Trigliserid Testi Nedir, Düşüküğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Trigliserid Lipid profilinde en çok istenen testlerin başında gelir.

Başlıca olarak Koroner Kalp Hastalığı riskinin değerlendirilmesine yönelik tarama ve takip çalışmaları sırasında, rutin Check up‘lar sırasında, Pankreatit, Ateroskleroz ve Yüksek Tansiyon hastalarında, Total Kolesterol ve HDL ile birlikte kullanılır.

Ayrıca Trigliserit yüksekliği ile seyreden Lipit metabolizması bozukluğu olan hastalara uygulanan tedavinin takibi açısından da yararlıdır.

 

 

Trigliserid Nedir ?

Trigliserid’ler, 3 Yağ Asidi ile ester oluşturmuş Gliserol’den oluşan  bir Lipit grubudur.

Suda çözünmedikleri için kanda Lipoproteinler içinde transport edilir.

Endojen kaynaklı olanlar VLDL, Eksojen kaynaklı olanlar Şilomikronlar içinde taşınır.

Vücudun yağ depolarının % 95 kadarı Trigliserit’ten oluşur. 

Yağlı yemek sonrasında plazma Trigliserid konsantrasyonu süratle yükselmeye başlayarak, yaklaşık 4 saat kadar sonra en yüksek düzeyine ulaşır ve yaklaşık 8 saat boyunca yüksek kalabilir.

Trigliserid Testini Kimler Yaptırmalı ?

Özellikle Diabet, Obezite, Periferik Damar Hastalığı, Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı gibi Koroner Kalp Hastalığı riskini yükselten hastalığı olan kişilere ve ailevi Hiperlipidemi hastalığı olanlara kan Trigliserid konsantrasyonu kontrolü yapılması uygun olur.

Serum Trigliserid konsantrasyonu yüksekliği, Koroner Kalp Hastalığı riskini artırmanın dışında Pankreatit’e sebep olabilmesi nedeniyle de önemlidir. Ancak Pankreatit’e genellikle 1000 mg/dL üzerindeki Trigliserid konsantrasyonları sebep olur. 

 

 

Total Kolesterol ve HDL-kolesterol parametrelerinde olmadığı halde, Trigliserit’te aynı zamanda mevsimsel dalgalanmalar olduğu da görülmektedir.

Açlık koşulu aranmaksızın yapılan ölçümlerde aynı bireylerde gün içi varyasyonun % 6-65 arasında değişebildiği belirlenmiştir. Yani Trigliserit değerleri çok değişken çıkabilir.

Trigliserid Yüksekliği Nedenleri :

Tip I, IIb, III, IV ve V Hiperlipoproteinemi

Ailevi Lipoprotein Lipaz eksikliği

Lipoprotein Lipaz Kofaktör (Apo CII) yetersizliği

Familyal Disbeta-lipoproteinemi

Familyal Kombine Hiperlipidemi

Şişmanlık

Glukoz Tolerans Bozukluğu

Viral Hepatitler

Alkolizm

Alkolik Siroz

Biliyer Siroz

Ekstrahepatik Biliyer Obstrüksiyon

Akut ve Kronik Pankreatit

Nefrotik Sendrom

Kronik Böbrek Yetmezliği

Hipotiroidizm

Tip1 ve Tip2 Diabet

Gut 

Gebelik

Tip I, III ve VI Glikojen Depo hastalıkları

Karbohidrattan zengin beslenme

Kaloriden çok zengin beslenme ve Stres gibi pek çok nedene bağlı olarak serum Trigliserid konsantrasyonu yüksek bulunabilir.

Trigliserid Düşüklüğü Nedenleri :

Hipo ve A-Betalipoproteinemi

KOAH

Beyin Enfarktüsü

Hipertiroidizm

Hiperparatiroidizm

Laktozüri

Malnütrisyon

Malabsorbsiyon 

İntestinal Lenfanjiektazi ve son safha parankimal Karaciğer Hastalığı’nda serum Trigliserid konsantrasyonu düşük bulunur.

Numune:

Serum.

Numune 12 –14 saatlik açlık sonrasında alınmalıdır.

Kişinin numuneyi vermeden önceki 3 hafta boyunca stabil bir diyet uygulaması, son 3 gün içinde Alkol almamış olması gerekir.

Referans Aralığı :

Yetişkinler :

150 mg/dL ve altı:  İstenen düzey

150-199 mg/dl : Sınırda yüksek

200 mg/dl ve üstü : Yüksek

2-17 yaş  :

NCEP (National Cholesterol Education Program) tarafından benimsenen sınıflamaya göre:

90 mg/dl ve altı : İstenen düzey

90-129 mg/dl : Sınırda yüksek

130 mg/dl ve üstü : Yüksek değer kabul edilir.