Toksoplazma PCR Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

Toksoplazma PCR testi özellikle Toksoplazma tarafından meydana getirilen merkezi sinir sistemi ve in utero enfeksiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

İmmün yetmezliği nedeniyle serolojik test sonuçlarından kuşku duyulan, ancak aktif enfeksiyon bulguları taşıyan kişilerde de bu testten faydalanılabilir.

En sık olarak in utero enfeksiyon olasılığının araştırılması sırasında, serolojik testlerle yeterince aydınlatıcı sonuçlar elde edilemediğinde, doğrudan doğruya etkene ait genetik materyalin araştırılmasına ihtiyaç duyulur.

Merkezi sinir sistemini tutan Toksoplazmoz enfeksiyonu genellikle bağışıklık sistemi ileride derecede baskılanmış kişilerde ve çoğunlukla da AIDS hastalığının komplikasyonu olarak görülür.

Böyle durumlarda serolojik testlerden doğru sonuç alınması beklenmediğinden, yeterince sensitif ve çok spesifik bir test olması nedeniyle PCR tekniği ile yapılacak DNA araştırması uygulanabilir.

Toksoplazma PCR Negatif Ne Demek ?

Test sonucunun “negatif” bulunması aktif enfeksiyon olasılığını azaltmakla birlikte kesin olarak ekarte ettirmez. Bu sebeple test sonucunun yorumlanması sırasında klinik tablonun da mutlaka dikkate alınması gerekir.

Toksoplazma PCR Pozitif Ne Demek ?

Toksoplasma Gondii’ye ait B1 geninin PCR ile tespit edilmesi yani test sonucunun “pozitif” bulunması, Toksoplasma Gondii enfeksiyonunun kesin kanıtıdır.

Numune :

Amniyon mayii veya BOS.

Numuneler steril bir tüpün içinde gönderilmelidir. Numune alındıktan sonra soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara soğuk ortamda ulaştırılmalıdır.

Referans Değer:

Negatif.