TCA (Triklorasetik asit) Testi Nedir, Neden İstenir ?

TCA (Triklorasetik Asit) 3 Metil grubu Hidrojen atomunun Klor ile değiştirildiği Asetik Asitin bir kimyasal analoğudur.

Dermatolojide kimyasal soyma veya Siğil kemoablasyon ilaçlarında kullanılırlar.

TCA Testi Neden İstenir ?

Perkloroetilen, Trikloroetan, Tetra ve Trikloroetilen maddelerine kronik maruziyet ve zehirlenme yönünden kontrol için idrarda bakılan bir testtir.

Bu maddenin zehirlenmesinde birlikte SGOT, SGPT, GGT, Tam idrar analizi ve EKG testlerinin de yapılması uygun olur.

TCA Zehirlenmesinde Ne Olur ?

TCA yutulması veya doz aşımı, Kusma, İshal veya Mide tahriş semptomlarına neden olabilir.

Aşırı dozda ise :

Artmış vücut ısısı

Bulanık görme

Genişlemiş Göz bebekleri

Uyku hali

Konfüzyon

Nöbetler

Hızlı Kalp atışı ve

Kalp durmasına  neden olabilir.

Numune :

Bunun için iş yerinde 8 saatlik çalışma sonrası alınan idrar veya 24 saatlik idrar kullanılır.

İdrar 2 – 8 °C’ de 1 ay stabildir.

Referans Değerler :

Normalde idrarda TCA 20 mg/lt düzeyinin altındadır.

20 – 40 arası kabul edilebilir,

41 – 100 arası etkilenme,

100 – 200 arası zehirlenme ve 200 mg/lt üzeri tehlikeli zehirlenme olarak kabul edilmektedir.