Troponin I ve T Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

Troponin I ve T, genellikle Akut Koroner Sendrom ve Kalp Krizinde kanda bakılan değerli testlerdir.

Troponin I Nedir ?

Miyokard İnfarktüsü’nden sonra 2-6 saat içinde kanda yükselir, 15-24 saat içinde pik düzeylerine çıkar, 7 gün kadar yüksek kaldıktan sonra normal değerlerine döner.

Bu nedenle AMI (Kalp krizi) tanısında önemli bir markerdir.

AMI tanısı için seri ölçümler yapılması uygundur.

Troponin I Yüksekliği Nedenleri ;

AMI

Konjestif Kalp Yetmezliği

Kardiyak travma

Unstabil Anjina

Akut İskelet Kası yaralanmaları

Numune:

Serum.

Hemen çalışılmayacaksa soğuk ortamda saklanır.

Referans Değerler:

0-2 ng/mL.

Troponin T  Nedir ?

İskelet ve Kalp kasında farklı izoformları bulunur.

Yüksek derecede Kalbe spesifiktir. Yarılanma ömrü 2 saat kadardır.

Tanıda en sık kullanıldığı alan Akut Myokard İnfarktüsü’dür.

Akut İnfaktüsü takib eden 2-6 saat içinde yükselir ve 10-14 gün yüksek kalır.

Yanlış pozitif yükseklikler Akut ve özellikle Kronik Böbrek Yetersizliklerinde görülebilir.

Troponin I ya göre daha duyarlı bir testtir.

Troponin T Yüksekliği Nedenleri ;

AMI

Unstabil Anjina

Anjioplasti sonrası

Bypass ameliyatları sonrası

Miyokarditler ve

Nörojenik Atrofik İskelet kası hastalıkları

Kronik Böbrek Yetersizlikleri

Troponin I ve T Arasındaki Fark Nedir ?

Her iki test de Kardiyak yetmezlik veya Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini gösterir.

Buna karşılık Troponin T Kalp dokusun hasarlarını Troponin I’dan biraz daha iyi yansıtıyor ve kanda daha uzun kalıyor ama Böbrek yetmezliğinde yalancı yüksekliği daha fazla.

Numune:

Serum.

Hemen çalışılmayacaksa soğuk ortamda saklanır.

Referans Değerler:

0-0.04 ng/mL.