Sürekli Yorgunluk Neyin Belirtisi, Nasıl Geçer ?

Sürekli Yorgun Hissetme birçok hastalığın belirtisi olabileceği gibi fizyolojik veya psikolojik de olabilir. Yorgunluk çok yaygın bir şikayettir. Ayrıntılı inceleyelim.

Yorgunluk Nedir ?

Yorgunluk enerji  ve motivasyon (hem fiziksel hem de zihinsel olarak) eksikliği olarak tanımlanabilir. Bu uyku gereksinimi ile giden uyuşukluktan farklıdır.

Uyuşukluktan başka, aktivite ile nefes darlığı ve kas güçsüzlüğü gibi diğer semptomlar da  yorgunluk ile karışabilir. Yine, tüm bu belirtiler aynı anda da ortaya çıkabilir.

Ayrıca, yorgunluk fiziksel ve zihinsel faaliyete normal bir yanıt olabilir. Çoğu normal birey genellikle aktivitelerinin yoğunluğuna bağlı olarak yorgunluk hisseder ama bu durum genellikle 1 günü geçmez.

Depresyon ve diğer psikiyatrik sorunların yorgunluğun nedeni olabileceği doğruysa da, altta yatan bir bedensel hastalığın olup olmadığı yine de araştırılmalıdır.

Yorgunluk yaşayan bireylerin üç temel şikâyeti olabilir; Ancak, her insanda değişebilir.

Motivasyon eksikliği veya bir faaliyete başlayamama
Aktiviteye başladığında kolayca yorulma  ve
Bir faaliyeti başlatmak veya tamamlamak için konsantrasyon, hafıza veya zihinsel yorgunluk veya zorluklar.

Yorgunluk uzun süre devam edebilirken, kronik yorgunluğun varlığı, şu şekilde belirlenen belirli iki kriter setine sahip olan “Kronik Yorgunluk Sendromu”ndan farklıdır:

Diğer bilinen tıbbi durumlarla (yorgunluk belirtileri olan) birlikte olmayan ve en az 6 ay veya daha uzun süre ağır kronik yorgunluk,

Eşzamanlı olarak aşağıdaki semptomlardan dört veya daha fazlasına sahip olma:

Egzersiz sonrası aşırı yorgunluk
Bozuk bellek veya konsantrasyon
Dinlendirmeyen uyku
Kas ağrısı
Kızarıklık veya şişlik olmaksızın çoklu eklem ağrısı
Servikal veya aksiller lenf nodları
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı

Sürekli Yorgunluk Neyin Belirtisi ?

Büyük bir şikayet olarak yorgunluğun sayısız potansiyel nedeni vardır.

Vücudun dokularına yetersiz kan gitmesine neden olanlardan tutun metabolizmayı etkileyen hastalıklara, enfeksiyonlardan ve enflamatuvar hastalıklardan uyku bozukluğuna neden olan hastalıklara kadar birçok hastalık neden olabilir.

Yorgunluk ayrıca birçok ilacın ortak bir yan etkisidir.

Psikolojik durumları olan sayısız hasta sıklıkla yorulmadan (fiziksel ve zihinsel) şikayetçi olsa da, yorgunluğına teşhis konulamayan bir grup hasta da vardır.

Bazı yaygın nedenler ;

Metabolik/Endokrin

Anemi, Hipotiroidizm, Diyabet, Elektrolit anomalileri, Böbrek hastalığı, Karaciğer hastalığı, Cushing hastalığı.

Bulaşıcı Hastalıklar

İnfeksiyöz Mononükleoz, Hepatit, Tüberküloz, Sitomegalovirüs, HIV enfeksiyonu, İnfluenza (grip), Sıtma ve diğer birçok bulaşıcı hastalıklar.

Kalp ve Akciğer

Konjestif Kalp yetmezliği, Koroner arter hastalığı, Kalp Kapak hastalığı, KOAH, Astım, Aritmi, Zatürre.

İlaçlar

Antidepresanlar, Anksiyete ilaçları, yatıştırıcı ilaçlar, ilaç çekilmesi, Antihistaminikler, Steroidler, bazı hipertansiyon ilaçları, bazı antidepresanlar

Psikiyatrik

Depresyon, Anksiyete, Madde bağımlılığı, Alkol istismarı, yeme bozuklukları (Bulimia, Anoreksiya).

Uyku sorunları

Uyku apnesi, Reflü Özofajiti, Uykusuzluk hastalığı, Narkolepsi, vardiyalı çalışma veya iş vardiyasında değişiklikler, Gebelik.

Vitamin Eksiklikleri

Vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, Folik asit eksikliği, Demir eksikliği.

Diğer

Kanser, Romatizmal artrit ve Sistemik lupus gibi romatoloji hastalıkları, Fibromiyalji, Kronik yorgunluk sendromu, Obezite, Kemoterapi ve Radyasyon terapisi.

Yorgunluk Nedeni Nasıl anlaşılır ?

Anormal bir Tiroid bezi, şişmiş Lenf bezleri, morluklar da dahil olmak üzere anormal Kalp sesleri için kalbi dinlemek ve normal kas tonusu ve refleksleri kontrol etmek için Nörolojik muayene gibi birçok hastalık için özel dikkat gösterilmelidir.

Kan testleri ve diğer görüntüleme çalışmaları yapılabilir.

İlk tarama kan testleri aşağıdakileri içerebilir:

CBC (Tam kan sayımı yani Hemogram)
Elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür, karbon dioksit ve bazen kalsiyum ve magnezyum)
Glukoz (kan şekeri)
BUN /Kreatinin (Böbrek fonksiyonunu ölçmek için)
TSH
EBV testleri
Ferritin
B12 vitamini, D vitamini, Folik asit ve Demir
CK (kas inflamasyon ve nekrozlarına neden olan hastalıklarda yükselme)
ESR veya Eritrosit Sedimantasyon hızı (vücuttaki iltihap, travma ve inflamasyonlar için spesifik olmayan markır).

X-ışınları, BT taramaları, Elektrokardiyogram (EKG, EKG) ve diğer görüntüleme veya testlerin alınması kararı, hastanın durumuna bağlıdır.

Yorgunluk Nasıl Geçer ?

Yorgunluk, altta yatan bir durumun semptomu olduğu için tedavi fiziksel, psikolojik veya ikisinin bir kombinasyonu olup olmamasına bakılmaksızın yorgunluğa neden olan duruma bağlıdır.

Hastalığın tedavi edilmesi ile yorgunluk belirtilerinin düzelmesi arasında gecikme olabilir; Bazı semptomlar altta yatan durum tedavi edildikten hemen sonra giderebilir.

Örneğin, Anemisi olan bireyler, Alyuvar sayısı arttıkça daha iyi hissederken, Enfeksiyöz Mononükleoz’dan tedavi edilenlerin enerji seviyelerinin normale dönmesi için haftalar gerekebilir.

Yorgunluk Önlenebilir mi ?

Yorgunluk bir belirti olarak birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir ve bu nedenle önlemek mümkün olmaz.

Daha da önemlisi, yorgunluğun erken tanınması bir kişinin tıbbi bakım arayışına ve potansiyel olarak altta yatan nedenin daha erken teşhisine ve tedavisine izin verecektir.

Bazen, yorgunluk  yavaşça ortaya çıkar ve kişinin bir sorun olduğunu anlaması zordur. Yorgun olduğunuzu etrafınız farkedebilir.

Herhangi bir yorgunlukta özellikle de uzamış yorgunluk durumlarında önce bir Dahiliye uzmanına muayene olun. Gerekliyse psikolojik destek alabilirsiniz.

Bununla beraber özellikle B kompleks vitaminleri, Çinko, D vitamini takviyesi (serum değeriniz 30 ve altındaysa) ve Folat takviyesi almanızı da öneririz.