Serbest T3 ve T4 Yüksek TSH Normal İse ?

Serbest T3, T4 ve TSH hormonları Tiroid bezinin fonksiyonları hakkında önemli bilgiler verir.

Tiroid hormonlarının kanda bir şeye bağlı olmadan serbestçe dolaşan kısımlarına Serbest T3 ve T4 denir ve Tiroid bezinin aktivitesinden sorumludur.

“Bu hormonlar nedir, ne işe yarar ?”sorusundan önce Tiroid bezini bir tanıyalım..

Tiroid Bezi Nedir ?

Tiroid bezi Boyun bölgesinde, yaklaşık 25 gram ağırlığında ve Kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. 

T3 ve T4 adlı hormonları sentezleyerek tüm vücutta gelişme, metabolizma ve sinirsel aktivitenin düzenlenmesinde hayati role sahiptir.

 

 

Tiroid Hormonları Nasıl Yapılır ?

Tiroit hormonlarının sentezi Tiroid bezinde bir dizi işlem sonrası İyot elementinden olur. Su ve gıdalarla alınan İyot, bezde Triiyodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) hormonlarına dönüştürülür.

Tiroid bezi içinde Tiroglobulin şeklinde depolanan bu iki hormon gerekli durumlarda kana verilir.

Serbest halde kana salgılanan bu hormonlar çok büyük oranda Hormon Bağlayan Proteinlere (% 75 kadarı TBG’e) bağlanır.

Total T3’ün % 0.3, Total T4’ün % 0.03 kadarı kanda bağlanmadan serbest halde bulunur. İşte bu kısımların ölçümüne Serbest T4 ve T3 testi denir.

Tiroid hormonlarının yalnızca serbest formları biyolojik aktiviteye sahiptir.

T3 hormonu, T4’e göre metabolik olarak daha aktif olmakla birlikte, etkisi daha kısa sürer. T3, doğrudan doğruya Tiroit bezinden üretildiği gibi dokularda T4’ün dönüştürülmesi sonucunda da üretilir.

Serbest T3 ve T4 Hormonları Ne İş Görür ?

Bu hormonlar, büyüme ve gelişme ile ilişkili reaksiyonlar da dahil olmak üzere genel olarak metabolizma hızının kontrolünde çok önemli role sahiptirler.

Başlıca Etkileri;

Bazal Metabolizma Hızını kontrol etme

Vücutta ısı üretimini kontrol etme

Yağ mobilizasyonunu sağlama (Trigliserit ve Kolesterol seviyelerini düşürücü etkileri vardır)

Karbonhidrat yani Glukoz metabolizmasını düzenleme

Kalp atım hızında ve Kardiyak kontraktilitede artma

Vazodilatasyona yol açmaları nedeniyle, organların çoğunda kan akım hızı artışı

Merkezi sinir sisteminin aktivitesi ve ruh halini kontrol etme (Tiroid hormon eksikliğinde fiziksel ve mental olarak yorgunluk ve bitkinlik hali, fazlalığında ise anksiyete ve sinirlilik hali ön planda olur)

Serbest T3 ve T4 Yüksekliği Ne Anlama Gelir ? 

Serbest T3 veya T4 yüksekliği Hipertiroidizm göstergelerinden biridir yani Tiroid bezinin fazla çalıştığını gösterir.

Nedenleri ;

Diffüz Toksik Guatr (Graves Hastalığı)

Toksik Multinodüler Guatr (Plummer Hastalığı)

Toksik Adenom

Tiroid hormon ilacı (Levotiron) aşırı kullanımı

Subakut Tiroidit’in tirotoksik fazı başlıca nedenlerdir.

Belirtileri ;

Metabolizma hızında artış

Çarpıntı

Anksiyete

Terleme

Sıcağa tahammülsüzlük

Yorgunluk

İştah azalması olmamasına rağmen kilo kaybı

İnce tremor

Sinirlilik

Taşikardi

Aritmi

Sistolik Hipertansiyon

Cildin sıcak ve nemli oluşu

Kas güçsüzlüğü ana belirtilerdir.

Serbest T3 ve T4 Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ? 

Kanda serbest dolaşan aktif Tiroit hormonu konsantrasyonu düşüklüğünü yani Tiroid bezinin az çalıştığını gösterir.

Nedenleri ;

Hashimoto Tiroiditi

Primer Hipotioidizm’in en sık sebebidir. Otoimmun Tiroidit’tir, en karakteristik laboratuvar bulguları Anti- TPO ve Anti-TG pozitifliğidir.

Postpartum Tiroidit

Subakut Granulomatöz Tiroidit

Amiadoron, Alfa interferon, Talidomid, Lityum ve Stavudin gibi ilaçların kullanımı

Radyoaktif İyot tedavisi

Cerrahi olarak Tiroit dokusunun çıkarılması

Hipofiz Adenomları

Hipotalamus tümörleri

Kafaya yapılan ışın tedavileri

Sheehan sendromu başlıca nedenlerdir.

Belirtileri ;

Fiziksel ve mental aktivitede yavaşlama

Yorgunluk

Bitkinlik

İştahsızlığa rağmen kilo alma

Soğuğa tahammülsüzlük

Ciltte kuruma

Saçlarda ve kıllarda azalma

Uykusuzluk

Kas ve eklem ağrıları

Ekstremitelerde güçsüzlük

Depresyona eğilim

Mental durgunluk

Unutkanlık

Kabızlık

Fertilite azalması (kısırlık)

Kadınlarda menstruel düzensizlik

Terleme azalması

Ciltte his azalması

Bulanık görme

İşitme azalması

Boğazda dolgunluk hissi ve

Ses kısıklığı ana belirtilerdir.

Serbest T3 veya T4 Değerim Yüksek veya Düşük Çıkarsa ?

Serbest T3 ve/veya T4 testleriniz yüksek veya düşük çıkarsa, bu sonuçları mevcut belirtileriniz, şikayetleriniz, varsa diğer hastalıklarınız ve kullandığınız ilaçlara göre doktorunuz değerlendirecektir.

Gerekirse TSH, Anti-TG, Anti-TPO, TG gibi ek testler, Tiroid US veya Sintigrafi gibi görüntüleme testleri isteyerek tanı koyup, gerekliyse tedavinizi düzenleyecektir.

 

 

Serbest T3 ve T4 Yüksek, TSH Normal İse ?

TSH, Hipofiz bezinden salgılanan ve Tiroid bezinden T3 ve T4 hormonlarının salınımını uyaran bir hormondur. Normalde kanda Serbest T3 veya T4 artarsa, TSH seviyesinin baskılanması yani düşmesi gerekir.

Serbest T3 ve T4 Yüksek TSH Normal ise ;

Tiroid Hormon Rezistansı Sendromu

Refetoff Sendromu da denir. Tiroid hormon reseptörünün nokta mutasyonudur. T3 reseptörüne bağlanamaz.

Dışarıdan Tiroid Hormonu Alma

Bu durumda da Tiroid hormonları kanda yüksek çıkar, TSH normaldir.

Serbest T3 ve T4 Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan 3-5 ml kandan çalışılır. Sonuçlar yaklaşık 3-5 saatte çıkar.

Serbest T3 ve T4 Testi Referans Aralığı Nedir ?