TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) Testi Nedir ?

TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) testi özellikle serumdan ölçülen Total T3 ve total T4 konsantrasyonlarının klinik durum ile uyumlu bulunmadığı durumlarda veya Konjenital Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG) eksikliği olasılığının düşünülmesi halinde kullanılır.

Kan dolaşımında bulunan Tiroid hormonları, 3 ayrı serum proteinine bağlı olarak taşınır. Bunlar, TBG, Transthyreitin (Prealbumin) ve Albumin’dir.

TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) Testi Nedir ?

TBG kanda düşük miktarda olmasına rağmen, Tiroid hormonlarına afinitesi çok yüksektir. Bu nedenle Tiroksin (T4) ve Triiodotironin (T3) hormonlarının kanda taşınmasını büyük ölçüde bu protein sağlar.

Tiroid bezi, TBG konsantrasyonuna bağlı olarak, aktif haldeki serbest hormon konsantrasyonunu sabit tutmak amacıyla Hormon sentezini ayarlar. Bu nedenle, bu proteinin serum konsantrasyonundaki değişiklikler, serbest Hormon konsantrasyonunu fazla değiştirmediği halde, Total T3 ve Total T4 konsantrasyonu üzerine etki eder.

TBG Yüksekliği Nedenleri :

Estrojen kullanımı

Gebelik

(Östrojen Hormonunun Karaciğer’deki TBG sentezini artırması ile)

Enfeksiyöz Hepatitler ve

Akut İntermittan Porfiria‘da TBG konsantrasyonu artar.

Tamamen sağlıklı kişilerde de, genetik bir özellik olarak da serum TBG konsantrasyonu yüksek bulunabilir.

TBG Düşüklüğü Nedenleri :

Kronik Karaciğer Hastalığı

Kronik Hastalıklar

Nefrotik Sendrom

Bazı genetik defektlerde serum TBG konsantrasyonu düşük bulunur.

Numune :

Serum.

Referans Aralığı:

15 yaş üstü : 21- 34 ug/ml. Gebelerde ise üst sınır 70 ug/ml.