Takayaşu Arteriti (Nabızsızlık Hastalığı) Nedir ve Tanı Kriterleri ?

Takayaşu Arteriti Aort ve ana dalları dahil Kalpten kan dağıtımı yapan geniş kan damarlarının kronik bir inflamasyonudur.

Kan damarlarının inflamasyonuna vaskülit adı da verilir.

Asyalı kökenli kadınlarda çok yaygındır.

Genellikle 10-30 yaşları arasında başlar.

Takayaşu hastalığına “Nabızsızlık hastalığı”, “Aort Kemer Sendromu” veya “Takayaşu Arteriti” de denir.

Takayaşu Hastalığının Nedeni Nedir ?

Takayaşu hastalığının nedeni bilinmiyor.

Takayasu hastalığı olanlarda bağışıklık sistemi, arter inflamasyonuna (arterit) neden olacak şekilde yanlış yönlendirilmiş gibi gözükmektedir.

T lenfositleri adı verilen Beyaz kan hücreleri inflamasyonun bir parçasıdır.

Takayaşu Hastalığının Belirtileri Nelerdir ?

Aort ve dallarının inflamasyonu, dokulara az kan tedarik edilmesine neden olabilir.

Bu,

Ağrılı, soğuk veya beyazlaşmış ekstremitelere

Baş dönmesine

Baş ağrılarına

Göğüs ağrısına

Karın ağrısına neden olabilir.

Diğer belirtiler

Yorgunluk

Kilo kaybı ve

Düşük dereceli Ateşi içerebilir.

Takayaşu Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir ?

Takayaşu hastalığı olan hastaların yarısından çoğunda yüksek kan basıncı bulunur.

Daralmış kan damarları yoluyla anormal kan dolaşımı sesleri, bazen bir stetoskop ile duyulabilir.

Kaburgalarda küçük çentikler bazen rutin Göğüs Röntgeninde görülür ve bu bölgelerdeki kan damarlarında anormal titreşimler oluşur.

Tanı, vücutta inflamasyonu işaret edebilen Sedimantasyon hızı (ESR) gibi kan testleri ile desteklenmektedir. Aslında, yükselmiş Sedimantasyon hızı ile  yükselmiş kan basıncı, çocuklarda çok nadirdir ve bu nedenle Takayaşu hastalığını önermede çok yardımcı olur.

Anemi de  sık görülür.

Takayaşu arteritinin nihai olarak tanısı arterlerin Anjiyogramı (Arteriyogram) ile konur. Burada kontrast maddeler kan damarlarına enjekte ederek Röntgen ile görünür hale getirilir.

MR ve BT Anjiyografi ile tanı kolaylaştırılabilir.

Takayaşu Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir ?

Takayaşu hastalığının tedavisi, Kortizon ilacı (Prednizon, Prednizolon) ile inflamasyonun baskı altına alınmasını içerir.

Çoğu hasta iyileşebilirken, bazılarında nüks olur yani tekrar çıkar.

Kortizona dirençli hastalarda, bağışıklık sistemini baskılayan (İmmünosupresif) daha güçlü ilaçlar kullanılır, böylece atardamarların aktif inflamasyonu daha da azaltılır.

Yüksek kan basıncının sıkı kontrolü de (Hipertansiyon) önemlidir.

Anevrizmaları ve ciddi kan damarı daralmasını tedavi etmek için damar cerrahisi prosedürleri ve /veya stentlerle anjiyoplasti gerekli olabilir.

Takayaşu Hastalığı için uzun vadeli Prognoz yani Gidişat Nedir ?

Uzun vadeli prognoz tahmin edilemez.

Bazı araştırmacılar, gözün Retinaları etkilendiğinde, Aort hasar görürse veya Anevrizmalar geliştiğinde prognozun daha kötü olduğunu bulmuşlardır.

Takayaşu arteritinin etkileri hastadan hastaya değişir.

Bu etkiler sıklıkla vücuttaki dokulara olan kan dolaşım bozukluğuna (Beyinde az kanlanma ile İnme veya Spinal korda ise Felç) bağlıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !