Spesifik IgE testi

Spesifik IgE testleri belirli bir allerjene karşı hassasiyet bulunduğundan kuşku duyulması halinde istenir. Bu amaçla kullanılan teknik, genel bir allerji taramasına değil, allerjik reaksiyon yarattığından kuşku duyulan belirli allerjenlere yönelik olarak değerlendirme yapılmasına imkan verir.

Bu grup testlere, astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Saman nezlesi, astım, cillte döküntü, atopik dermatit, lokal anaflaksi ve sistemik anaflaksi şeklindeki klinik tabloların ortaya çıkmasına sebep olan allerjik reaksiyonlar, genel olarak Tip I hipersensitivite reaksiyonları olarak adlandırılır.

Tip I hipersensitivite gelişmesi sırasında, ilk kademe olan sensitizasyon fazı’nda bazı plazma hücreleri, yardımcı T hücrelerinin de katkısıyla, diferansiye olarak alerjene spesifik IgE üretmeye başlar. Sonraki aşamada bu duyarlı B hücrelerinin ürettiği IgE’ler kanda bazofillerin ve dokularda mast hücrelerinin IgE’ye spesifik reseptörlerine bağlanır.

Bu şekilde kişi alerjene karşı hassas hale gelmiş olur. Alerjen madde ile tekrar karşılaşılması durumunda, allerjen bazofillerin ve mast hücrelerinin yüzeylerinde bulunan IgE’lerle birleşerek, bu hücreleri uyarır ve stoplazmalarındaki granüllerden allerjik reaksiyonların aracısı olan maddelerin salgılanmasına sebep olur.

Histamin, serotonin, lökotrienler, prostaglandinler, bradikininler, proteazlar, eozinofilik kemotaktik faktör ve nötrofilik kemotaktik faktörden oluşan allerjik reaksiyon aracıları, düz kaslarda kasılma, vazodilatasyon, vasküler geçirgenlik artışı, trombosit agregasyonu, kompleman aktivasyonu ve müküs sekresyonunda artış gibi etkiler meydana getirir.

Allerjik reaksiyonlar sonucunda, klinik olarak astım, saman nezlesi, ciltte döküntü, atopik dermatit, lokal anaflaksi ve sistemik anaflaksi gibi tablolar ortaya çıkabilir. Spesifik IgE testi, klinik olarak allerjik hastalık bulguları gösteren bireylerde, allerjik reaksiyona yol açan allerjenin belirlenmesi amacıyla uygulanır.

Hangi allerjene yönelik değerlendirme yapılacağı, hekim tarafından dikkatli bir değerlendirme ve ayrıntılı anamnez sonucunda belirlenir. Allerjen seçimi, hastanın yaşı, klinik bulguları, klinik öyküsü ve mevsim de dikkate alınarak yapılır.

Test sonucunun yorumu:

Serum total IgE konsantrasyonu ölçümü, allerjik hastalık kuşkusu bulunan kişilerin değerlendirilmesinde birinci kademe testi olarak yararlıdır. Serum total IgE konsantrasyonunun yüksek bulunması, kişide allerjik bir reaksiyon bulunma olasılığını kuvvetle destekler.

Ancak bazı allerjik bünyeli bireylerde, serum total IgE konsantrasyonu referans aralık sınırları üzerinde bulunmayabilir. Belirli bir allerjene yönelik spesifik IgE testi sonucunun pozitif bulunması, mevcutsa allerjik şikayetlerin sözkonusu allerjene maruz kalmaya bağlı olduğunu düşündürür.

Ancak bazen test sonucunun anlamlı derecede pozitif bulunmasına rağmen, hastada belirgin bir klinik tablo tespit edilemeyebilir. Multiallerjen IgE antikor testleri, bir defada bir grup allerjen için değerlendirme yapma olanağı sağlar.

Test neticesinin pozitif bulunması, bu grupta yer alan bir veya birden fazla allerjene yönelik duyarlılık bulunduğunu düşündürür. Test sonucunun negatif bulunması, bazı istisnai durumlar dışında allejik reaksiyona neden olan allerjinin bu grupta yer alma olasılığının ekarte edilmesini sağlar.

Numune:

Serum

Referans değer:

Negatif < 0.35 kU/L

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: