Serbest (Free) Testosteron Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Serbest (Free) Testosteron testi başlıca Hiperandrojenizm bulguları sergileyen ancak Total Testosteron konsantrasyonu normal sınırlar içinde bulunan kadınlarda biyolojik aktivite gösteren Testosteron miktarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Seks Hormon Bağlayan Globulin (SHBG) ile ilişkili defekt bulunma olasığı yüksek erkek veya kadın hastalarda da biyolojik olarak aktif haldeki Testosteron konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla da kullanılır.

Özellikle erken puberte dönemindeki çocuklarda veya yaşlı erkeklerde serbest Testosteron ölçümü, Total Testosteron ölçümünden daha yararlı olur.

“Testosteron” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Testosteron’un kandaki dolaşımı ve taşınması çok büyük ölçüde SHBG tarafından gerçekleştirilir. Küçük bir kısmı Albümin‘e bağlı olarak taşınırken, küçük bir kısmı da Serbest halde bulunur.

SHBG’e bağlı Testosteron biyolojik olarak aktif değildir.

Geçmişte düşünülenin aksine, çok gevşek şekilde bağlandığından Albümin tarafından taşınan fraksiyon da serbest Testosteron ile birlikte biyolojik olarak aktif olan Testosteron havuzunu oluşturur.

Değerlendirme :

Biyolojik olarak aktivite gösteren Testosteron konsantrasyonu çoğu zaman Total Testosteron konsantrasyonu ile paralellik gösterdiği halde, SHBG konsantrasyonunu veya Testosteron’un bu proteine afinitesini etkileyen bazı durumlar bu paralelliğin bozulmasına sebep olabilir.

Erkeklerde Testosteron normal olarak; % 45 SHBG’e, % 53 Albümin‘e bağlıdır ve kalan % 1-3’ü Serbest haldedir.

Serbest Testosteron, serumda Serbest dolaşan (SHBG veya Albumin’e bağlanmayan) Testosteron formudur ve biyolojik olarak aktif görev yapar.

Serbest Testosteron düzeyi, Testosteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez.

SHBG’nin sıklıkla yükseldiği (Hipertiroidizm, Gebelik, Oral Kontraseptif ) veya azaldığı (Hipotiroidizm, Androjen yüksekliği, Obesite) durumlarda Serbest Testosteron ölçümü Total Testosteron ölçümünden daha anlamlıdır.

Testosteron Biyoyararlanımı Nedir ?

Serbest ve Albumin’e bağlı Testosteron’un toplamıdır, başka bir deyişle SHBG’ye bağlanmamış Testosteron’dur.

SHBG’deki değişiklikler Total Testosteron ölçümünü etkilerken, Testosteron Biyoyararlanımı ölçümü ile bu durum bertaraf edilir.

Serbest Testosteron İndeksi (Free Androgen Index, FAI, FTI) :

Serbest Androjen İndeksi , biyolojik olarak aktif olan Testosteron miktarını değerlendirmek için kullanılan basit bir orandır.

Total Testosteron’un SHBG’e oranı’dır.

Bu oran daha sonra 100 ile çarpılır. Bozulmuş androjen durumlarını belirlemede klinik önemi gösterilmiş bir orandır.

Serbest Testosteron İndeksi genellikle şiddetli Akne, erkek tipi Kellik, Hirsutizm ve SHBG’nin düşük ama Total Testosteron’un normal olduğu durumlarda yüksektir.

Erken Foliküler fazdaki bir kadında Obezite ve Hirsutizm yok ve FAI yüksekse Polikistik Over Sendromu düşünülmelidir.

Numune:

Serum

Referans Aralığı:

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !