Teksifle ARB Aranması Nedir ?

Teksifle ARB Aranması Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Hızlı sonuç veren ve ucuz bir yöntem olması sebebiyle, aktif Tüberküloz olasılığı düşünülen hastalarda öncelikle uygulanır.

Teksifle ARB Aranması Nedir ?

Balgam ve eksüdalarda aside dirençli saprofit bakteri bulunma olasılığı azdır. Bu sebeple klinik özelliklerin de uyumlu olması halinde, pozitif bulunan test sonuçları aktif Tüberküloz olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Buna karşılık Mide suyu ve idrarda aside dirençli saprofit bakterilerin bulunma olasılığının yüksek olması sebebiyle sonuçlar daha dikkatli yorumlanmalıdır.

Numune :

Balgam, bronkoalveolar lavaj sıvısı, mide suyu, idrar, BOS, plevra, perikard, ascites ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıları.

Referans Değer :

Negatif