TT3 ve TT4 Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

TT3 ve TT4 (Tiroid Hormonları) kendilerini üreten Tiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Hipotiroidi veya Hipertiroidi olasılıklarının araştırılması ve hastaların takibi amacıyla kullanılır.

TT3 ve TT4 Nedir ?

Tiroid bezi tarafından sentezlenen T3 ve T4 hormonları vücutta gelişme, metabolizma ve nöral aktivite’nin düzenlenmesinde rol oynar.

T3 hormonu, T4’e göre metabolik olarak daha aktif olmakla birlikte, etkisi daha kısa sürer.

Tiroid Hormonları Nerede Yapılır ?

Tiroid hormonlarının sentezi İyoda gereksinim gösterir.

Su ve gıdalarla alınan İyot, Tiroid Peroksidaz enziminin rol aldığı bir reaksiyon ile organik iyota dönüştürülerek Tiroid dokusunda biriktirilir.

Tiroglobulin içinde bulunan Tirozin rezidülerine 1 İyot bağlanmasıyla Monoiyodotironin (MIT), 2 İyot bağlanmasıyla Diiyodotironin (DIT) oluşur.

Daha sonra bu moleküller birleşerek Triiyodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) moleküllerini oluşturur.

Gereksinim durumunda, Folikül hücreleri, Tiroglobulini içine alarak T3 ve T4 hormonlarını serbest hale getirir. Serbest halde kana salgılanan bu hormonlar çok büyük oranda Hormon Bağlayan Proteinlere bağlanır.

Tiroid Hormonları Nasıl Taşınır ?

Tiroid hormonlarının yaklaşık % 75 kadarı TBG’e bağlı olarak taşınır.

Transtiretin, Tiroid hormonlarını daha yüksek bir afiniteyle bağlamakla birlikte, bağlama kapasitesi düşüktür.

Total T3’ün % 0.3, Total T4’ün % 0.03 kadarı serbest halde bulunur.

Başta Hamilelik olmak üzere bazı özel durumlar dışında serbest Hormon konsantrasyonları, genellikle total Hormon konsantrasyonları ile denge içinde bulunur. Bu Hormonların yalnızca serbest formları Biyolojik aktiviteye sahiptir.

Tiroid Hormonlarının Etkileri Nelerdir ?

Bu hormonlar, büyüme ve gelişme ile ilişkili reaksiyonlar da dahil olmak üzere genel olarak metabolizma hızının kontrolünde çok önemli role sahiptirler.

Isı üretiminde artma meydana gelir.

Tiroid hormonlarının etkisiyle yağ mobilizasyonu arttığından plazma serbest yağ asidi konsantrasyonunda yükselme meydana gelir.

Kanda Tiroid hormonu konsantrasyonları ile Kolesterol ve Trigliserit konsantrasyonları arasında ters bir korelasyon vardır.

Tiroid hormonları aynı zamanda, Karbohidrat metabolizmasının bütün aşamalarında da hızlanma meydana getirir. Bir yandan Glukoz’un İnsüline bağımlı olarak hücre içine girişi ve Glikolizis reaksiyonları hızlanırken aynı zamanda,Glukoneogenez ve Glikojenolizis reaksiyonlarında da hızlanma meydana gelir.

Sonuçta kana verilen Glukoz miktarında artma ve kan Glukoz konsantrasyonunun kontrolünde zorlanma olur.

Kardiyovasküler sistemde, Kalp atım hızında ve Kardiyak outputta artma meydana gelir. Aynı zamanda vazodilatasyona yol açmaları nedeniyle, organların çoğunda kan akım hızı artışına neden olurlar.

Merkezi sinir sisteminin aktivitesi ve kişinin ruh hali de Tiroid hormonlarının kan konsantrasyonlarından etkilenir. Hipotiroidi durumunda, hastada fiziksel ve mental yorgunluk ve bitkinlik hali dikkati çeker.

Hipertiroidi’de ise anksiyete ve sinirlilik hali ön planda olur.

Tiroid hormonları, üreme sisteminin normal bir şekilde fonksiyon görmesi için de gereklidir. Özellikle Hipotiroidizm, İnfertilite nedenleri arasında yer alan bir hastalıktır.

Hipertiroidizm Nedir ?

Metabolizma hızında artış ve serum Tiroid hormon konsantrasyonu yüksekliği ile karakterize bir tablodur.

Pek çok klinik belirti arasında en çok dikkat çekenler ;

Çarpıntı

Anksiyete

Terleme

Sıcağa tahammülsüzlük

Yorgunluk

İştah azalması olmamasına rağmen kilo kaybı

İnce tremor

Sinirlilik

Hiperaktivite

Taşikardi

Aritmi

Sistolik Hipertansiyon

Cildin sıcak ve nemli oluşu

Tremor ve

Kas güçsüzlüğüdür.

Hipertiroidizm Nedenleri Nelerdir ?

Diffüz Toksik Guatr (Graves Hastalığı)

Toksik Multinodüler Guatr (Plummer Hastalığı)

Toksik Adenom ve

Subakut Tiroiditin tirotoksik fazı Hipertiroidizm’e neden olan başlıca hastalık tablolarıdır.

Hipotiroidizm Nedir ?

Kanda Tiroid hormonu konsantrasyonu düşüklüğü sonucunda ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.

Genel olarak fiziksel ve mental aktivite yavaşlamaya neden olur.

Başlıca belirtiler ;

Yorgunluk

Bitkinlik

İştahsızlığa rağmen kilo alma

Soğuğa tahammülsüzlük

Ciltte kuruma

Saçlarda ve kıllarda azalma

Uykusuzluk

Kas ve Eklem ağrıları

Ekstremitelerde güçsüzlük

Depresyona eğilim

Emosyonel labilite

Mental durgunluk

Unutkanlık

Hafıza zayıflaması

Zihinsel konsantrasyon azalması

Kabızlık

Fertilite azalması

Kadınlarda menstruel düzensizlik

Terleme azalması

Ciltte his azalması

Bulanık görme

İşitme azalması

Boğazda dolgunluk hissi

Ses kısıklığı

Yüz ifadesinde donukluk ve Kabalaşma

Göz çevresinde şişlik

Dilde büyüme

Ses kısıklığı

Sistolik kan basında azalma

Diastolik kan basıncında artma eğilimi

Nabızda yavaşlama

Perikardial efüzyon

Karında gerginlik ve asit birikimi

Ödem

Reflekslerde yavaşlama

Anemi

Dilüsyonel Hiponatremi

Hiperlipidemi ve

Kretinin konsantrasyonunda geçici artış şeklindedir.

Hipotiroidizm Nedenleri Nelerdir ?

Primer Hipotioidizm’in en sık rastlanan sebebi Hashimoto Tiroiditi olarak da adlandırılan otoimmun tiroidittir. Otoimmun Tiroidit’in en karakteristik laboratuvar bulguları Anti – TPO ve Anti-TG antikorlarının varlığıdır.

Postpartum Tiroidit

Subakut Granulomatöz Tiroidit

İlaçlar (Amiadoron, Alfa İnterferon, Talidomid, Lityum ve Stavudin)

Radyoaktif İyot Tedavisi

Cerrahi olarak Tiroid dokusunun çıkarılması

Hipofiz Adenomları

Hipotalamus Tümörleri

Kafaya yapılan ışın tedavileri

Sheehan Sendromu

Dopamin tedavileri ve

Bazı Genetik defektler Hipotiroidi’ye yol açan nedenler olarak sayılabilir.

TT3 ve TT4 Yüksekliği Nedenleri ?

Primer Hipertiroidizm

Akut Tiroidit

Bağlayıcı Protein konsantrasyonunda yükselme

Hamilelik

Östrojen tedavisi

T3 toksikozu

TT3 ve TT4 Düşüklüğü Nedenleri ?

Hipotiroidizm

Kronik hastalığı olanlar

Uzun süre Hastanede yatmış olan kişiler

TBG ve Diğer Taşıyıcı Proteinlerin konsantrasyonunun azaldığı durumlar

Genetik TBG düşüklüğü

Nefrotik sendrom

Numune :

Serum

Referans Aralıklar :