Talasemi (Akdeniz Anemisi) Taşıyıcılığı ve Hastalığı Nedir ?

Talasemi (Akdeniz Anemisi) kalıtımsal geçen ve hafiften şiddetliye kadar kansızlığa neden olan bir grup kan hastalığıdır.

Thalas (Deniz) ve Emia (Anemi) Yunan kökenli kelimelerin birleşmesinden doğar ve Thalasemia (Deniz Anemisi) ismini alır. Ülkemizde Akdeniz Anemisi olarak bilinir, diğer bir adı da Cooley Anemisi’dir.

Talasemi Nasıl Oluşur ?

Hemoglobin molekülü Hem (ortasında Demir vardır) ve Globin (2 alfa ve 2 alfa olmayan) zincirinden oluşmuş bir proteindir. Globin anne karnında ve yetişkinlerde farklı özellikler gösteren bir proteindir.

 

 

Yetişkin bir insanda bulunan Hemoglobinler şunlardır:

Hb A: 2 alfa, 2 beta zincirinden oluşur , % 96-98 oranındadır.

Hb A2: 2 alfa, 2 delta zincirinden oluşur , % 3.4‘e kadar normaldir.

Hb F: 2 alfa, 2 gama zincirinden oluşur. Doğumdan sonra giderek azalır. 1 yaşından sonra % 2‘yi geçmez.

Anne karnından ilk 3 ayda daha sonra yerini Hb F”e bırakan 3 Hemoglobin cinsi daha vardır (Hb Gower 1, Hb Gower 2, Hb Portland).

Talasemi’de de DNA üzerinde mutasyonlar sonucu Hemoglobin’i oluşturan Globin zincirinde yapım bozuklukları ortaya çıkar. Bu kalıtsal hastalıklarda ya alfa ya da beta zincirinin eksik sentezi sonucu hemoglobin A (Erişkin Hb) yeterince oluşamaz. Yapımı azalmış bir zincir başka bir zincirin daha fazla yapılması ile düzeltilmeye çalışılır.

Alfa zincirinin yapımı az ise Alfa Talasemi, Beta zincirinin yapımı eksik (B-) veya yok (BO) ise Beta Talasemi oluşur.

Beta Talasemi‘de Beta zinciri yeterince yapılmadığından ya Hb F’in gama zincirlerinin, ya da Hb A2’nin delta zincirlerinin sentezi artar ve Hb F ya da Hb A2 artar.

Alfa Talasemide eksik olan Alfa zinciri yerine ya Beta zinciri (Hb H) ya da gama zinciri aşırı yapılır (4 gama zinciri=Hb H Barts).

Talasemi Belirtileri Nelerdir ?

Talasemi kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtımsal bir kan hastalığıdır. Kansızlığın (anemi) nedeni; kanda bulunan Alyuvarların (eritrositlerin) yapısını oluşturan “Hemoglobin” maddesinin yapımının kusurlu olmasıdır.

Dokulara oksijen kırmızı kan hücrelerimizin % 90’ını oluşturan Hemoglobine bağlanarak taşınır. İşte bu Hemoglobinin yapımında yetersizlik ya da bozukluk oluşursa oksijen taşıma işini yeterince yapamaz ve doku organlarda oksijenin azalması sonucu;

Solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, gelişme geriliği gibi şikayetler gelişir.

Ülkemizde görülme oranı % 3 olan Talasemi; yapılan göçler, savaşlar ve bilinçsiz evlilikler sonucunda dünya ülkelerinde ve ülkemizde oldukça yaygınlaşmıştır.

Talasemi Tipleri Nelerdir ?

Basit anlamda iki çeşit Talasemi’den bahsetmek mümkündür.

Alfa-Talasemi en büyük sıklıkla Güneydoğu Asya ülkelerinde görülür.

Beta-Talasemi Akdeniz bölgesinde yaygın olduğu için Akdeniz anemisi olarak da bilinir. Beta Talasemi’nin ağır (major), orta ve hafif (minor) çeşitleri vardır.

Talasemi Minör (Taşıyıcılık)

Beta Talasemi’nin en sık görülen tipidir. Bu bireyler, normal yaşamlarında tamamen sağlıklıdırlar.

Bu anemi tipinde hastalar çoğu zaman taşıyıcı olduklarını evlenmeden önce yapılan zorunlu kan testlerinden anlarlar. Ancak kan sayımında hafif bir kansızlık vardır, halsizlik yapabilir.

Hemoglobin elektroforezi yapılmazsa Demir Eksikliği anemisi ile karıştırılabilir.

Talasemi taşıyıcıları Demir Eksikliği anemisi tanısıyla yanlışlıkla uzun süreli Demir tedavisi alabilirler ancak Talasemi taşıyıcılıklarındaki kansızlık Demir tedavisi ile düzelmez ve tanınmadıkları için de evlilikler sonucunda bu hastalığı çocuklarına  geçirebilirler.

Talasemi Majör

Beta Talasemiler arasında ülkemizde en sık görülen durumdur. Anne ve Babanın taşıyıcı olması durumunda görülen Talasemi tipidir.

Çocuğun doğumundan itibaren belirtiler gün geçtikce artış gösterir. Demir yeterli oranda bulunur, ancak kandaki Hemoglobin seviyesi oldukça düşüktür.

Hastalık hemen her zaman çocukluk evresinde görülür. Yaşamın ikinci altı ayında tanı konabilmekle birlikte hastalık ilk iki ya da üç yaş içinde açık belirtiler vermeden yavaş yavaş gelişir.

Kendini kötü hissetme durumu

Hafif üşütme ve diş çıkarma gibi olaylarla ilgili ya da nedensiz ortaya çıkan hafif ateş yükselmeleri

Bebeğin gittikçe solması

Deri renginin sarımtırak bir renk alması

İştahsızlık

Büyümede yavaşlama

Dalak ve Karaciğer de büyüme

Karında şişme

 

 

Kan hücrelerinin yapılma yeri olan kemik iliği, yıkıma uğrayan alyuvarların eksikliğini karşılayabilmek için aşın miktarda çalışarak alyuvar üretir. Böylece kemik iliği aşırı çalışmaya bağlı olarak genişler, kemikler incelir.

Kafatası genişleyerek köşeli bir görünüm kazanır.

Burun basıklaşır ve burun kanatları genişler, burun kökü çöker, elmacık kemikleri çıkıklaşır, gözler çekikleşir.

Hastada kansızlık belirgindir. 1 milimetreküp kandaki alyuvar sayısı genellikle 3 milyonu aşmayan düzeydedir (normal değer 1 milimetreküpte 5 milyondur).

Hemoglobin miktarı, Talasemi hastalığında çok azalarak 4 gr/dl altına düşebilir.

Hb A2 oranı % 4-8 arasındadır. Beraberinde Demir eksikliği de varsa HbA2 yüksekliği daha az olur, maskelenir.

HbF oranı da % 5-7 ye kadar çıkabilir.

Major Talasemi hastalarının hayatları boyunca ortalama 3-4 haftada bir kan transfüzyonlarına (kan nakline) ihtiyaçları vardır.

Dışarıdan verilen kan, çocukta zaten fazla bulunan Demir miktarını da yükseltir. Ama hastalık sürekli ilerler, tanı konulup tedaviye başlanmazsa çocukluk yaşında ölüm oranı oldukça yüksektir.

Hastalığın kesin çözümü kemik iliği veya kök hücre nakli’dir.

Talasemi İntermedia

Mutasyon tipi orta derecede kansızlığa yol açar. Kan transfüzyonu ihtiyacı genelde olmaz.

Şikâyetler 2-4 yaşlarında belirgin olur.

Sarılık, Dalak-Karaciğer büyüklüğü ve büyüme geriliği olabilir.

Talasemi Nasıl Taşınır ?

İnsanlarda bir özelliği gösteren genlerden 2 adet bulunur. Bu kişide Talasemi oluşturan mutasyon 1 adet ise Talasemi taşıyıcısı olur, 2 adet ise Talasemi hastası olur.

Genetik özelliklerimiz anne-babadan geçtiğine göre, bir Talasemili çocuğun hem annesinden, hem babasında bu mutasyon var demektir.

Talasemi geni otozomal resesif geçiş gösterir yani cinsiyet kromozomlarıyla ilişkisi yoktur, kızlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür. Hastalar doğuştan bu geni taşırlar. Çocukta hastalık yoksa hayatın ileri dönemlerinde hastalık oluşmaz.

Talasemik bir hasta Sağlıklı bir kişi ile evlenirse çocukları Sağlıklı Taşıyıcılar olur.

Talasemik bir hasta Talasemi Taşıyıcısı ile evlenirse çocukları % 50 olasılıkla Taşıyıcı ve Hasta olur.

Talasemi Taşıyıcısı Sağlam kişi ile evlenirse çocukları % 50 olasılıkla Taşıyıcı ve Sağlam olur.

İki Talasemi Taşıyıcısı evlenirse çocukları % 50 olasılıkla Taşıyıcı, % 25 olasılıkla Hasta ve % 25 olasılıkla Sağlam olur.

İki Talasemi’li Hasta evlenirse tüm çocukları hasta olur.

Talasemi Taşıyıcılığı Nasıl Anlaşılır ?

Kişinin daha önceden Talasemi taşıyıcısı olduğu kan sayımı ve gerekirse Hemoglobin Elektroforezi yapılarak anlaşılabilir.

Talasemili hasta sağlıklı bir kişi ile evlenirse çocuğu taşıyıcı olur. Taşıyıcı ile evlenirse dörtte bir
olasılıkla hasta çocuk olabileceğinden genetik danışma ile doğum öncesi tanı yapılmalıdır.

Normalde Hemoglobin oranı şöyledir (%) 

Erişkinler

Hb A :  95 – 98
Hb A2 :  2 – 3.2
Hb F :  0.6 – 1
Hb S : 0
Hb C : 0

Yenidoğanlar

Hb F : 60 – 80

HbA : 20-30

1 yaşından sonra HbF 1 altına düşer.

Hb Varyasyonları Değerlendirme (%) 

HbA2 düzeyi % 3.5 üstü ise Talasemi Taşıyıcılığı olarak kabul edilir.

Talasemi Minör’de ortalama HbA 80 – 95, HbA2  3.5 – 7.5 arası, HbF 1 – 5 arasındadır.

Talasemi Majör’de ise HbA 0, HbA2 3.5 – 5.5 arası, HbF  90 – 96 arasındadır.

Talasemi İntermedia’da ise HbA 0 – 30, HbA2 3.5 – 5.5 arası, HbF 20-70 arasındadır.

Bununla birlikte Demir eksikliği anemisinde, Delta- Beta Talasemilerde ve Alfa Talasemilerde HbA2  düzeylerinin olduğundan düşük çıkabileceği unutulmamalıdır.

Talasemi Tedavisi Nasıldır ?

Taşıyıcılarda tedavi gerekmez.

Orta şiddetli Talasemilerde kan nakli ve Folat tedavisi gerekebilir.

Talasemi Majörde ise kan nakli ve Folat tedavisi şarttır. Demir tedavisi verilmez, faydası yoktur tersine birikip karaciğere zarar verir. Asıl tedavi Kemik iliği veya Kök Hücre naklidir.