Tümör Markerı CA 15-3 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 15-3 testi özellikle invaziv Meme kanserinin tedavisine yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü gözlemek için kullanılır.

CA 15-3 Nedir ?

Normal Meme hücreleri tarafından üretilen bir proteindir.

Erken lokalize Meme kanseri olan kadınların yaklaşık % 10’u ve Metastatik Meme Kanseri olanların ise % 70’inde yükselir.

Esas kullanımı hastanın Meme kanseri tedavisine verdiği yanıtı ve Meme kanseri nüksünü izlemektir.

CA 15-3 Yüksekliği Neden Olur ?

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse Meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır.

Karaciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

Pankreas Kanseri

Yumurtalık Kanseri

Kolorektal kanserler

SLE

Hepatitler

Sarkoidoz

Tüberküloz

Siroz

İyi huylu Meme hastalıkları

Sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselmeler görülmektedir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3’deki yükselmeler hem daha azdır, yavaştır ve zamanla değişmeme eğilimi gösterir.

Normal CA 15-3 düzeyleri o kişinin Meme kanseri olmadığını garanti etmez. Ya CA 15-3 düzeyleri  saptanamayacak derecede yükselmemiş olabilir veya o kişi  CA 15-3 salmayan ileri evre Meme kanserli % 25-30’luk kesime dahildir.

Numune :

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Değerler :

30 U/ml ve altı normal kabul edilir.