Takrolimus Testi Nedir ?

Tacrolimus testi bu ilacı kullanan İmmunosupressif tedaviye tabi tutulan hastalarda, uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Siklosporin gibi etkisini T hücrelerinde İnterlökin-2 üretimini baskılayarak gösterir.

Tacrolimus Nedir ?

Böbrek, Karaciğer ve Kalp başta olmak üzere her türlü organ transplantasyonunun yanısıra bağışıklık sisteminin baskılanmasını gerektiren pek çok hastalığın da tedavisinde kullanılmaktadır.

Psoriasis

Ağır Atopik dermatitler

Piyoderma gangrenozum

Kronik otoimmun ürtiker

Steroid tedavisine cevap vermeyen ülseratif kolit

Enfeksiyona bağlı olmayan üveitler

Romatoid artrit

Böbreklerde minimal değişiklik hastalığı ve

Vitiligo Tacrolimus’un kullanıldığı transplantasyon dışındaki başlıca hastalıklardır.

Tacrolimus’un, başta antibiyotikler, antifungallar ve diğer immunosupressifler olmak üzere pek çok ilaçla etkileşimi vardır.

Terapötik aralığının dar olması, doz aşımı halinde çok önemli toksik etkilerinin bulunması ve biyoyararlanımının kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermesi sebebiyle, hedeflenen kan konsantrasyonuna ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü büyük önem taşır.

Yüksek dozlarda Nörotoksite ve Nefrotoksite’ye neden olur. Optimal immünosüpressif etki ve minimal toksite için uygun dozun ayarlanabilmesi amacıyla kan konsantrasyonunun izlenmesi gerekir.

Takrolimus Düşüklüğü Ne Demek ?

Transplantasyon sonrasında organ fonksiyonları stabilize olduktan sonra kan seviyesinin genellikle Karaciğer transplantlı hastalarda 4-10 ng/mL, Renal transplantlı hastalarda 6-12 ng/mL, Pankreas transplantlı hastalarda 10-18 ng/mL, Kemik iliği transplantlı hastalarda 10-20 ng/mL arasında tutulması hedeflenir.

Hedef değerler hastadan hastaya değişiklik gösterebilir ve kişinin ihtiyacına göre doktoru tarafından belirlenir.

Numune:

EDTA’lı tam kan (mor kapaklı tüp).

Numune hastanın ilacı alması gerektiği zamanda, ilacın alınmasından hemen önce alınmalıdır.

Referans Aralığı:

Terapötik konsantrasyon: 5-20 ng/ml (Transplantın türüne göre değişiklik gösterir.)

Toksik konsantrasyon: >40 ng/ml