Serbest Testosteron Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Testosteron 19 karbonlu bir steroid hormon’dur. Normal Postpubertal erkeklerde, Testosteron primer olarak Testislerden yani Yumurtalıklardan  salgılanır.

Yetişkin Kadınlarda ise serum Testosteron’unun % 50’sinden fazlası periferal dokularda, Böbrek üstü bezi ve Over’lerde sentezlenen Androstenedion’dan dönüşerek yapılır.

Serbest Testosteron Nedir ?

Kandaki Testosteron’un % 50-55’i Sex Hormon Binding Globulin’e (SHBG) yüksek afinite ile bağlanır. Kalanı Albümin’e bağlıdır ve sadece % 1-2 si ise Serbest’tir.

SHBG Testosteron aktivitesini inhibe ettiği için Albumin’e bağlı ve serbest fraksiyonlar biyolojik olarak aktiftir.

Kadınlarda serbest Testosteron düzeyi Hirsutizm ile ilişkili Hiperandrojenizm durumlarında yüksektir.

Testosteron seviyelerine bakıldığında; sabahları en yüksek düzeyde bulunurken akşamüstü ortalama % 25 oranında azalarak en düşük miktarda olduğu görülür.

Serbest Testosteron Yüksekliği Neden Olur ?

Testis kanseri

Adrenal (Böbreküstü bezi) kanseri

Yumurtalık kanseri

Polikistik Over Sendromu

Anabolik Steroid kullanımı

Hipertiroidizm

Konjenital Adrenal Hiperplazi gibi durumlarda artar.

Serbest Testosteron Düşüklüğü Neden Olur ?

Testislerde gelişme geriliği

Testis yaralanmaları

Klinefelter sendromu

Down sendromu

Siroz gibi Karaciğer hastalıkları

Kronik Alkol kullanımı ile seviyeleri düşer.

Testin Sonucunu Etkileyen Faktörler Nelerdir ?

Testosteron, östrojen, steroid, digoksin, spironolakton gibi ilaçların kullanımı testi etkiler.

Androjen ve steroid içeren ilaçlar testosteron’un seviyesini azaltırlar.

Antikonvülzan ilaçlar, barbitüratlar ve klomifen testosteron düzeyini yükseltir.

Numune :

Serum.

Referans Aralıklar :

1-15 gün kadın : 0.5-2.5 pg/mL

16-29 gün kadın : 0.1-1.3 pg/mL

1-3 ay kadın : 0.1-1.3 pg/mL

4-5 ay kadın : 0.3-1.1 pg/mL

6-11 ay kadın : 0.2-0.6 pg/mL

1-10 yaş Prepuberte : 0.15-0.6 pg/mL

11-19 yaş kadın : < 2.7 pg/mL

Folikül : < 3.4 pg/mL

Luteal : < 2.6 pg/mL

Prepuberte : 0.15-0.6 pg/mL

20-29 yaş kadın : < 2.7 pg/mL

Folikül : < 3.4 pg/mL

Luteal : < 2.6 pg/mL

30-99 yaş kadın : < 2.7 pg/mL

Folikül : < 3.4 pg/mL

Luteal : < 2.6 pg/mL

Menopoz : < 2.1 pg/mL

1-15 gün erkek : 1.5-31 pg/mL

16-29 gün erkek : 3.3-18 pg/mL

1-3 ay erkek : 3.3-18 pg/mL

4-5 ay erkek : 0.7-14 pg/mL

6-11 ay erkek : 0.4-4.8 pg/mL

11-19 yaş erkek : 5.1-41.5 pg/mL

Prepuberte : 0.15-0.6 pg/mL

20-99 yaş erkek : 5.1-41.5 pg/mL