TSH Reseptör Antikoru (TRAb) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

TSH Reseptör Antikoru (TRAb) testi pernisiyöz anemi, miyastenia gravis, addison hastalığı, alopecia areata, çölyak hastalığı, tip 1 diabetes mellitus gibi hastalıklarda da görülebilirse de özellikle graves hastalığının teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Aynı zamanda Basedow hastalığı olarak da adlandırılan Graves hastalığı, tirotoksikoz tablosuna en sık olarak sebep olan hastalıktır.

Bütün hipertiroidizm vakalarının % 60-90 kadarından sorumlu olduğu bildirilmektedir.

Otoimmun mekanizmalarla ortaya çıkan bu hastalık, bir yandan diffuz nodüler guatıra neden olarak tiroit bezini büyütürken aynı zamanda, tiroit hormonlarının sentezini ve salgılanmasını artırır.

Çoğunlukla 20-40 yaşları arasında başlayan hastalık, kadınlarda erkeklere göre 5-10 kat daha fazla görülür. Hastaların % 30-50 kadarında infiltratif oftalmopati veya Graves ekzoftalmusu denilen bulgu ortaya çıkar.

Pretibial miksödem olarak da adlanlarılan infiltratif dermopati daha seyrek olarak görülür. Hastalarda çoğunlukla timus bezinde de büyüme ve hiperplazi tespit edilir.

Diğer otoimmun hastalıklarda olduğu gibi Graves hastalığında da ailevi yatkınlık bulunur.

HLA-B8 ve HLA-DR3 doku gruplarında daha sık görüldüğü bildirilmektedir.

Hastalığın patogenezinde rol oynayan en önemli faktör, TSH reseptörlerine bağlanarak onları uyaran antikorlardır. Bu antikorların TSH reseptörlerine bağlanması, hipertiroidi tablosunun ortaya çıkmasına yol açar.

Hastaların çoğunda TSH reseptör antikorlarına ek olarak ANA, Anti-TPO ve Anti-TG antikorları da bulunur.

Bu hastalarda aynı zamanda seyrek olmayarak, pernisiyöz anemi, miyastenia gravis, addison hastalığı, alopesi areata, çölyak hastalığı, tip 1 diabetes mellitus, kardiyomiyopati ve hipokalemik periyodik paralizi gibi diğer otoimmun hastalıklar da görülür.

Graves hastalığının sebep olduğu klinik şikayetler başlangıçta dikkat çekmeyecek kadar hafif olabildiği için, hastalığın teşhisi çoğu zaman gecikmeli olarak konur.

Graves hastalığında ve diğer sebeplere bağlı hipertiroidizm tablolarında, sinirlilik, huzursuzluk, sıcağa tahammülsüzlük, fazla terleme, yorgunluk, güçsüzlük, kas krampları, kilo azalması, çarpıntı ve kadınlarda adet düzensizlikleri en sık olarak dile getirilen şikayetlerdir.

Üst göz kapağının çekilmesi, göz kapağının göz hareketleri ile uyumlu olarak hareket edememesi, parmaklarda ince tremor, reflekslerde hızlanma, saçlarda incelme ve seyrekleşme, tırnakların ayrılması (onikolizis) hipertiroidi durumlarında görülebilen diğer bulgulardır.

Hastaların % 30-50 kadarında görülen ekzoftalmus, Graves hastalığına spesifik bir bulgudur.

Değerlendirme:

TSH reseptör antikorları varlığı Graves hastalığı olasılığını kuvvetle destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir.

Hipertiroidi tablosu sergileyen bir Graves hastasında tedavinin hedefi, altta yatan antikorların yok edilmesi değil, tiroit dokusunun yok edilmesi veya bir şekilde tiroit hormon üretiminin bloke edilmesi yoluyla klinik tablonun düzeltilmesidir.

Bu sebeple, klinik düzelmenin sağlanmasına rağmen, TSH reseptör antikorları varlığını sürdürmeye devam edebilir.

Numune:

Serum.

Referans aralığı:

0 – 10 U/L.

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: