Tiroid Nodülü Nedir, Ne Zaman Alınmalı ?

Tiroid Nodülü terimi, Tiroid bezinde bir yumru oluşturan herhangi bir anormal büyüme anlamına gelir.

Tiroid bezi, Adem Elması’nın altında, Boynun önünde Kelebek şeklinde bir bezdir. Bez Nefes Borusu veya Trakea’yı sarar.

Bezin herhangi bir yerinde Tiroid Nodülü oluşabilir. Bazı Nodüller oldukça kolay hissedilebilir. Diğerleri Tiroid dokusunun derinliklerinde gizlenebilir, hissedilmesi zorlaşır.

Tiroid Nodülü Nedir ?

Ultrason (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) gibi modern görüntüleme teknikleri, tesadüfen daha fazla Tiroid Nodülü’nü ortaya çıkarmıştır.

Yetişkin Kadınların % 4-8’ine kadar ve Erkeklerin % 1- 2’sinde fizik muayene ile saptanabilen Tiroid Nodülleri bulunur.

Tiroid nodülü Tiroid dokusu içinde gelişen yuvarlak veya eliptik yumrulardır.

Tiroid Nodülü Ne Zaman Alınmalı ?

Tiroid Nodüllerinin çoğunluğu Benign (Kanserli değil) olmasına rağmen, yaklaşık % 10’u Kanser içerir.

Bu nedenle, bir Tiroid Nodülü’nün değerlendirilmesinde birincil amaç, Kanserin mevcut olup olmadığını belirlemektir.

Tiroid Nodül’lerinin Belirtileri Nelerdir ?

Tiroid Nodül’lerinin büyük çoğunluğu semptomlara neden olmaz.

Bununla birlikte, Nodüllerdeki hücreler kendi başlarına Tiroid Hormonu üretiyor ve işlev görüyorsa, Nodül çok fazla Tiroit Hormonu (Hipertiroidi) belirti ve semptomları üretebilir.

Az sayıda Nodül hastası Kulağa veya Çeneye giden ağrı’dan şikayet eder.

Nodül çok büyükse, Yemek Borusu veya Trakea’yi (Nefes Borusu) sıkıştırarak yutma güçlüğü veya nefes darlığı’na neden olabilir.

Nadiren de olsa, hasta Gırtlak sıkışması nedeniyle ses kısıklığı veya konuşmada güçlük çekilebilir.

Tiroid Nodülü Türleri Nelerdir ?

Tiroid Nodülleri tek veya birden fazla olabilir.

Birden fazla Nodül içeren bir Tiroid Bezine, Multinodüler Guatr denir.

Nodül sıvı veya kan dolarsa buna Tiroid Kisti denir.

Nodül Tiroit Hormonunu kontrolsüz bir şekilde üretirse, Nodül özerk olarak adlandırılır. Böyle bir Nodül, çok fazla Tiroit Hormonu üretebilir ve Hipertiroidi belirtileri ve semptomlarına neden olabilir.

Daha seyrek olarak, Tiroid Nodüllü hastalarda çok az Tiroid Hormonu veya Hipotiroidizm olabilir.

Tek Tiroid Nodülünün en yaygın türleri nonkanseröz Kolloid Nodüller veya Foliküler Adenom’lardır.

Görülebilen iyi huylu bir Nodül tipine Hurthle Hücresi Adenomu denir. Hurthle Hücre Nodüllerinin % 24’ü Kanserli’dir.

Kanserli Nodüller, içerdikleri malign Tiroid hücrelerinin çeşitlerine göre sınıflandırılır. Bu hücre tipleri arasında Papiller, Foliküler, Medüller veya az diferensiyellenmiş (Anaplastik) hücreler bulunur.

Hastanın prognozu büyük oranda Hücre türüne ve kanserin teşhis sırasında ne kadar yayılmış olduğuna bağlıdır.

Tiroid Nodülleri Lenfoma içerebilir. 

Tiroid Nodülü Neden Olur ?

Çoğu Tiroid Nodül’ünün nedeni bilinmemektedir. Bazı durumlarda, Diyetteki yetersiz İyot, Nodül gelişmesine neden olabilir.

Belirli Gen’ler, Tiroid Nodül’lerinin gelişimine katkıda bulunabilir.

Guatr Nedir ?

Guatr basitçe büyümüş Tiroid Bezi’dir. Hipotiroidizm, Hipertiroidi, aşırı İyot alımı veya Tiroid tümörleri gibi birden fazla durum Guatr’a yol açabilir.

Guatr tıbbi değerlendirmeyi gerektiren, spesifik olmayan bir bulgudur.

Tiroid Nodülleri Nasıl Teşhis Edilir ?

Tiroid Nodülleri genellikle Boynun rutin muayenesi sırasında Doktor tarafından keşfedilir. Bazen, bir kişi aynaya bakarken boynunda küçük bir yumruluk olarak bir Nodül görebilir.

Bir Nodül keşfedildiğinde, Doktor Nodül’ü dikkatli bir şekilde değerlendirecektir.

Hasta 20 yaşından küçük veya 70 yaşından büyükse, Nodülün Kanser olması olasılığı artar.

Benzer şekilde, herhangi bir Radyasyona maruz kalma öyküsü, Yutma zorluğu veya Seste bir değişiklik varsa, Nodül’ün Kanserli olma olasılığı daha yüksektir.

Kadınlar Erkeklerden daha fazla Tiroid Nodülü’ne sahip olma eğiliminde olmasına rağmen Erkeklerde bulunan Nodüllerin Kanserli olma ihtimali daha yüksektir.

Nodül çevresindeki Dokuya sabitse (oynamaz) Kanser olasılığı daha yüksektir.

Kan Testleri :

Başlangıçta Tiroid fonksiyonlarını değerlendirmek için kan testleri yapılmalıdır. Bu testler şunları içerir:

TSH, T4, T3, Anti-TG 

Ultrasonografi :

Nodül sayısını ve boyutlarını belirlemede,
Bir Nodülün katı veya kistik olduğunu belirlemede,
İnce bir İğne Aspiratı (İİAB) ile Tiroid’ten teşhis için doku elde etmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Ultrason bir Nodülün iyi huylu veya Kanserli olup olmadığını belirleyemez.

Radyonüklid Tarama :

Normal Tiroid bezi kandaki İyotu alır biriktirir ve Tiroid Hormonları yapmak için kullanır. 

Soğuk veya işlevsiz bir Nodül, normal veya aşırı işleyen bir Nodüle kıyasla Kanser riski taşır. 

Bununla birlikte, Soğuk lekelere Kist‘ler de neden olabilir. Bu, Ultrason ile bir İİAB yapılarak ayrılabilir.

İnce İğne Aspirasyonu :

Nodülün İnce İğne Aspirasyonu (İİA), bir tür Biyopsi ve hangi hücrelerin hangi türde olduğunu belirlemenin en yaygın yoludur.

Kullanılan iğne çok incedir. Prosedür basittir. 

İİAB ile yapılabilecek teşhisler şunlardır :

İyi Huylu Tiroid dokusu, Hashimoto Tiroiditi, Kolloid Nodül veya Tiroid Kisti Biyopsilerin yaklaşık % 60’ında bildirilmektedir.

Kanserli Dokular Papiller, Foliküler veya Medüller Kanser tanısı ile tutarlı olabilir. Bu sonuç Biyopsilerin yaklaşık % 5’inde bildirilmektedir. Bunların çoğunluğu Papiller Kanser‘lerdir.

Şüpheli Biyopsi Folliküler Adenom’u gösterebilir. Genellikle Benign olmasına rağmen, bu nodüllerin % 20’sine kadarının sonunda Kanser’li olduğu bulunur.

İİA tarafından teşhis edilen Benign bir Nodülün halen Kanser olabileceği konusunda küçük bir risk (% 3) olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Benign Nodüller bile hasta ve Doktor tarafından yakından izlenmelidir.

Tiroid Nodüllerinin Tedavisi Nedir ?

Foliküler Nodüller, Kanser ve kesin kanserden şüphelenilen diğer nodüller Ameliyatla tedavi edilmelidir.

Çoğu Tiroid Kanseri iyileştirilebilir ve nadiren yaşamı tehdit eden problemlere neden olur. Çıkartılmayan herhangi bir Nodül, her 6 ila 12 ayda bir Hekime takip edilerek yakından izlenmelidir.

Tedaviler, Radyoaktif İyot (131-İyodin) kullanarak Bezin tahrip edilmesini, ilaçlarla Tiroid Hormonunun üretimini bloke etmeyi veya hastayı hafif Hipertiroidi ile konservatif olarak izlemeyi içerir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !