Tam Kan Sayımı Lym Neu ve Hgb Ne Demek ?

Tam Kan Sayımı (Hemogram), EDTA’lı bir tüpe alınan kanın bir otoanalizöre verilmesi ile yapılan ve özellikle Anemi yani Kansızlık, Polisitemi, Kan Hastalıkları, Enfeksiyonlar ve Kanama gibi onlarca hastalık hakkında değerli bilgiler veren bir testtir.

Biyokimya laboratuvarlarında en fazla istenen testlerden biridir.

Tam Kan Sayımı Nedir ?

Tam Kan Sayımı (Hemogram), bir tüpe alınan yaklaşık 3-5 ml kandan çalışılan ve 16-24 adet parametrenin aynı anda ölçüldüğü bir testtir.

Tam Kan Sayımı Parametreleri Nelerdir ?

Tam Kan Sayımı testi ile bakılan testlere parametre de denir. Bunlar;

WBC (Lökosit)

% Nötrofil  (Neutrophil, Neu)

% Lenfosit (Lym)

% Mono (Monosit)

% Eos (Eozinofil)

% Baso (Bazofil)

RBC (Kırmızı Kan Hücresi)

Hgb (Hemoglobin)

HCT (Hematokrit)

MCV (Ortalama Eritrosit Volümü)

MCH (Ortalama Eritrosit Hemoglobini)

MCHC (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu)

RDW (RBC Dağılım Genişliği)

Platelet (Trombosit)

MPV (Ortalama Trombosit Hacmi)

PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) testleridir.

 

 

Tam Kan Sayımı Testi Neden İstenir ?

Tam Kan Sayımı, sağlığınızı etkileyebilecek bazı rahatsızlıklara neden olan parametreleri inceleyen yapılması kolay ve çok yaygın bir testtir.

Tam Kan Sayımı ile kan hücrelerinizin sayısında herhangi bir artış veya azalış olup olmadığını belirlenir. Normal değerler yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişir. Laboratuvar raporunuz size yaşınız ve cinsiyetiniz için normal değer aralığını söyleyecektir.

Tam Kan Sayımı testi anemi, kanama, kan hastalıkları, enfeksiyon ve kanser‘e kadar geniş bir yelpazedeki durumların teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Tam Kan Sayımında geçen RBC Nedir ?

RBC yani Kırmızı kan hücreleri, eritrosit de denir, vücudunuzda oksijen taşır ve karbondioksit’i akciğerlere götürerek atılmasını sağlar.

Tam Kan Sayımı RBC’nin 2 bileşenini ölçer:

Hemoglobin (Hgb): Oksijen taşıyan protein

Hematokrit (HCT): Kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesi.

Hemoglobin ve Hematokrit’in düşük seviyeleri sıklıkla kandaki demir eksikliğiyle ortaya çıkan bir durum olan Anemi yani kansızlık belirtileridir.

RBC’nin arttığı bazı durumlar:

Primer polisitemi

Akciğer veya Kalp hastalıkları

Feokromasitoma

Hepatoma, Nefroblastoma gibi uygunsuz Eritropoetin salınımına neden olan hastalıklar

Fazla Sigara içimi

Yüksek rakımlı yerlerde yaşama

Ağır egzersiz

Yanıklar

Aşırı kusma

Barsak tıkanması.

RBC’nin azaldığı bazı durumlar:

Eritrosit üretiminde azalmaya yol açan anemiler (Demir eksikliği anemisi, Kemik iliği aplazisi, Pansitopeni, Radyoterapi, Kemoterapi)

Kan kaybı

İntravasküler Hemoliz

Hamilelik (Hemodilüsyona bağlı)

Soğuk aglütininlerin varlığı

Tam Kan Sayımında geçen WBC Nedir ?

WBC, Lökosit yani Beyaz kan hücreleri demektir.

Beyaz Kan hücreleri vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur. Tam Kan Sayımı vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını ve türlerini ölçer.

Beyaz Kan hücrelerinin sayısı veya türlerindeki anormal artışlar veya azalmalar enfeksiyon, inflamasyon veya kanser belirtisi olabilir.

Tam Kan Sayımında geçen PLATELET (PLT) Nedir ?

Platelet veya Plt, Trombosit’leri gösterir. Trombositler kan pıhtılaşmasına yardım eder ve kanamayı kontrol eder.

Trombosit düzeylerindeki herhangi bir değişiklik sizi aşırı kanama riskine sokabilir ve ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir.

Fazla Trombosit ise kan akımını azaltarak Emboli ve Felç’lere neden olabilir.

Tam Kan Sayımında geçen Hgb Ne Demek ?

Hgb Hemoglobin demektir. Bu kana kırmızı rengini veren, demir içeren, protein yapısında bir maddedir.

Eritrositlerin Oksijen ve Karbondioksit taşımasını hemoglobin sağlar.

Arttığı ve azaldığı durumlar, Eritrosit sayısını artıran ve azaldığı durumlarla aynıdır.

Tam Kan Sayımında geçen Lym Nedir ?

Ly veya Lym, Lenfosit‘leri tanımlar.

Lenfositler kandaki WBC yani Beyaz kan hücrelerinin diğer bir türüdür.

Yetişkinlerde, Nötrofillerden sonra Lenfositler en yaygın ikinci WBC türüdür.

LYM artışı (Lenfositoz) Nedenleri:

Birçok viral enfeksiyon ve tüberküloz‘da görülebilir.

Grip

Su çiçeği

Kabakulak

Kızamıkçık

Varisella

Boğmaca

Enfeksiyoz Mononükleoz

Hepatit

Toksoplazmozis

CMV

Bruselloz ve

Herpes Simpleks hastalıklarında Lenfositoz sıktır.

Lenfositozun sık görülen bir nedeni de Lenfositik Lösemi‘dir.

LYM düşüklüğü (Lenfopeni) nedenleri:

Lenfositler kemik iliğinde yapıldığından yeterli miktarda kemik iliğinde hücre üretilemezse veya kemik iliği aktivitesi azalırsa düşük lenfosit sayısı oluşabilir. Kemik iliği tahribatı Aplastik anemi‘de görülebilir.

AIDS ve Tümörler de lenfosit sayısında düşüklükle giderler.

Steroidler lenfosit sayısında anormal bir düşüşe neden olabilir.

Multipl Skleroz

Miyastenia Gravis ve

Guillain-Barre Sendromu gibi sinirleri etkileyen bazı bozukluklar da lenfosit seviyesinin çok düşük olmasına neden olabilir.

Tam Kan Sayımında geçen MCV Ne Demek ?

MCV, “Ortalama Eritrosit Volümü” demektir, direkt olarak ölçülmez, hesaplanır.

MCV’nin yüksek olması eritrositlerin boyutunun büyük, düşük olması ise küçük olduğunu gösterir.

MCV’nin Arttığı Durumlar:

Megaloblastik Anemi

Makrositik Anemi

Kronik Amfizem

Kronik Bronşit

Hipotiroidizm

Karaciğer Hastalıkları

Ağır Alkolizm

Oral Kontraseptif kullanımı

Artmış yaş

MCV’nin Azaldığı Durumlar:

Demir Eksikliği Anemisi

Kronik Kanama Anemileri

Gebelik Anemisi

Bazı Hemoglobinopatiler

Bazen Hipertiroidizm vakaları

Tam Kan Sayımında geçen MCH Ne Demek ?

MCH (Mean Corpuscular Volume) “Ortalama Eritrosit Hemoglobin” i anlamına gelir ve genellikle Anemi yani Kansızlık ve Talasemi değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir.

Düşük MCH değeri tipik olarak Demir eksikliği anemisi‘nin varlığını gösterir.

Daha nadir durumlarda, Talasemi adı verilen genetik bir durumdan da kaynaklanabilir. Bu durumda hemoglobin üretimi sınırlıdır.

Yüksek MCH değerine ise sıklıkla B vitaminleri, özellikle B12 ve folat eksikliği nedeniyle anemi neden olabilir.

Tam Kan Sayımında geçen HCT Ne Demek ?

HCT (Hematokrit), kandaki kırmızı kan hücreleri’nin yüzdesini tarif eder.

Hematokrit, özellikle akut kanamalar, polisitemi ve anemi’lerin tanısı ve takibinde kullanılır.

Düşük HCT veya Anemi Nedenleri:

Kanama (ülserler, travma, kolon kanseri, iç kanama)

Kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi (orak hücreli anemi, genişlemiş dalak)

Kırmızı kan hücrelerinin azalmış üretimi (kemik iliği baskılanması, kanser, ilaçlar)

Beslenme sorunları (düşük demir, B12, folat ve yetersiz beslenme)

Aşırı hidrasyon (polidipsi, intravenöz aşırı hidrasyon)

Yüksek HCT Nedenleri:

Dehidrasyon (aşırı susuz kalma)

Düşük oksijen bulunurluğu (sigara içimi, yüksek irtifa, pulmoner fibrozis)

Eritrositoz (kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi veya polisitemi vera)

Kor Pulmonale (KOAH, kronik uyku apnesi, pulmoner emboli)

Tam Kan Sayımında geçen Neu Ne Demek ?

Ne veya Neu, Nötrofil demektir.

Nötrofil, WBC yani kandaki beyaz kan hücreleri olan lökositlerin bir tipidir ve hastalıklarla savaşta rol oynar.

Neu Yüksekliği Nedenleri:

Birçok iyi huylu durumda, enfeksiyonlarda veya ağır hastalıklarda Neu değerleri artabilir.

Fizyolojik nedenler : Yenidoğanda, gebelikte, doğum sırasında, emosyonel bozukluklarda, efor sonrası ve menstrüyel dönem.

Enfeksiyonlar: Staf, streptokok, pnömokok, gonokok ve meningokok, akut romatizmal ateş, difteri, kolera.

Metabolik bozukluklar : Diyabet, üremi, asidoz, gut.

Miyeloproliferatif hastalıklar.

Drog ve kimyasallar: Kinin, civa, kurşun.

Kanama ve travma (cerrahi, yanık vb.)

Kollajen doku hastalıkları : Poliarteritis nodoza, romatoid artrit ve dermatomiyozit.

Neu Düşüklüğü Nedenleri:

Nötrofil sayısının 2.500/mm³ ün altına düşmesidir. Bağışıklığı düşürerek çabuk enfeksiyon kapılmasına neden olabilir.

İlaçlar : Antitiroid, antibiyotik, antikoagülan, antimalaryal, analjezik, antihistaminikler.

Enfeksiyon: Hepatit, Kabakulak, Mononükleoz, Kızamık, Tifo, TBC, Brusella, Malarya.

Aplastik anemi, MDS, megaloblastik anemi, PNH

Folat ve vitamin B12 eksikliği.

Hipersplenizm

Toksik madde : Radyasyon, sitotoksikler.

 

 

Tam Kan Sayımı Testi Nasıl Yapılır ?

Bir hastane veya özel laboratuvarda kolunuzdan alınan bir tüp kan cihaza verilir ve çalıştırılır.

Test için açlık şart değildir. Genellikle 1-2 saatte sonuç verilir.

Tam Kan Sayımı Testi Anormalse Ne Olur ?

Tam Kan Sayımı Testinde bazı veya birçok parametre referans değerler dışında ise doktorunuz sonuçları doğrulamak için tekrar bir kan testi isteyebilir.

Ayrıca, durumunuzu daha iyi değerlendirmek ve tanıyı doğrulamak için başka testler de isteyebilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !