Total Protein-BOS Testi, Yüksekliği Nedenleri ?

Total Protein-BOS testi özellikle Kan-Beyin bariyerinin geçirgenliğinde artış ya da intratekal immünglobulin üretiminin artışı nedeniyle BOS’taki protein konsantrasyonunu yükseltebilen Menejit, Ensefalit, Multiple Skleroz, Subakut Sklerozan Panensefalit, Guillian-Barré Sendromu gibi hastalıklarla ilişkili araştırmalar sırasında kullanılır.

Beyin-Omurilik Sıvısı içinde bulunan proteinlerin  çok büyük kısmı, Prealbumin, Albumin ve Transferrin gibi düşük molekül ağırlığına sahip proteinlerden oluşur.

BOS’da Protein Yüksekliği Nedenleri ?

Başta Multiple Skleroz olmak üzere, merkezi sinir sisteminde miyelinizasyon kaybına sebep olan hastalıklarda yükselme olur. 

Her türlü mikrobiyolojik ve parazitik etkenin sebep olduğu ;

Kronik Enfeksiyonlar

Subakut Sklerozan Panensefalit

Guillian-Barré Sendromu

Menenjit

Ensefalomyelit

Beyin kanaması

Kafa travması

Beyin Tümörü gibi hastalıklarda BOS Total Protein düzeyi yüksek bulunur.

BOS dolaşımında bozulmaya sebep olan Disk Hernisi, Adhezyon ve Ekstradural Hematom gibi durumlarda, suyun rezorpsiyonu nedeniyle protein konsantrasyonu artabilir ve BOS ksantokromik bir görünüm alabilir (Froin sendromu).

Merkezi sinir sisteminin Lenfositik ve Plazmasitik infiltrasyonları da üretim artışına bağlı olarak protein konsantrasyonu yüksekliğine neden olabilir.

BOS’da Protein Düşüklüğü Nedenleri ?

BOS sıvısı içindeki protein konsantrasyonu düşüklüğü, sık tekrarlanan Lomber Ponksiyonlar sebebiyle iatrojenik olarak görülebileceği gibi, kronik BOS sıvısı kaybına sebep olan sızıntılar sebebiyle de ortaya çıkabilir.

Numune:

BOS (jelsiz steril tüp).

Referans Aralığı:

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !