Teksifle ARB Aranması Ne Demek ?

Teksifle ARB Aranması (EZN Boyama) Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, Kültür için kullanılacak örnekte kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Tüberküloz tedavisine alınan, Balgamında Basil bulunan hastaların tedaviye verdikleri cevabın izlenmesi sırasında da yararlı olabilir.

Tüberküloz Basilinin doğrudan mikroskobik olarak araştırılması amacıyla kullanılır. Akciğer Tüberkülozu olasılığının araştırılması amacıyla, Balgam örneğinden değerlendirme yapılıyorsa, çalışmanın üç ayrı günde sabah ilk alınan Balgam numuneleri kullanılarak tekrarlanması tavsiye edilir.

Hızlı sonuç veren ve ucuz bir yöntem olması sebebiyle, aktif Tüberküloz olasılığı düşünülen hastalarda öncelikle uygulanır.

Mikobakteriler, lipitten zengin hücre duvarlarının özelliği nedeniyle Ziehl-Nielsen tekniği kullanılarak yapılan boyama işlemi sonucunda kırmızıya boyanırlar. İlk boyamadan sonra asit-alkol karışımı kullanlarak yapılan renk giderme işlemi sonucunda, diğer bakterilerin aksine tuttukları boyayı salmazlar.

Bu yöntemle Aside Dirençli Bakterilerin belirlenme hassasiyeti % 45-75 arasında değişir.

Teksifle ARB Aranması Ne Demek ?

Balgamda ve eksüdalarda aside dirençli saprofit Bakteri bulunma olasılığı azdır. Bu sebeple klinik özelliklerin de uyumlu olması halinde, pozitif bulunan test sonuçları aktif Tüberküloz olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Buna karşılık Mide suyunda ve İdrarda aside dirençli saprofit Bakterilerin bulunma olasılığının yüksek olması sebebiyle sonuçlar daha dikkatli yorumlanmalıdır.

Direk boyama yöntemiyle yapılan değerlendirme yalnızca bir tarama yöntemi olarak kabul edilmelidir. Klinik olarak Tüberküloz olasılığı düşülen vakalarda, sonucun pozitif veya negatif olmasına bakılmaksızın, bütün hastaların mutlaka Kültür veya PCR tekniği kullanılarak da değerlendirilmesi önerilir.

Değerlendirme en az 100 mikroskop sahası incelenerek yapılır. Hiçbir alanda Basil görülmemesi durumunda sonuç “negatif” olarak rapor edilir.

Aside dirençli Basil tespit edilmesi durumunda sonuçlar aşağıdaki skalaya göre derecelendirilerek rapor edilir:

(+ 1) Pozitif: Her 100 mikroskobi alanında 1-9 basil bulunması

(+ 2) Pozitif: Her 10 mikroskobi alanında 1-9 basil bulunması

(+ 3) Pozitif: Her mikroskobi alanında 1-9 basil bulunması

(+ 4) Pozitif: Her mikroskobi alanında >9 basil bulunması.

Numune :

Balgam, Bronkoalveolar Lavaj sıvısı, Mide suyu, İdrar, BOS, Plevra, Perikard, Asit ve Eklem sıvısı gibi vücut sıvıları.

Referans Değer :

Negatif