Serum Konsantrasyonu Ne Demek ?

Serum Konsantrasyonu Ne Demek, Neyi İfade Eder ? sorusunu yanıtlamadan önce “serum” ve “konsantrasyon” terimlerini anlamamız gerekir.

Serum Nedir ?

Serum kelimesi birkaç anlamda kullanılır.

Birinci anlam bizim konumuz olan kandaki serum‘dur. Buna birazdan ayrıntılı bakacağız.

İkinci anlamı özellikle Hastanelerde hastaları damardan beslemek veya ilaç vermek için kullanılan besleyici sıvılar’dır.

Örneğin % 0.9’luk Serum Fizyolojik sıvısı.

Üçüncü anlamı ise çeşitli hastalıkların tedavisinde ilâç gibi kullanılan sıvılar’dır. Bu sıvılarda o hastalığa karşı oluşmuş antikorlar bulunur ve bu antikorlar o hastalığa karşı kişinin savaşmasına yardım eder.

Örneğin Çocuk felci, Boğmaca, Tetanoz, Difteri, Hepatit B, Yılan yada Akrep serumu.

Gelelim çok sık kullanılan anlamda olan kandaki serum‘a.

Kan alınıp pıhtılaşması beklenir ve santrifüj edilirse, üstte kalan sarımtırak, saydam sıvıya serum denir. Daha kaba terimle kanın hücrelerin olmadığı sıvı kısmı’dır.

Bu serum denen kısımda birçok Element, Vitamin, Mineral, Enzim ve Hormon bulunur.

Konsantrasyon Nedir ?

Bir sıvının “birim hacminde çözünmüş halde bulunan madde miktarı”dır. Birimi değişebilir.

Örneğin 100 mg/dl konsantrasyon şunu tarifler; 1 dl yani desilitrede (100 mililitre) 100 mg (miligram) madde vardır.

Şimdi gelelim Serum Konsantrasyonu’na;

Bu terim genellikle Laboratuvar tahlil raporlarında geçer. Serumda bulunan o maddenin miktarını tarif eder.

Örneğin Magnezyum (Mg) serum konsantrasyonu 2 mg/dl. demek “1 dl yani desilitre (100 mililitre) serumda 2 mg (miligram) magnezyum var demektir.

Alttaki örnekte ise Glukoz serum konsantrasyonu 79 mg/dl çıkmış, referans değerler ise glukoz için 70-105 arası, yani hastanın glukoz değeri normal sınırlar içinde.

 

 

 

Tahlil raporlarında serum konsantrasyonları verilirken yanda referans değerleri de verilir. Bu değerlere göre doktor o madde serumda (yani kanda) “azalmış mı, artmış mı veya normal mi” değerlendirir ve o test hastalık tanısı koymaya yardım etmiş olur.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !