TPHA Testi Nedir, Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

TPHA (Treponema Pallidum İndirekt Hemaglutinasyon) testi Sifiliz olasılığının araştırılması sırasında, Nontreponemal testlerle elde edilen pozitif sonuçların kontrolü amacıyla kullanılır.

Sifiliz Nedir ?

Treponema Pallidum, Sifiliz’e neden olan bir mikroorganizmadır. Tek kaynağı enfeksiyonu taşıyan insanlardır.

Başlıca bulaşma yolu cinsel temastır.

Sifiliz Belirtileri Nelerdir ?

Tedavi edilmeyen enfekte şahıslarda hastalık, Primer, Sekonder, Latent ve Tersiyer olarak adlandırılan 4 dönemde, 4 farklı tablo oluşturur.

Hastalığın kuluçka dönemi 3-90 gün arasında değişebilse de, etkenin vücuda girdiği noktada Şankr adı verilen primer lezyonun ortaya çıkması için çoğunlukla 2-3 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir.

 

İlk olarak Makül şeklinde ortaya çıkan, kısa zaman içinde Papül’e ve ardından da Ülsere dönüşen, çapı 3-30 milimetre arasında değişebilen bu lezyon, tedavi edilmezse, 3-6 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.

 

 

Tedavi uygulanmaması durumunda, Primer dönemin karakteristik lezyonu olan Şankr’ın kaybolmasının ardından, 4-10 haftalık bir süre içinde hastalığın Sekonder dönemine ait tablo ortaya çıkar.

Deri döküntüleri

Mukozal ülserler

Ateş

Lenf bezlerinde şişme

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bitkinlik

Kilo kaybı

Saç dökülmesi ve başka bazı nonspesifik bulgu ve belirtiler görülebilir.

Hastaların daha az bir kısmında ise Hepatit, Böbrek hastalığı, Artrit, Periostit, Optik nörit, Üveit ve İnterstisyel Keratit gibi hastalık tabloları ortaya çıkabilir. Bu aşamada teşhis konularak tedavi uygulanmazsa, şikayetler 3-6 haftadan sonra kaybolur.

Hastaların büyük kısmında bu şikayet ve bulgular tamamen kaybolup tekrarlamazken, vakaların bir kısmında, bir zaman sonra aynı tablo tekrar ortaya çıkar.

Primer dönemde olduğu gibi sekonder dönemde de bulgu ve belirtiler bazen çok hafif seyredebilir.

 

 

Sekonder dönemden sonra hastalar 3-15 yıl sürebilen latent Sifiliz dönemine girer.

Bu dönemde yalnızca serolojik bulguların pozitif olmasına, hastaların hiçbir klinik bulgu sergilememesine karşın bulaştırıcılıkları devam eder.

Uzun ve sessiz seyreden latent dönemin ardından, hastalığın en tahripkar dönemi olan tersiyer dönem başlar.

Bu dönemde hastaların bir kısmında, vücudun çeşitli bölgelerinde, görüntü itibarıyla tümör dokusuna benzeyen ve Gom olarak adlandırılan iltihabi şişlikler görülürken, bazı hastalarda ise merkezi sinir sistemi tutulumu ile ilişkili bulgular dikkat çeker.

Menenjit, vücudun çeşitli bölgelerinde his kayıpları, dengesizlik, Demans, Epilepsi nöbetleri, tersiyer dönemde Sifilizin sebep olabildiği başlıca Nörolojik bulgulardır.

Bu dönemde sfilizin sebep olduğu, sinir dokusunda demiyelinizasyon sebebiyle ortaya çıkan nörolojik hastalık tablosu Tabes Dorsalis olarak adlandırılır.

Bu dönemde başta aort olmak üzere büyük damarlar da zarar görebilir. Aort’un etkilenmesine bağlı olarak Anevrizma gelişebilir.

Sifiliz Tanısı Nasıl Konur ?

Hastalığın etkeninin, kültür yöntemi ile izole edilemeyen bir spiroket olması nedeniyle, teşhis amacıyla serolojik yöntemlerin kullanılması gerekir.

Hastalığın taranması amacıyla ilk kademe testi olarak başta VDRL olmak üzere nontreponemal testler kullanılır.

VDRL testinde prensip olarak Sifiliz etkeninde bulunmakla birlikte, bu etkene spesifik olmayan Kardiyolipin’e karşı oluşan IgG ve IgM sınıfı antikorlar araştırılır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, testin hassasiyeti, özellikle primer ve tersiyer dönemlerde yüksek değildir.

Yalancı negatif ve Yalancı pozitiflik oranı düşük olmadığından, elde edilen pozitif sonuçların mutlaka daha spesifik testlerle kontrol edilmesi gerekir.

Nontreponemal testlerde nonspesifik Kardiyolipin ve Lipit karışımlarına yönelik antikorlar kullanılırken, Treponemal testlerde antijen kaynağı olarak doğrudan Treponema Pallidum’a ait antijenler kullanıldığından test sonucunun daha spesifik olması beklenir.

TPHA Testi Nedir ?

TPHA (Treponema Pallidum İndirekt Hemaglutinasyon) testi etkene spesifik doğrulama testlerinden biridir. Bu testte, Treponema Pallidum antijenleri ile kaplanmış Eritrositler kullanılır.

FTA-Abs (Floresant Treponemal Antikor Absorpsiyon) testinde, antijen kaynağı olarak doğrudan doğruya bakterinin kendisi kullanılır.

Son zamanlarda kullanıma giren, EIA tekniği ile doğrudan IgG ve IgM antikorları ölçümleri de yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.

TPHA Testi Negatif Ne Demek ?

VDRL sonucu pozitif olan bir kişide, TPHA test sonucunun negatif bulunması, pozitifliğin Treponema enfeksiyonu dışı bir sebebe bağlı olabileceğini düşündürür.

Hem VDRL hem de TPHA negatif ise kişide Treponema enfeksiyonu yoktur demektir.

TPHA Testi Pozitif Ne Demek ?

TPHA pozitif bulunması, şahsın Treponema Pallidum enfeksiyonuna maruz kalmış olduğunu gösterir.

Başarılı bir tedaviden sonra bile antikorlar çok uzun süre, hatta bazen ömür boyu varlıklarını sürdürebilir.

Hem VDRL hem de TPHA pozitif olması durumunda, halen aktivitesini sürdüren, tedavi edilmemiş bir Treponema Pallidum enfeksiyonundan söz edilebilir.

TPHA Testinde Yalancı Pozitiflik Nedenleri :

Otoimmun kollajen doku hastalıkları

Diabet

Otoimmun Karaciğer hastalıkları

Alkolik siroz

Viral enfeksiyonlar

T.endemicum, T.pertenue veya T.carateum enfeksiyonları

Hamilelik döneminde yalancı pozitif reaksiyonlara rastlanması mümkündür.

TPHA Testinde Yalancı Negatiflik Nedenleri :

Hastalığın erken dönemi

Bağışıklık sisteminde ileri derecede yetersizlik bulunan hastalarda testin yalancı negatif sonuç vermesi mümkündür.

TPHA testi tedavi sonunda negatifleşmez, bu nedenle sfiliz tedavisinin takibi amacıyla kullanılması mümkün değildir.

Numune :

Serum, BOS (jelsiz steril tüp).

Referans Değer :

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !