Sperm Yıkama Ne Kadar Sürer, Değerleri ve Fiyatları 2020

Sperm Yıkama (Sperm Washing) aslında bir Sperm temizleme işlemidir, gebelik şansını artırmak için ve aşılama öncesi yapılır.

Burada esas olarak Sperm hücrelerinin dışında bulunan gereksiz hücreler ayrıştırılır ve  daha hareketli, kaliteli ve daha fazla Sperm anne rahmine verilebilecek hale getirilir.

Sperm Yıkama Neden Yapılır ?

Normalde meni içerisindeki istenmeyen hücreler, bakteriler, lökosit ve epitel hücreleri, immatür sperm hücreleri bulunabilir. Aşılama işleminde bunların yıkanmadan anneye verilmesi çeşitli hastalıklara, alerjik reaksiyonlara, ağrıya ve gebelik şansının azalmasına neden olabilir.

Yine Sperm yıkanmadan anneye verilirse, göreceli olarak daha çok volümde daha az hareketli sperm verileceğinden gebelik şansı az olacaktır.

Tüm bu olumsuz durumları ekarte etmek için aşılama öncesi sperm yıkama işlemi yapılır.

Sperm Yıkama Nasıl Yapılır ?

Baba adayının en az 3, en fazla 7 günlük cinsel perhize girmesi istenir.

Annenin yumurtlama döneminde baba adayından laboratuvarda mastürbasyon yolu ile sperm örneği alınır.

Alınan ejekülat (meni), laboratuvar şartlarında yüzdürme veya gradient gibi özel yıkama yöntemlerine tabi tutulur.

Sperm Yıkama Ne Kadar Sürer ?

Sperm yıkama işlemi merkeze göre değişse de yaklaşık 2 – 5 saat sürer. Hareketli ve kaliteli spermlerin yüzmesi ve üste çıkması için en az 2 saat beklenmesi uygundur.

Özel enjektör içerisinde vücut ısısında muhafaza edilecek şekilde aşılama tedavisini yapacak doktora ulaştırılır.

Yıkanmış olan Sperm hücreleri, anne adayının rahim boşluğuna doktor tarafından kanül yardımıyla aktarılır.

 

 

Sperm Yıkama Değerleri Nasıl Olmalıdır ?

Normalde Sperm sayıları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Sperm Toplam Sayısı (milyon):  > 39
Sperm Konsantrasyonu (milyon/ml) : > 15
Total Sperm Motilitesi (%) : > 40
İleri Hızlı Sperm Motilitesi (%) : > 32
Morfoloji (%), Kruger kriterlerine göre : > 4
Aglütinasyon: Olmamalı
Lökosit (milyon/ml) : < 1

Normalde Sperm yıkamada amaç en hızlı, kaliteli ve temiz spermleri elde etmektir. Yıkama sonrası haliyle bir miktar sperm sayısında azalma olur ama iyi morfolojideki ve hızlı spermler artar.

Sperm Yıkama raporları genelde “Yıkama Öncesi” ve “Yıkama Sonrası” şeklinde verilir. Yıkama sonrası sperm sayısı ne kadar çok, hızı ve şekli ne kadar iyi ise gebelik şansı da o kadar artar.

Örneğin;

Yıkama Öncesi

-Hacım: 1.5
-Konsantrasyon (milyon) : 4 milyon
-Viskozite: +++
-Hareketlilik : % 75
-A: 0
-B: 75
-C: 0
-D: 25

-İyi Morfoloji: % 15

İse burada;

Sperm sayısı 4 milyon yani düşüktür, başarı sansı azdır.

Sperm hızı da her ne kadar B % 75 olsa da o (ileri yavaş hareketi gösterir), A yani ileri hızlı spermlerin oranı % 0 olduğundan yine başarı şansı daha düşüktür.

İyi morfoloji yani şekilli Sperm oranı da % 15 yani düşüktür. Oysa en az % 40 ve üstü olması iyi olurdu. Bu da gebelik şansını azaltan bir faktördür.

Gebelik şansını doğrudan etkileyen faktörlerin başında Sperm sayısı, hızı ve şekli gelir. Kişiden kişiye göre değişse de değişik çalışmalarda elde edilen verilere göre bir fikir vermek amacıyla;

Sperm sayısı (milyon)  Aşılama ile gebelik şansı (%)

1-1.99                                                        6.9
2-3.99                                                      10.1
4-4.99                                                      11.3
9-9.99                                                      16.9
10-20                                                        20
20 ve üstü                                                85

Hareketli sperm sayılarına göre gebelik şansları ise yaklaşık olarak söyledir;

Hareketli sperm (milyon) Aşılama ile gebelik şansı (%)   

≤ 5                                                 6.7
5-10                                              9.6
≥ 10                                              23.4

Sperm morfolojisine (şekli) göre gebelik şansları ise yaklaşık olarak söyledir;

İyi morfolojideki sperm oranı (%) Aşılama ile gebelik şansı (%)   

10-30                                                                                  3.6
30-50                                                                                 19.3
≥ 50                                                                                    22.5

Bununla beraber sperm şekli tek başına kesin bir gebelik şansını artırıcı gösterge sayılmaz. Yani iyi şekilli sperm sayısı % 0 olanlarda bile sperm hızı ve sayısı yeterliyse eşlerinde % 29 oranında gebelik görülmüştür.

Özetle;

Gebelik şansının yüksek olması için sperm sayısının en az 20 milyon/ml, hızının en az % 40, ileri hızlı sperm oranının en az % 32 olması ve şeklinin de Kruger kriterlerine göre en az % 5 ve üstü olması arzu edilir.

Ama düşük değerlerde de gebelik şansı vardır.

Sperm Yıkama Fiyatları Ne Kadar ? – 2020

2020 yılı için Sperm Washing fiyatları çalışan merkeze göre değişse de yaklaşık olarak 150 – 600 TL arasında değişmektedir.