Tiroid Nodülü Nedir, Ne Zaman Alınmalı ?

“Tiroid Nodülü” terimi, Tiroid bezinde bir yumru oluşturan herhangi bir anormal büyüme anlamına gelir.

Tiroid bezi, Adem Elması’nın altında, Boynun önünde Kelebek şeklinde bir bezdir. Bez Nefes Borusu veya Trakea’yı sarar.

Bezin herhangi bir yerinde Tiroid Nodülü oluşabilir. Bazı Nodüller oldukça kolay hissedilebilir. Diğerleri Tiroid dokusunun derinliklerinde gizlenebilir, hissedilmesi zorlaşır.

Tiroid Nodülleri ile Kanser İlişkisi Nedir ?

Ultrason (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) gibi modern görüntüleme teknikleri, tesadüfen daha fazla Tiroid Nodülü’nü ortaya çıkarmıştır.

Yetişkin Kadınların % 4-8’ine kadar ve Erkeklerin % 1- 2’sinde fizik muayene ile saptanabilen Tiroid Nodülleri bulunur.

Tiroid Nodüllerinin çoğunluğu Benign (Kanserli değil) olmasına rağmen, yaklaşık % 10’u Kanser içerir. Bu nedenle, bir Tiroid Nodülü’nün değerlendirilmesinde birincil amaç, Kanserin mevcut olup olmadığını belirlemektir.

Tiroid Nodül’lerinin Belirtileri Nelerdir ?

Tiroid Nodül’lerinin büyük çoğunluğu semptomlara neden olmaz. Bununla birlikte, Nodüllerdeki hücreler kendi başlarına Tiroid Hormonu üretiyor ve işlev görüyorsa, Nodül çok fazla Tiroit Hormonu (Hipertiroidi) belirti ve semptomları üretebilir.

Az sayıda Nodül hastası Kulağa veya Çeneye giden  ağrı’dan şikayet eder.

Nodül çok büyükse, Yemek Borusu veya Trakea’yi (Nefes Borusu) sıkıştırarak yutma güçlüğü veya nefes darlığı’na neden olabilir.

Nadiren de olsa, hasta Gırtlak sıkışması nedeniyle ses kısıklığı veya konuşmada güçlük çekilebilir.

Tiroid Nodül Türleri Nelerdir ?

Tiroid Nodülleri tek veya birden fazla olabilir.

Birden fazla Nodül içeren bir Tiroid Bezine, Multinodüler Guatr denir.

Nodül sıvı veya kan dolarsa buna Tiroid Kisti denir.

Nodül Tiroit Hormonunu kontrolsüz bir şekilde üretirse (vücudun ihtiyaçları dikkate alınmazsa), Nodül özerk olarak adlandırılır. Böyle bir Nodül, çok fazla Tiroit Hormonu üretebilir ve Hipertiroidi belirtileri ve semptomlarına neden olabilir.

Daha seyrek olarak, Tiroid Nodüllü hastalarda çok az Tiroid Hormonu veya Hipotiroidizm olabilir.

Tek Tiroid Nodülünün en yaygın türleri nonkanseröz Kolloid Nodüller veya Foliküler Adenom’lardır.
Görülebilen iyi huylu bir Nodül tipine Hurthle Hücresi Adenomu denir. Hurthle Hücre Nodüllerinin % 24’ü Kanserli’dir.

Kanserli Nodüller, içerdikleri malign Tiroid hücrelerinin çeşitlerine göre sınıflandırılır. Bu hücre tipleri arasında Papiller, Foliküler, Medüller veya az diferensiyellenmiş (Anaplastik) hücreler bulunur.

Hastanın prognozu büyük oranda Hücre türüne ve kanserin teşhis sırasında ne kadar yayılmış olduğuna bağlıdır.

Tiroid Nodülleri Lenfoma içerebilir (Bağışıklık sisteminin hücrelerinin kanseri). Göğüs ve Böbrek gibi diğer bölgelerdeki Kanser de Tiroid içine yayılabilir (metastaz yapar).

Çoğu Tiroid Nodül’ünün nedeni bilinmemektedir. Bazı durumlarda, Diyetteki yetersiz İyot, Nodül gelişmesine neden olabilir.

Belirli Gen’ler, Tiroid Nodül’lerinin gelişimine katkıda bulunabilir.

Guatr Nedir ?

Guatr basitçe büyümüş Tiroid Bezi’dir. Hipotiroidizm, Hipertiroidi, aşırı İyot alımı veya Tiroid tümörleri gibi birden fazla durum Guatr’a yol açabilir.

Guatr tıbbi değerlendirmeyi gerektiren, spesifik olmayan bir bulgudur.

Tiroid Nodülleri Nasıl Teşhis Edilir ?

Tiroid Nodülleri genellikle Boynun rutin muayenesi sırasında Doktor tarafından keşfedilir. Bazen, bir kişi aynaya bakarken boynunda küçük bir yumruluk olarak bir Nodül görebilir.

Bir Nodül keşfedildiğinde, Doktor Nodül’ü dikkatli bir şekilde değerlendirecektir.

Öykü :

Doktor, geçmişteki ve şu anki tıbbi problemleri değerlendiren ayrıntılı bir öykü alacaktır.

Hasta 20 yaşından küçük veya 70 yaşından büyükse, Nodülün Kanser olması olasılığı artar.

Benzer şekilde, herhangi bir Radyasyona maruz kalma öyküsü, Yutma zorluğu veya Seste bir değişiklik varsa, Nodül’ün Kanserli olma olasılığı daha yüksektir.

Kadınlar Erkeklerden daha fazla Tiroid Nodülü’ne sahip olma eğiliminde olmasına rağmen Erkeklerde bulunan Nodüllerin Kanserli olma ihtimali daha yüksektir.

Fizik Muayene :

Doktor, bir Nodülün veya çok sayıda Nodülün olup olmadığını ve Bezin geri kalanının neye benzediğini belirlemelidir. Nodül çevresindeki Dokuya sabitse (oynamaz) Kanser olasılığı daha yüksektir.

Buna ek olarak,  anormal Lenf Nodu araması yapılmalıdır. Doktor, Tiroidin değerlendirilmesine ilaveten, Tiroid Hormonunun fazla üretilmesi (Hipertiroidizm) veya yetersiz üretim (Hipotiroidizm) gibi Bez’in arızalanması belirtilerini tanımlamalıdır.

Kan Testleri :

Başlangıçta Tiroid fonksiyonlarını değerlendirmek için kan testleri yapılmalıdır. Bu testler şunları içerir:

Serbest T4 ve Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) seviyeleri.

“TSH” için buraya tıklayınız.

Baskılanmış TSH, T4 veya T3 Tiroid hormonlarının yükselmiş seviyeleri Hipertiroidizm’i,
Yüksek TSH, T4 veya T3’ün düşmesi Hipotiroidizm’i gösterebilir.

Tiroperoksidaz veya Anti-TG antikor titreleri, Otoimmün Tiroidit’i teşhis etmekte yararlı olabilir
(Örneğin, Hashimoto Tiroiditi).

“Hashimoto Tiroiditi” için buraya tıklayınız.

Ultrasonografi :

Kolayca hissedilmeyen Nodülleri tespit için,
Nodül sayısını ve boyutlarını belirlemede,
Bir Nodülün katı veya kistik olduğunu belirlemede,
İnce bir İğne Aspiratı (İİAB) ile Tiroid’ten teşhis için doku elde etmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Değeri olmasına rağmen, Ultrason bir Nodülün iyi huylu veya Kanserli olup olmadığını belirleyemez.

Radyonüklid Tarama :

Radyoaktif kimyasallarla Radyonüklid tarama, Doktorun bir Tiroid Nodülünü değerlendirmek için kullanabileceği başka bir görüntüleme tekniğidir.

Normal Tiroid bezi kandaki İyotu alır biriktirir ve Tiroid Hormonları yapmak için kullanır. Böylece, Radyoaktif iyot (123-iyodin) oral veya intravenöz olarak bir kişiye verildiğinde, Tiroid içinde birikir ve bir Nükleer Kamera (bir tür Geiger sayacı) tarafından görüntülenir.

Birikim oranı, Tiroid bezinin ve herhangi bir Nodülün nasıl çalıştığını gösterir. Bezin bir kısmı veya bir Nodül çok fazla Hormon üretiyorsa bir “Sıcak nokta” ortaya çıkar. İşlevsiz veya Hipo-işleyen Nodüller taramada “Soğuk noktalar” olarak görünür.

Soğuk veya işlevsiz bir Nodül, normal veya aşırı işleyen bir Nodüle kıyasla Kanser riski taşır. Kanserli hücrelerin olgun olmadığı ve normal Tiroid dokusu gibi iyot da biriktirmediği için Kanserli Nodüllerin soğuk olma olasılığı daha yüksek’tir.

Bununla birlikte, Soğuk lekelere Kist‘ler de neden olabilir. Bu, Ultrason ile bir İİAB yapılarak ayrılabilir.

İnce İğne Aspirasyonu :

Nodülün İnce İğne Aspirasyonu (İİA), bir tür Biyopsi ve hangi hücrelerin hangi türde olduğunu belirlemenin en yaygın, en doğrudan yoludur.

Kullanılan iğne çok incedir. Prosedür basittir. İİA’nun değeri, İİA’nu yerine getiren Doktorun deneyimine ve örneği inceleyen Patoloğa bağlıdır.

İİAB ile yapılabilecek teşhisler şunlardır :

İyi Huylu Tiroid dokusu (Kanserli olmayan), Hashimoto Tiroiditi, Kolloid Nodül veya Tiroid Kisti. Bu sonuç Biyopsilerin yaklaşık % 60’ında bildirilmektedir.

Kanserli Dokular (Malign) Papiller, Foliküler veya Medüller Kanser tanısı ile tutarlı olabilir. Bu sonuç Biyopsilerin yaklaşık % 5’inde bildirilmektedir. Bunların çoğunluğu Papiller Kanser‘lerdir.

Şüpheli Biyopsi Folliküler Adenom’u gösterebilir. Genellikle Benign olmasına rağmen, bu nodüllerin % 20’sine kadarının sonunda Kanser’li olduğu bulunur.

Tanısal olmayan sonuçlar çoğunlukla yetersiz hücreler elde edildiği için ortaya çıkar.

İİA tarafından teşhis edilen Benign bir Nodülün halen Kanser olabileceği konusunda küçük bir risk (% 3) olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Benign Nodüller bile hasta ve Doktor tarafından yakından izlenmelidir.

Tiroid Nodüllerinin Tedavisi Nedir ?

Foliküler Adenom’ları Foliküler Kanserlerden ayırt etmek zordur. Foliküler Nodüller, Kanser ve kesin kanserden şüphelenilen diğer nodüller Ameliyatla tedavi edilmelidir.

Çoğu Tiroid Kanseri iyileştirilebilir ve nadiren yaşamı tehdit eden problemlere neden olur. Çıkartılmayan herhangi bir Nodül, her 6 ila 12 ayda bir Hekime takip edilerek yakından izlenmelidir.

Bu takibe, fizik muayene, Ultrason muayenesi veya her ikisi de dahil olabilir. Bazen baskılayıcı dozlarda Tiroid Hormonu kullanılarak Nodül küçültülmeye çalışılabilir. Yakın zamandaki büyük çalışmalar, Tiroid Supresyonu ile tedavi edilmesinin bir fark yaratmadığını göstermiştir.

Bir Nodül Hipertiroidi oluşturursa, genellikle Kanser değildir.

Tedavi, Kalp yetmezliği, Osteoporoz ve hızlı Kalp atış hızı gibi Hipertiroidinin belirtileri, semptomları ve komplikasyonlarını önlemeyi amaçlamaktadır.

Tedaviler, Radyoaktif İyot (131-İyodin) kullanarak Bezin tahrip edilmesini, ilaçlarla Tiroid Hormonunun üretimini bloke etmeyi veya hastayı hafif Hipertiroidi ile konservatif olarak izlemeyi içerir.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: