Testis Kanseri Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi ?

Testis Kanseri erkeklerdeki Skrotum denen torbada bulunan, erkeklik hormonu olan Testosteron ve Sperm üretiminden sorumlu, yumurta şeklindeki 2 adet bezden kaynaklanan kanserdir.

Testis kanseri, erkeklerde 20 ila 35 yaş arasındaki en yaygın kanser‘dir.

Testisler, vaz deferensleri, damarları ve sinirleri de içeren Spermatik Kord tarafından Skrotum’a tutulur.

Testis Kanseri Türleri Nelerdir ?

Neredeyse tüm Testis kanserleri Germ hücrelerinde başlar.

Testiküler Germ hücreli tümörlerin iki ana türü Seminom ve Non-Seminom‘lardır. Bu 2 tip farklı şekilde büyür, yayılır ve tedavileri de farklıdır.

Non-Seminom Tümörler

Non-Seminom’lar Seminom’lardan daha hızlı büyüme ve yaygınlaşma eğilimi gösterirler.

Embriyoner Karsinom

Bu tümörlerden en sık görülenidir.

Yolk Sac Tümörü

Bebek ve Çocuklarda en sık görülen Testis tümörüdür. Erişkinlerde Alfa Fetoprotein (AFP) üretimiyle ilişkilidir.

Koryokarsinom

Tüm Testis tümörlerinin % 1’inden azını oluştururu. Oldukça kötü seyirli bir alt grup olup erken metastaz yapar ve b-HCG yüksekliği tipiktir.

Teratom

Çoğunlukla çocukluk çağı germ hücre tümörlerinin % 38’ini oluştururken, erişkinde % 3 görülür.

Germ Hücreli Olmayan Tümörler

Tüm Testis tümörlerinin % 5-10’unu oluşturur.

En sık görüleni Leydig Hücreli Tümörlerdir. Germ hücreli tümörlerin aksine İnmemiş Testis (Kriptorşidizm) ile ilişkili değildir ve nedeni bilinmemektedir.

Testis Kanseri Nedenleri Nedir ?

İnmemiş Testis varlığı

Testislerin anormal gelişim göstermesi

Testis Kanseri öyküsü olması

Testiküler Kanser öyküsü olan bir aileden gelmek

Beyaz ırktan olmak başlıca risk faktörleridir.

Bazılarında neden bilinmez.

 

 

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Testis kanseri belirtileri Skrotumda şişme veya rahatsızlığı içerir. Bunlar diğer koşullar nedeniyle de olabilir.

Aşağıdaki bulgular ise daha fazla Testis kanserini düşündürür:

Ağrısız bir yumru veya iki Testisin şişmesi

Testislerde farklılaşma hissi

Alt Karın veya Kasıkta donuk bir ağrı

Skrotum’da ani sıvı birikmesi.

Testis veya Skrotum’da ağrı veya rahatsızlık

Testis Kanseri Tanısı Nasıl Konur ?

Fizik muayene ve geçmiş öyküsü

Ultrason 

Serum Tümör Marker Testleri

Testis kanserinde faydalı olan Tümör Belirteçleri Alfa-Fetoprotein (AFP), LDH ve ß-hCG‘dir.

İnguinal Orşiektomi

Kasıktaki bir kesi ile tüm Testisin çıkarılması için bir prosedürdür. Daha sonra, Testisden alınan bir doku örneği, kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında incelenir.

Testis Kanseri Evreleme Nasıldır ?

Testis kanseri teşhis edilirse kanser hücrelerinin Testislerde sınırlı mı veya vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını saptamak için bazı testler  ve evreleme yapılır. Tedaviyi planlamak için evreyi bilmek önemlidir.

Evreleme aşamasında aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

Evre O 

Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir.

Evre I

Evre IA, Evre IB ve Evre IS olarak ayrılır ve İnguinal Orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre II

Evre IIA, Evre IIB ve Evre IIC olarak ayrılır ve İnguinal Orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre III

Evre IIIA, Evre IIIB ve Evre IIIC olarak üçe ayrılır ve İnguinal Orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre IIIA:

Testisin, Spermatik Kord veya Skrotum’un herhangi bir yerindedir ve Karnın bir veya daha fazla Lenf düğümüne yayılmış olabilir ve uzaktaki Lenf düğümlerine veya Akciğerlere yayılmıştır.
Tümör marker seviyeleri normalin biraz üstünde olabilir.

Evre IIIB:

Testisin, Spermatik Kord veya Skrotum’un herhangi bir yerindedir ve Karındaki bir veya daha fazla Lenf noduna, uzak Lenf nodlarına veya Akciğerlere yayılmış olabilir.
Bir veya daha fazla Tümör Belirteç seviyesi, orta derecede normalin üstündedir.

Evre IIIC:

Testisin, Spermatik Kord veya Skrotum’un herhangi bir yerindedir ve Karındaki bir veya daha fazla Lenf noduna, uzak Lenf nodlarına veya Akciğerlere yayılmış olabilir.
Bir veya daha fazla Tümör Belirteç seviyesi yüksektir.

veya

Testisin, Spermatik Kord veya Skrotum’un herhangi bir yerindedir ve Karnın bir veya daha fazla Lenf düğümüne yayılmış olabilir  ve uzak Lenf nodlarına veya Akciğere yayılmamış ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Tümör marker seviyeleri normalden yüksek seviyelere kadar değişebilir.

Testis Kanseri Tedavisi Nasıldır ?

Testiküler kanserli hastalar için farklı tedavi türleri mevcuttur.

Beş tip standart tedavi uygulanmaktadır:

Cerrahi

Testisi çıkarmak için cerrahi (İnguinal Orşiektomi) ve bazı Lenf düğümlerini çıkarma tanı ve evrelemede yapılabilir. Vücudun başka yerlerine yayılmış tümörler ameliyatla kısmen veya tamamen çıkarılabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.

Kemoterapi

Kemoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.

Gözlem

Kök Hücre Nakli ile yüksek doz Kemoterapi

Testis Kanseri Öldürür mü ?

Bu kanserde tanı anında hastaların yaklaşık % 75 kadarı Evre I’dir. Orşiektomi ve Radyoterapi ile vakaların % 95-100 kadarı tedavi edilebilmektedir.

Tedavi oranları Evre IIA için % 90 ve Evre IIB için ise % 80-85 kadardır.

Minimal Akciğer metastazları olan hastaların prognozu çok iyi olup vakaların % 95’i başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Yaygın Akciğer hastalığı, Karaciğer metastazı ya da Tümör Belirleyici düzeyi yüksek olan hastaların prognozu kötüdür.

Testis kanseri tedavisi komplikasyon olarak kalıcı İnfertilite’ye neden olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalar, tedaviye başlamadan önce Sperm bankasını veya Sperm dondurmayı düşünmelidirler.