Troponin T testi Nedir, Normal Değerleri, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Troponin T testi başlıca olarak Miyokard İnfarktüsü olmak üzere, Kalp kasında hasar meydana getiren her türlü durumun belirlenmesi ve takibi amacıyla kullanılır.

Troponin T Nedir ?

Çizgili kaslarda iki tip miyofilament bulunur. Kalın olan miyofilamentler miyozinden oluşur.

İnce miyofilamentleri ise aktin, tropomiyozin ve troponin oluşturur.

Troponin ise T, I ve C olarak adlandırılan üç protein alt ünitesinden oluşur.

Troponinler, Kalsiyuma bağlanarak hücre içi fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynar.

Troponin T sitozol içinde serbest ve proteinlere bağlı olarak bulunur. Miyokardial hasarın erken safhasında serbest formu kolaylıkla seruma geçer.

Troponin T’nin sensitivitesi Troponin I’ya göre daha yüksektir.

Unstabil Angina vakalarında Troponin T yüksekliği kısa ve uzun dönemdeki prognozun iyi olmadığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu hastalarda tedavinin yönlendirilmesi açısından yarar sağlar.

Aynı zamanda invazif girişim uygulanan hastalarda veya antitrombosit ajanlar ya da düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavi edilen hastalarda tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesi için bir parametre olarak kullanılabilir.

Troponin T Yüksekliği Nedenleri ?

Troponin T, Miyokardial nekrozun başlamasından sonra 2-4 saat içinde yükselmeye başlar ve yaklaşık 14 gün boyunca yüksekliğini muhafaza eder.

Referans aralık sınırlarını aşan değerler öncelikle Miyokardial hasar olasılığını destekler. Seri ölçümlerde konsantrasyonun artmakta olması hasarın ilerlediğini gösterir.

Miyokard enfarktüsü’ne göre daha düşük seviyede olmakla birlikte, serum Troponin T konsantrasyonunda artışa neden olabilen bazı durumların da bulunması nedeniyle, sonuçlar klinik tablo dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Kalp travması

Ablasyon veya Pacing işlemleri

Konjestif Kalp Yetmezliği

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Pulmoner Embolizm

Renal yetmezlikler ve

Miyokardit’ler serum Troponin T konsantrasyonunda artmaya sebep olabilen enfarktüs dışı başlıca nedenlerdir.

Troponin T Düşüklüğü Nedenleri ?

Troponin T nin düşük olması normaldir.

Numune:

Serum.

Referans aralığı:

0 – 0.01 ng/mL.

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !