Spesifik IgE Testi Nedir, Yüksekliği Ne Demek ?

Spesifik IgE testleri belirli bir Allerjen’e karşı hassasiyet bulunduğundan kuşku duyulması halinde istenir.

Bu amaçla kullanılan teknik, genel bir Allerji taramasına değil, Allerjik reaksiyon yarattığından kuşku duyulan belirli Allerjenlere yönelik olarak değerlendirme yapılmasına imkan verir.

Spesifik IgE Testi Nedir ?

Bu grup testlere, Astım, Allerjik Rinit, Dermatit, Anaflaksi ve Ürtiker gibi allerjik hastalıkların araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Saman Nezlesi, Astım, Cillte döküntü, Atopik Dermatit, Lokal Anaflaksi ve Sistemik Anaflaksi şeklindeki klinik tabloların ortaya çıkmasına sebep olan Allerjik reaksiyonlar, genel olarak Tip I Hipersensitivite reaksiyonları olarak adlandırılır.

Tip I Hipersensitivite gelişmesi sırasında, Plazma hücreleri Allerjen’e spesifik IgE üretmeye başlar. Sonraki aşamada IgE’ler kanda Bazofil‘lerin ve dokularda Mast hücrelerinin IgE’ye spesifik reseptörlerine bağlanır.

Bu şekilde kişi Allerjene karşı hassas hale gelmiş olur. Allerjen madde ile tekrar karşılaşılması durumunda, Allerjen Bazofil ve Mast hücrelerinin yüzeylerinde bulunan IgE’lerle birleşerek, bu hücreleri uyarır ve stoplazmalarındaki granüllerden Allerjik reaksiyonların aracısı olan maddelerin salgılanmasına sebep olur.

Histamin, Serotonin, Lökotrienler, Prostaglandinler, Bradikininler, Proteazlar, Eozinofilik Kemotaktik Faktör ve Nötrofilik Kemotaktik Faktör‘den oluşan allerjik reaksiyon aracıları, düz kaslarda kasılma, vazodilatasyon, vasküler geçirgenlik artışı, Trombosit agregasyonu, Kompleman aktivasyonu ve müküs sekresyonunda artış gibi etkiler meydana getirir.

Hangi Allerjene yönelik değerlendirme yapılacağı, Hekim tarafından dikkatli bir değerlendirme ve ayrıntılı anamnez sonucunda belirlenir. Allerjen seçimi, hastanın yaşı, klinik bulguları, klinik öyküsü ve mevsim de dikkate alınarak yapılır.

Spesifik IgE Yüksekliği Ne Demek ?

Serum Total IgE yüksek bulunması, kişide Allerjik bir reaksiyon bulunma olasılığını kuvvetle destekler.

Belirli bir Allerjene yönelik spesifik IgE testi sonucunun pozitif bulunması, mevcutsa Allerjik şikayetlerin sözkonusu Allerjene maruz kalmaya bağlı olduğunu düşündürür.

Test sonucunun negatif bulunması, bazı istisnai durumlar dışında Allejik reaksiyona neden olan Allerjinin bu grupta yer alma olasılığının ekarte edilmesini sağlar.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif < 0.35 kU/L.