Total Protein-BOS

Total Protein-BOS testi özellikle kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinde artış ya da intratekal immünglobulin üretiminin artışı nedeniyle BOS’taki protein konsantrasyonunu yükseltebilen menejit,ensefalit,multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalitte, Guillian-Barré sendromu gibi hastalıklarla ilişkili araştırmalar sırasında kullanılır.

Beyin-omurilik sıvısı içinde bulunan proteinlerin  çok büyük kısmı, prealbumin, albumin ve transferin gibi düşük molekül ağırlığına sahip proteinlerden oluşur.

Test sonucunun yorumu:

•    Başta multiple skleroz olmak üzere, merkezi sinir sisteminde miyelinizasyon kaybına sebep olan hastalıklarda, kafa içi immunoglobulin sentezinde artma meydana gelmesi sebebiyle, beyinomurilik sıvısında bulunan protein konsantrasyonunda yükselme olur. Bu hastalarda özellikle IgG sınıfı antikor üretiminde oligoklonal artış meydana gelir.
•    Her türlü mikrobiyolojik ve parazitik etkenin sebep olduğu kronik enfeksiyonlarda, subakut sklerozan panensefalitte, ve Guillian-Barré sendromu’nda da kafa içi immunoglobulin sentezi artışı sebebiyle, beyin omurilik sıvısı içindeki protein konsantrasyonunda yükselme meydana gelir.
•    Menenjit, ensefalomyelit, beyin kanaması, kafa travması, beyin tümörü gibi kan-beyin bariyerinin bozulduğu ve beyin omurilik sıvısına geçişin arttığı hastalıklarda BOS total protein düzeyi yüksek bulunur.
•    BOS dolaşımında bozulmaya sebep olan mekanik tümör, disk hernisi, adhezyon ve ekstradural hematom gibi durumlarda, suyun rezorpsiyonu nedeniyle protein konsantrasyonu artabilir ve BOS ksantokromik bir görünüm alabilir (Froin sendromu).
•    Merkezi sinir sisteminin lenfositik ve plazmasitik infiltrasyonları da üretim artışına bağlı olarak protein konsantrasyonu yüksekliğine neden olabilir.
•    Beyin-omurilik sıvısı içindeki protein konsantrasyonu düşüklüğü, sık tekrarlanan lomber ponksiyonlar sebebiyle iatrojenik olarak görülebileceği gibi, kronik beyin-omurilik sıvısı kaybına sebep olan sızıntılar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Beyin-omurilik sıvısının protein konsantrasyonu, hipoproteinemiden etkilenmez.

Numune: BOS (jelsiz steril tüp).

Referans aralığı:

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: