Serbest (Free) Testosteron Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Serbest (Free) Testosteron testi başlıca Hiperandrojenizm bulguları sergileyen ancak Total Testosteron konsantrasyonu normal sınırlar içinde bulunan kadınlarda biyolojik aktivite gösteren Testosteron miktarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Seks Hormon Bağlayan Globulin (SHBG) ile ilişkili defekt bulunma olasığı yüksek erkek veya kadın hastalarda da biyolojik olarak aktif haldeki Testosteron konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla da kullanılır.

Özellikle erken puberte dönemindeki çocuklarda veya yaşlı erkeklerde serbest Testosteron ölçümü, Total Testosteron ölçümünden daha yararlı olur.

“Testosteron” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Serbest (Free) Testosteron Testi Nedir ?

Testosteron’un kandaki dolaşımı ve taşınması çok büyük ölçüde SHBG tarafından gerçekleştirilir. Küçük bir kısmı Albümin‘e bağlı olarak taşınırken, küçük bir kısmı da Serbest halde bulunur.

SHBG’e bağlı Testosteron biyolojik olarak aktif değildir.

Geçmişte düşünülenin aksine, çok gevşek şekilde bağlandığından Albümin tarafından taşınan fraksiyon da serbest Testosteron ile birlikte biyolojik olarak aktif olan Testosteron havuzunu oluşturur.

Erkeklerde Testosteron normal olarak; % 45 SHBG’e, % 53 Albümin‘e bağlıdır ve kalan % 1-3’ü Serbest haldedir.

Serbest Testosteron, serumda Serbest dolaşan (SHBG veya Albumin’e bağlanmayan) Testosteron formudur ve biyolojik olarak aktif görev yapar.

İşte kanda serbest halde dolaşan Testosteron kısmının ölçülmesine Free Testosteron denir.

Serbest Testosteron düzeyi, Testosteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez.

Testosteron Biyoyararlanımı Nedir ?

Serbest ve Albumin’e bağlı Testosteron’un toplamıdır, başka bir deyişle SHBG’ye bağlanmamış Testosteron’dur.

SHBG’deki değişiklikler Total Testosteron ölçümünü etkilerken, Testosteron Biyoyararlanımı ölçümü ile bu durum bertaraf edilir.

Serbest Testosteron İndeksi Nedir ?

Serbest Androjen İndeksi , biyolojik olarak aktif olan Testosteron miktarını değerlendirmek için kullanılan basit bir orandır.

Total Testosteron’un SHBG’e oranı’dır.

Bu oran daha sonra 100 ile çarpılır. Bozulmuş androjen durumlarını belirlemede klinik önemi gösterilmiş bir orandır.

Serbest Testosteron İndeksi genellikle şiddetli Akne, erkek tipi Kellik, Hirsutizm ve SHBG’nin düşük ama Total Testosteron’un normal olduğu durumlarda yüksektir.

Erken Foliküler fazdaki bir kadında Obezite ve Hirsutizm yok ve FAI yüksekse Polikistik Over Sendromu düşünülmelidir.

Serbest (Free) Testosteron Yüksekliği Nedenleri ?

Obezite

Tip 2 DM

Nefrotik Sendrom

Hipotiroidizm

Akromegali

Familiyal SHBG eksikliği

Glukokortikoid kullanımı

Progestin ve Androgen kullanımı ile SHBG azalır ve Serbest Testosteron yükselir.

Serbest (Free) Testosteron Düşüklüğü Nedenleri ?

Yaşlanma

Hepatik Siroz

Hepatit

Hipertiroidizm

İmmün yetmezliğine neden olan virüs enfeksiyonları

Antikonvulzan ilaç kullanımı

Östrojen kullanımı ile SHBG artar ve Serbest Testosteron düzeyi azalır.

Numune:

Serum

Referans Aralığı: