eşlik eden başlıca metabolik değişikliklerdir.

Hipotiroidi Nedenleri Nelerdir ?

Primer Hipotioidizmin en sık rastlanan sebebi Hashimoto Tiroiditi olarak da adlandırılan Otoimmun Tiroidit’tir.

Otoimmun Tiroidit’in en karakteristik laboratuvar bulguları Anti- TP ve Anti – TG Antikorlarının varlığıdır.

Postpartum Tiroidit

Subakut Granulomatöz Tiroidit

Amiadoron, Alfa İnterferon, Talidomid, Lityum ve Stavudin gibi ilaçların kullanımı da Hipotiroidi’ye yol açan nedenler arasında sayılabilir.

Radyoaktif İyot tedavisi ve cerrahi olarak Tiroit dokusunun çıkarılması ise Hipotiroidi ile sonuçlanan başlıca İatrojenik nedenlerdir.

Hipofiz Adenomları

Hipotalamus tümörleri

Kafaya yapılan ışın tedavileri

Sheehan sendromu

Dopamin tedavileri ve nadir görülen bazı genetik defektler merkezi sinir sistemi ile ilişkili düzenleyici mekanizmaları bozarak Hipotiroidi’ye yol açan nedenler olarak sayılabilir.

ST3 veya ST4 Yüksekliği Nedenleri :

Primer Hipertiroidizm

Akut Tiroiditler

Hipertiroidizm vakalarında T3 ve T4 genellikle beraberce yüksek bulunduğu halde, T3 toksikozu olarak adlandırılan ve seyrek görülen bir grup Hipertiroidizm vakasında tek başına T3 konsantrasyonu yüksek bulunabilir.

ST3 veya ST4 Düşüklüğü Nedenleri :

Kan konsantrasyonunun düşüklüğü yani Hipotiroidizm, yetişkinlerde Miksödem, yeni doğanlarda Kretinizm tablosuna neden olur.

Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile total T3 ve T4 konsantrasyonlarında düşme meydana gelebilir.

Ayrıca TBG ve diğer taşıyıcı proteinlerin konsantrasyonunun azaldığı durumlarda da (genetik TBG düşüklüğü, Nefrotik Sendrom vb.) total T3 ve T4 konsantrasyonlarının referans aralık sınırları altında olduğu görülebilir.

Gebelik Döneminde Tiroit Hormonları :

TBG artışına bağlı olarak Gebeliğin birinci Trimestirinden itibaren Total T3 ve Total T4 konsantrasyonları yükselmeye başlar.

Gebeliğin birinci Trimestiri boyunca plazma hCG konsantrasyonundaki yüksekliğe paralel olarak FT4 konsantrasyonunda, hafif derecede geçici bir artış meydana gelir.

Aynı zamanda TSH konsantrasyonu da bir miktar düşme gösterebilir.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Referans Aralıkları :

0-3 gün kadın  0.88-1.93 ng/dL

4-29 gün kadın  0.61-1.93 ng/dL

1-11 ay kadın  0.88-1.84 ng/dL

1-5 yaş kadın  1.02-1.72 ng/dL

6-10 yaş kadın  0.82-1.58 ng/dL

11-15 yaş kadın  0.79-1.49 ng/dL

16-18 yaş kadın  0.83-1.44 ng/dL

1-3 gün erkek  0.80-2.78 ng/dL

4-29 gün erkek  0.48-2.32 ng/dL

1-11 ay erkek  0.76-2.00 ng/dL

1-5 yaş erkek  0.90-1.59 ng/dL

6-10 yaş erkek  0.81-1.68 ng/dL

11-15 yaş erkek  0.92-1.57 ng/dL

16-18 yaş erkek  0.92-1.53 ng/dL

19-99 yaş  0.93-1.77 ng/dL

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !