Tümör Markerı CA 125 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 125 testi Tümör Markerlarından biridir ve başlıca olarak Over yani Yumurtalık Kanseri tedavisine başlamadan önce veya Yumurtalık kanseri gelişme riski yüksek kişilerde, tedavi sırasında ve sonrasında aralıklarla  istenir.

Tümör Markerı CA 125 Nedir ?

Kanser Antijeni 125 (CA-125) Yumurtalık Kanseri hücrelerinin hepsinde olmasa bile çoğunun yüzeyinde bulunan bir proteindir.

Yumurtalık Kanseri olan kadın hastanın kanında anlamlı derecede yüksek düzeylerde  CA-125 mevcut olabilir.

Vücuttaki normal dokularda ve başka bazı kanserlerde de az miktarda CA-125 üretilmektedir.

CA-125 birincil olarak Yumurtalık Kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de CA-125 testinden yararlanılmaktadır.

Düzeylerin yükseldiği veya düştüğünü gösteren bir dizi CA-125 testi, tek bir teste göre sıklıkla daha kullanışlıdır.

Soy geçmişinde Yumurtalık Kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için de bazen kullanılmaktadır.

Özgün bir test olmadığından Yumurtalık Kanseri taraması için bu test kullanılmamaktadır.

CA 125 Yüksekliği Nedenleri ?

Yumurtalık Kanseri

Endometrium Kanseri

Fallop tüpü Kanseri

Bazı jinekolojik olmayan Kanserler

Hamilelik

Menstruasyon

Endometrioz

Pelvisin İltihaplı Hastalığı

Over kistleri ve enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

Tedavi sırasında  CA-125 düzeylerinin düşmesi genellikle kanserin tedaviye yanıt verdiğini gösterir.

CA-125 düzeyleri yükselir veya aynı düzeyde kalırsa kanser tedaviye yanıt vermiyor olabilir. Tedavi tamamlandıktan sonra yüksek CA-125 düzeyleri kanserin nüks ettiğini gösterebilir.

Yumurtalık Kanserlerinin hepsinde CA-125 düzeyleri artmamaktadır. Yumurtalık Kanseri olan kadınların yaklaşık % 80’inde düzeylerin yükseldiği saptanmıştır.

Numune:

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Değerler:

0 – 35 U/mL