Testis Ağrısı Neden Olur, Tedavisi Nasıldır ?

Testisler, Erkek üreme organlarının bir bölümünü oluşturur ve ana görevi Sperm ve Erkeklik hormonu olan Testosteron üretimidir.

Testisler, Penis ve Anüs arasında bulunan Skrotum adı verilen harici bir kese şeklindeki yapı içerisinde bulunur.

Yetişkin Testislerin boyutu büyük bir Zeytin kadardır ve genellikle bir Testis Skrotumda diğerinden daha düşük seviyede yerleşmiştir.

Her bir testisin arkasında Spermleri saklamak ve taşımakla görevli sarmal boru şeklinde bir Epididim bulunur.

Kan damarları, sinirler, lenfatik damarlar ve vaz deferens içeren boru şeklinde bir yapı olan Spermatik kordon, Karın bölgesinden gelir ve her bir Testis ile bağlantılıdır. 

 

 

Testis Ağrısı Neden Olur ?

Testiküler ağrı, Testisin kendisinden kaynaklanabilir veya Skrotum, Kasık veya Karnı etkileyen diğer koşulların bir sonucu olabilir.

Bir veya her iki Testisde ağrıya yol açabilecek birçok tıbbi durum vardır ve semptomlar alttaki nedene bağlı olarak değişebilir.

Bununla birlikte, çoğu zaman semptomlar çeşitli sebepler arasında çok benzer olabilir, bu da acil tıbbi müdahale gerektiren koşulları ayırt etmeyi zorlaştırır.

Bu nedenle, Testiküler ağrı durumunda acil bir Üroloji muayenesi gerekir.

Başlıca Testis Ağrısı nedenleri;

Testis Torsiyonu (Dönmesi)

Testiküler Torsiyon, 12-18 yaş arasındaki Erkeklerde en sık rastlanılır.

Testiküler Torsiyon genellikle ani başlangıçlı ve şiddetli Testis ağrısı olarak ortaya çıkar.

Epididimit 

Epididimit 19 ila 40 yaş arasında en yaygındır. Epididim’in enfeksiyonudur.

Cinsel yönden aktif erkeklerde en sık görülen bulaşma nedeni cinsel yolla bulaşan hastalıklar, en çok Bakteri organizmaları ise Chlamydia Trachomatis ve Neisseria Gonorrhoeae‘dir.

Epididimit genellikle aşamalı başlangıçlı, hafif ila şiddetli Testis ağrısı ile gider.

Böbrek Taşı

Bazen Böbrek taşları Testislerde ağrıya neden olabilir. Bununla birlikte, Testisler şişme ya da kızarıklık olmaksızın normal görünür.

Testis Tümörü 

Testis Tümörleri bazen ağrıya neden olabilse de genellikle ağrısızdır.

Testiste kitle
Testisin boyutunun değişmesi
Alt karın, Sırt veya Kasık bölgesinde donuk bir ağrı
Skrotumda ağırlık hissi ile gider.

Testis Travması 

Her türlü travma şiddetli ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Testis veya Skrotal hassasiyet, şişme veya morarma görülebilir.

İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) 

İnguinal Herniler yaygındır ve bazen Skrotum veya Testislerde rahatsızlık yaratabilirler.

Öksürme ya da aksırma ile daha belirgin hale gelebilen Skrotum veya inguinal bölgede şişme ile
donuk ağrı veya yanma hissi görülür.

Orşit 

Testisin iltihabı ile karakterizedir. Orşit vakalarının çoğu, bir viral enfeksiyondan kaynaklanır ve Kabakulak en sık sebeptir.

Testis ağrısı hafif veya şiddetli olabilir.

Testis Ağrısının Nedenleri Nasıl Teşhis Edilir ?

Testiküler ağrıya neden olan altta yatan durumun teşhis edilmesi için, bir Üroloji uzmanı tarafından öykü ve fizik muayene yapılacaktır.

Laboratuar testleri

Renkli Doppler Testiküler Ultrasonografi

Böbrek Ultrasonu

Radyonüklid görüntüleme 

BT taraması da yapılabilir.

Testis Ağrısı Tedavisi Nasıldır ?

Testiküler ağrı tedavisi alttaki nedene bağlı olarak değişir.

Daha önce de belirtildiği gibi, Testiküler ağrıya neden olan bazı durumlar acil cerrahi müdahale gerektiren tıbbi acil durumlardır.

Testiküler Torsiyon tedavisi ameliyattır.

Epididimit genelde Antibiyotikler, ağrı kesici ilaçlar, Dinlenme, Skrotal destek, yükseltme

ve Buz paketleri ile ayaktan tedavi edilebilir.

Böbrek Taşı tedavisi genellikle Böbrek taşının konumuna, boyutuna ve enfeksiyon gibi komplikasyonlara bağlıdır.

Testis Tümörü radyoterapi, kemoterapi ve ameliyatla tedavi edilir.

Travma tedavisi yaralanma şiddetine bağlıdır.

İnguinal Herni kesin tedavisi cerrahi onarımdır.

Orşit tedavisi, enfeksiyöz organizmaya bağlıdır. Bakteriyel Orşit antibiyotik gerektirir. Virüslerin neden olduğu vakalarda antibiyotik gerekmez.