Tonsillofarenjit Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Tonsillofarenjit, Farenks ve Tonsil’lerin enfeksiyonudur. Tonsillofarenjit erişkinde % 90, çocukluk çagında % 60-75 oranda virüslerle oluşur.

Tonsillofarenjit Nedir ?

Virüs nedenli Tonsillofarenjit kendiliginden iyileşir; tedavide antibiyotiklerin yeri yoktur.

Virüslerin neden olmadıgı Tonsillofarenjitlerin hemen hepsinde etken A grubu Beta- Hemolitik Streptokok‘tur (AGBHS).

A grubu Beta-Hemolitik Streptokok Neden Önemli ?

Akut Romatizmal Ateş ve Glomerulonefrit gibi komplikasyonların önlenmesi için, AGBHS nedenli Tonsillofarenjitlerin uygun antibiyotikle ve uygun sürede tedavisi gereklidir.

Bu durum, doğru tanı konarak, AGBHS Tonsillofarenjiti olgularının tedavi edilmesini, diger hastalarda da gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesini zorunlu kılar.

Tonsillofarenjit Belirtileri Nelerdir ?

Ateş

Boğazda yanma-karıncalanma-ağrı

Farenks-Tonsil hiperemi veya eksüdası temel belirti ve bulgulardır.

Halsizlik

İştahsızlık

Çocuklarda emme-yeme isteksizligi

Baş ağrısı viral Tonsillofarenjitte ilk ortaya çıkan ve bir-iki gün içinde giderek şiddetlenen belirtilerdir.

AGBHS Tonsillofarenjitindeyse bu semptomlar saatler içinde ortaya çıkabilir.

AGBHS Tonsillofarenjiti tanısı için aşagıdaki belirti ve bulguların hepsinin varlıgı aranır:

Ateş
Ağrılı ön Servikal Lenfadenopati
Tonsiller üzerinde eksüda veya membran
Burun tıkanıklıgı-akıntısı, hapşırma, ses degişikligi, öksürük, Konjonktivit bulunmaması (Sadece bu semptomların varlıgı etkenin virus oldugunu düşündürür.)

Şiddetli Boğaz agrısı, yutkunma güçlügü ve ağrısı daha çok AGBHS Tonsillofarenjitinde görülür.

Kesin tanı Kültürde AGBHS üretilmesiyle konur.

Tonsillofarenjit Hangi Hastalıklarla Karışır ?

Agrısız Servikal veya yaygın Lenfadenopati, Splenomegali, Makülopapüler döküntü varlıgında Enfeksiyöz Mononükleoz olasılıgı düşünülmelidir.

Kaldırınca kanayan gri-yeşil membran varlıgında Difteri olasılıgı düşünülmelidir.

Tonsillofarenjit Tedavisi Nasıldır ?

AGBHS Tonsillofarenjitinin uygun tedavisi hastalık süresini kısaltır, etkenin başkalarına bulaşmasını azaltır, süpüratif (Retrofarengeal apse, Peritonsiller apse, Süpüratif Lenfadenit gibi) ve süpüratif olmayan (Akut Romatizmal Ateş ve Akut Poststreptokokkal Glomerulonefrit) komplikasyonlar engellenir.

Benzatin Penisilin :

Tek doz, kas içine
< 27 kg    600.000 ü
> 27 kg  1.200.000 ü

ya da

Penisilin V:

Çocukta 50.000 ü/kg/gün Erişkinde 2-3 milyon ü/gün iki veya üçe bölünerek, agızdan 10 gün

Penisilin alerjisi varsa;

Eritromisin:

Çocukta 40 mg/kg/gün 2-4 dozda
Erişkinde günde 2-4 kez 500 mg En çok 1 gr/gün, agızdan 10 gün

Parasetamol:

Çocukta 10 mg/kg/doz, gerekirse 4-6 saat arayla tekrarlanır (en çok 60 mg/kg/gün). Erişkinde en çok 4 gr/gün.