Sperm Testi Normal Değerleri Nasıl Olmalıdır ?

Sperm Testi (Spermiogram) doğru ellerde yapılırsa özellikle erkek infertilitesi (kısırlık) nin değerlendirilmesinde en önemli testlerin başında gelir.

Sperm testi kısırlığın nedenini araştırmada istendiği gibi, kısırlık için uygulanan ilaç veya cerrahi tedavilerin sonuçlarının izlenmesi veya vazektomi operasyonlarının sonucunun değerlendirilmesi amacıyla da kullanılır.

Sperm Testinde Ne Bakılır ?

Sperm testinde genel olarak meninin “makroskobik incelemesi” yani genel görünümü, sperm hücresinin hızı-şekli ve sayısına bakılır.

Beraberinde kısırlığa etki edebilecek aglütinasyon var mı, lökosit ve yuvarlak hücreler çok mu ve meninin visközite-pH değerleri ile hacmi normal mi bakılır.

Normal Sperm Nasıl Olmalıdır ?

Normal sperm şekli üstteki resimdeki gibi olmalıdır. Bu, sperm testini yapan tecrübeli doktor veya teknisyen tarafından değerlendirilir.

Meni Görünümü Nasıl Olmalıdır ?

Normal meni, homojen görünümde, genellikle beyaz-gri opak, bazen sarımsı-opak renktedir.

Kanama durumunda renk kırmızı- kahverengi olur.

Sarılık durumunda veya vücut sıvılarını boyayan vitamin ya da ilaç kullanımında sarımsı renkte görünebilir.

Sperm Testinde Lökosit Olması Ne Demektir ?

Semen numunesinde sperm dışında, lökositler, henüz olgunlaşmamış spermatozoa olan yuvarlak spermatidler ve epitel hücreleri görülebilir.

Normal bir örnekte lökosit konsantrasyonu <1 milyon /mL olmalıdır.

Lökosit sayısının fazlalığı enfeksiyon olasılığını akla getirir.

Olgunlaşmamış spermatozoa oranındaki artış ise spermatogenezde bozukluk olabileceğini düşündürür.

Meni (Semen) Volümü (Hacim) Ne Olmalıdır ?

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre sağlıklı erkeklerde numune hacmi için referans aralık, en az 1.5 mL olarak kabul edilse de, genel olarak 1.0 – 6.5 mL arasındaki hacimler normal olarak kabul edilir.

Hacmin 1 mL’den düşük olması durumunda öncelikle seminal vezikül’lerde tıkanıklık veya fonksiyon bozukluğu olasılıkları akla gelir.

Aglütinasyon Nedir ?

Hareketli haldeki sperm hücrelerinin birbirlerine yapışması olarak tanımlanır.

Hareketli olmayan hücrelerin birbirlerine, hareketli hücrelerin mukus liflerine, diğer hücre veya yapılara yapışması ise nonspesifik “agregasyon” olarak adlandırılır.

Genel olarak aglutinasyon varlığı, sperm hücresine yönelik otoimmun bir reaksiyon bulunma olasılığını düşündürür.

Aglütinasyon varsa sperm mar testi veya anti-sperm antikor bakılmalıdır.

Aglütinasyon olması kısırlık riskini artırıcı istenmeyen bir durumdur.

Viskozite Ne Demektir ?

Viskozite’nin yüksekliği, yani akışkanlığın azalması, hücre hareketliliğini olumsuz şekilde etkileyebilen bir faktördür. Bu da kısırlık riskini artırır.

Bu yüzden visközite artmış değil “Normal” olmalıdır.

pH Ne Olmalıdır ?

Semen numunesinin pH’sı, sperm hücrelerinin canlılığını ve hareketliliğini etkileyen faktörlerden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hafif bazik pH (7.2 – 8.0 arası) normal kabul edilir.

Asidik numune olursa aksesuar bezlerin agenezisi, veziküla seminalisin kronik enfeksiyonları, idrarın semene karıştığı durumlar ve seminal veziküllerde tıkanma akla gelir.

Bazik numune yani pH’nın aşırı yüksek olması durumunda ise enfeksiyon olasılığı veya ölçümün geç yapıldığı akla gelir.

Likefaksiyon Süresi Ne Olmalıdır ?

Semen numunesi vücut dışına çıktığı anda özellikle son kısmı pıhtılaşarak pelte şekline dönüşür. Likefaksiyon olarak adlandırılan, numunenin bu şekilde koyu bir jel halinden sıvı hale geçme süreci genellikle 20 dakikadan daha kısa bir süre içinde gerçekleşir.

Bu sürenin 1 saate kadar uzaması normal kabul edilir. Bu süre 1 saati geçerse likefaksiyon kusurundan bahsedilir ki bu da spermin yumurtaya ulaşmasını engellediğinden önemli bir sorundur.

Sperm Konsantrasyonu (Sayısı) Ne Olmalıdır ?

Sperm hücrelerinin konsantrasyonu kadar toplam sayısı da önem taşır.

Daha önceki kaynaklarda, sperm konsantrasyonu için referans aralık alt sınırı 20 milyon/mL olarak belirlenmiş olduğu halde, Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılında bu sayıyı 15 milyon/mL’ye çekmiştir.

Sperm yoğunluğunun bu rakamın altında olması oligospermi olarak adlandırılır.

Menideki toplam sperm sayısı için Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği referans aralık alt sınırı 39 milyon’dur.

Bir menide hiç sperm bulunmaması azospermi olarak adlandırılır.

Sperm sayısı ne kadar azsa, gebelik şansı da o kadar azalır.

Motilite (Hareketlilik) Ne Olmalıdır ?

Sperm hücrelerinin hareketleri, numunenin alınmasından sonraki 60. dakikada değerlendirilir.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre, numunenin alınmasından sonraki 60. dakikada yapılan değerlendirmede, hareketli sperm oranının % 40’tan fazla olması yeterli bulunur.

İlerleyici hareket yapan hücrelerin oranı % 32’den fazla olmalıdır.

Hareket özelliğinin normal sınırlar altında olmasına astenospermi denir.

Hız ne kadar çoksa o kadar iyidir.

Morfoloji (Şekil) Ne Olmalıdır ?

Sperm morfolojisi özel boyalı sperm yayma preparatının incelenmesi sonucunda değerlendirilir.

Hücrelerin normal morfolojiye sahip olup olmadığı Kruger veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kriterlere göre belirlenir.

Spermlerin şekli ne kadar kötü ise kısırlık ihtimali de o kadar çok olur.

Kruger Testi nedir ?

Kruger isimli bir bilim adamının kesin kriterleri ile 1986 yılından beri Dünya’da uygulanmaktadır, bu nedenle bu tahlillere de Kruger testi adı verilmiştir.

Kruger yöntemi  şimdiye kadar tüp bebek te bir yumurtayı dölleme için klinik öngörü değerlerine sahip olan tek morfoloji puanlama sistemidir.

Burada spermler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmektedir:

 

Spermlerin durumuna göre döllenme şansları ortalama şöyledir :

Morfoloji % 15 ve üstü : Normal aralık, döllenme sansı yüksek.

Morfoloji % 5-14 :  Alt Optimum aralık, döllenme şansı düşük.

Morfoloji % 0-4 :  Çok düşük  döllenme olasılığı. Tüp bebek mikroenjeksiyon gerekmektedir.

Spermiyogram (Sperm) Testi Yapan Hastaneler, Ne Kadar, Kaç Günde Çıkar ?

Spermiogram testini, bu konuda uzmanlaşmış Biyokimya, Mikrobiyoloji uzmanı veya Embriyolog bulunan tüm hastanelerde, Tüp Bebek merkezlerinde ve Özel Laboratuvarlarda yaptırabilirsiniz.

Ortalama olarak numune verildikten sonra 3-6 saat içinde sonuç verilir. Ek testler istenirse süre uzayabilir.

Spermiogram testi ücretleri ise merkeze göre değişir, 2018 itibarıyla 50 tl ile 600 tl arasında değişir.

 

 

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !