Tokluk Kan Şekeri Kaç Olmalı ?

Tokluk Kan Şekeri testi genellikle Diyabet olasılığının araştırılması veya Diyabet hastalarında tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Tokluk Kan Şekeri, Karbohidrat emilimi, İnsülin ve Glukagon hormonlarının sekresyonu ve bunların Karaciğer ve periferik dokularda Glukoz metabolizması üzerine etkinliği tarafından belirlenir.

Diyabeti olmayan sağlıklı kişilerde, plazma Glukoz konsantrasyonu, yemek yenmeye başlanmasından yaklaşık 10 dakika kadar sonra yükselmeye başlar; pik değerine genellikle 60. dakika civarında ulaşır.

Gıdalarla alınan Karbohidratların emilimi, yemek sonrası 5 – 6 saat kadar devam etse de, kan Glukoz konsantrasyonu eski haline genellikle 2 – 3 saat arasında döner.

Diyabet hastalarında ise, yemek sonrası kan Glukoz konsantrasyonu yüksekliğinin derecesini ve süresini, İnsülin ve Glukagon’un salgılanması, Karaciğer ve periferik dokular tarafından Glukoz’un alınması ve Karaciğer’de Glukoz üretiminin baskılanması ile ilişkili aksamaların derecesi belirler.

Tokluk Kan Şekeri Kaç Olmalı ?

Diyabet sorunu olmayan sağlıklı bireylerde, yemekten sonra 2. saatte kan Glukoz konsantrasyonunun açlık için normal kabul edilen referans aralık sınırlarına gerilemesi beklenmekle birlikte, genellikle 140 mg/dL’nin altında bulunması normal olarak kabul edilir.

Tedavi görmekte olan Diyabet hastalarında, tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla pik postprandiyal adı altında yemek sonrası 1–2 saat arasında ölçüm yapılması önerilse de, bu amaçla genellikle numunenin 2. saatte alınması tercih edilir.

Gestasyonel Diyabet tanısıyla takip edilen hastalarda hedef yemek sonrası 1. saat için <140 mg/dL, 2. saat için <120 mg/dL olarak belirlenmiştir.

Gebelik öncesinde Diyabet’i olduğu bilinen hastalarda ise yemek sonrası pik değer hedefi olarak 100–129 mg/dL aralığı verilmektedir.

Numune:

Serum, NaF-Oksalatlı plazma.

Örnek NaF içermeyen bir tüpe alınmışsa, bekletilmeden santrifüj edilerek serum ayrılmalıdır.

Bu şekilde ayrılan serum 25 C’de 8 saat, 4 C’de 72 saat stabilitesini korur.

NaF kullanılarak alınan örnekten hazırlanan plazma stabilitesini oda sıcaklığında 24 saat muhafaza edebilir.

Postprandiyal kan Glukoz ölçümü için numune, yemeğe başlanmasından sonraki 2. saatte alınır.

Gestasyonel Diyabet sebebiyle yapılan takip sırasında, yemek sonrası 1. saatte alınan numunenin analiz edilmesi önerilir.

Referans Aralığı:

Diyabeti olmayan sağlıklı şahıslarda genellikle 2.saatte  <140 mg/dL olarak kabul edilir.

“Tokluk Kan Şekeri” ile ilgili bir videomuz;