Sistin Testi ve Sistin Taşı Nedir ?

Sistin testi özellikle tekrarlayan Üriner Sistem Taşı öyküsünde Sistin taşını araştırmak ve Sistinüri tanısında kullanılır.

Sistin Testi Nedir ?

Sistein ve Sistin  zararlı toksinlerin detoksifikasyonunda son derece önemli bir role sahip olan antioksidandır. Antioksidanlar ayrıca aşırı Alkol, ilaç ve vücuda zarar verebilecek diğer zehirli bileşiklerin zararlı etkilerinden Beyni ve Karaciğer’i korumak için son derece önemli bir işleve sahiptir.

Sistin yağların oksidasyonuna, yağların işlenmesine ve kasların oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, yaşlanma sürecini yavaşlatarak daha genç görünmenizi sağlar. Deride ve Saçta bile bu iki antioksidan oluşur.

Cildin ve Saç’ın yaklaşık % 10-14‘ünü oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Sistinin taşınmasını sağlayan bir genetik bozukluk da vardır. Bu nadir görülen genetik bozukluk Sistinüri olarak bilinir. Vücut amino asidi taşımayacağından, idrar Sistin seviyeleri artmaya başlar.

Sistin düzeyindeki bu artış nedeniyle, Sistin Böbrek taşlarının oluşumları olabilir.

Sistinüri Nedir ?

Sistinüri ya da vücudun sistini taşımaması yetersizliği, son derece sık görülen bir durumdur ve amino asitlerin taşınmasında en yaygın kusurlardan biridir.

Vücuttaki en az çözünür amino asitler olduğundan, idrarla çökelip Böbreklerde ve idrar yollarında taşlar oluşturması alışılmadık bir durum değildir.

Sistin Taşı Nedir ?

Taşlar küçükse, idrarla geçirilebilirler. Bununla birlikte, taşlar büyükse, idrar çıkışı bozulabilir. Bazen bazı taşlar Böbrekten akarak Üreter’e ulaşabilirler. Üreter’e ulaştıklarında, orada bulunabilir ve idrar akışını tamamen engelleyebilirler.

Sistin, zorunlu olmayan bir amino asit olan iki molekül Sistein‘in füzyonuyla oluşan bir bileşiktir; Yani vücut yeterli miktarda üretebilir.

Mesane, Böbrekler veya Üreterlerde kristaller oluşturabilir ve bu da bir hastalığa neden olabilir.
Sistinürili hastalarda Arginin, Ornitin ve Lizin atılımı da artmıştır.

İdrarda Sistin Yüksekliği Nedenleri ;

Sistinozis ve Sistinüri

Nefrolityazis

Ağır metallere bağlı Nefrotoksisite

Renal Tübüler Asidoz

Wilson Hastalığı

Numune :

İdrar.

24 saatlik süre zarfında steril bir kaba idrar toplanır.

Referans Değerler :

0-9 yaş:  6-48 umol/24 saat
10-13 yaş:  10-94 umol/24 saat
14-17 yaş:   17-102 umol/24 saat
Erişkin:   24-184 umol/24 saat

umol/24 saat X 0.24 = mg/24 saat