Serotonin Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Serotonin testi genellikle Karsinoid Sendrom’un teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.

Bu değerlendirme sırasında, çoğu zaman beraberinde idrarda 5-HIAA ve kanda Kromogranin testlerine de ihtiyaç duyulur.

Serotonin Nedir ?

Serotonin nörotransmitter olarak görev aldığı merkezi sinir sisteminde ve başta gastrointestinal sistemin enterokromaffin hücreleri olmak üzere  üretilir. Serotonin sentezinin başlangıç maddesi, esansiyel bir amino asit olan Triptofan’dır.

Serotonin, diğer bağırsak hormonları ile birlikte gastrointestinal kan akımı, motilite ve salgı fonksiyonunun düzenlenmesinde rol oynar.

Triptofan Hidroksilaz enziminin katalizlediği reaksiyon sonucunda 5- Hidroksitriptofan ve ardından da Aromatik Amino asit Dekarboksilaz enziminin katalizlediği reaksiyon sonucunda 5-Hidroksitriptamin yani Serotonin sentez edilir.

Serotonin’in yıkılımı Monoamin Oksidaz ve Aldehid Dehidrogenaz enzimi tarafından gerçekleştirilir.

Son metabolit olan 5-HIAA idrarla atılır.

İnsan vücudunda bulunan toplam Serotonin’in % 80 kadarı Bağırsaklardaki enterokromaffin hücreleri tarafından üretilir ve Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

Merkezi sinir sisteminde üretilen % 20’lik kısım ise ruh hali, iştah ve uykunun düzenlenmesinin yanısıra hafıza ve öğrenme fonksiyonları ile de ilişkilidir.

Kanda dolaşan Serotoninin çok büyük bir kısmı, koagülasyon sırasında serbestleştirilmek üzere Trombositler tarafından tutulur. Koagülasyon sırasında Trombositlerden serbestleşen Serotonin, Trombositlerin agregasyonunu daha da hızlandırır.

Serotonin Yüksekliği Nedenleri ?

Karsinoid Sendrom

Flushing, vazomotor instabilite, diare, hepatomegali ve endokardial lezyonlara neden olan Karsinoid Sendrom’da, kan Serotonin konsantrasyonu ve idrarla atılan miktarı artar.

Metastaz yapmış Karsinoid tümörlerde 1000 ng/mL üzerindeki konsantrasyonlara rastlanabilir.

Beraberinde klinik bulgular mevcutsa 400 ng/mL’yi aşan konsantrasyonlarda da Karsinoid Sendrom olasılığı düşünülebilir.

Klinik uygulamada Karsinoid tümörlerin tanısı için, doğrudan serotonin ölçümü yerine daha sensitif ve spesifik olan metaboliti 5- HIAA ölçümü tercih edilir.

Daha düşük konsantrasyonların nonspesifik nedenlerle veya ilaç kullanımı ile ilişkili olma olasılığı yüksektir.

Yulaf Hücreli Akciğer Kanseri

Pankreasın Adacık tümörleri

Medüller Tiroid kanserinde 

Dumping sendromu

Migren

Şizofreni

Esansiyel Hipertansiyon

Huntington hastalığı ve

Duchenne Müsküler Distrofisi

Akut İntestinal obstrüksiyon

Kistik Fibroz

Akut Miyokard İnfarktüsü

Nontropikal Spru’da da serum Serotonin konsantrasyonu yüksek bulunabilir.

Serotonin Düşüklüğü Nedenleri ?

Down sendromu

Fenilketonüri

Parkinson hastalığı ve

Şiddetli Depresyon’da serum Serotonin konsantrasyonu düşük bulunur.

Lityum, MAO inhibitörü, Metildopa, Morfin ve Rezerpin kullanımı Serotonin düzeyini etkileyebilir.

Serotonin Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan çalışılır.

Numunenin alınmasından önceki 72 saat içinde ;

Ceviz

Muz

Patlıcan

Domates

Fındık

Fıstık

Avokado gibi Serotonin içeren yiyecekler tüketilmemiş olmalıdır.

Serotonin Referans Aralığı Nedir ?

Yaklaşık 50 – 250 ng/mL (Referans aralık 3 yaş üstü için geçerlidir) arası normal kabul edilir.