Tümör Markerı CA 72-4 Nedir, Yüksekliği Nedenleri

CA 72-4 testi başlıca Mide, Kolorektal ve Over (Yumurtalık) Kanserlerinin tedavisine alınan cevabın izlenmesi ve nükslerin erken tanısı için kullanılır.

Over Kanserlerinin izlenmesinde CA 125’e ek olarak da kullanılabilir. Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre olmaması nedeniyle, sağlıklı insanlarda Kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmez.

CA 72-4 Nedir ?

CA 72-4 Meme, Over, Kolon, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde yükselir.

Epitelyal Over Kanserleri’nin % 100’üne yakın kısmında ve ayrıca Endometrium, Pankreas, Mide ve başka bir çok Kanserde de artar.

Kanser dokularının dışında Fetüs Kalın bağırsağı, Midesi ve Özofagus’unda da bulunur.

Değerlendirme :

CA 72-4 testi, Mide, Kolo-Rektal kanserlerin, diğer Gastrointestinal kanserlerin, Over kanserlerinin ve diğer Jinekolojik kanserlerin tedavisinin takibi ve nükslerinin erkenden belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Mide Kanserlerinin yaklaşık % 40-46‘sında kanda yükselir. Mide Kanserinde  % 32 Sensitiviteye sahip Ca 19-9’dan ve % 20-24 civarında Sensitiviteye sahip CEA’dan daha duyarlı bir parametre olduğu söylenebilir.

Kolorektal Kanserlerin ise % 20-41‘inde yükselir ve seviyesi hastalığın evresi ile korelasyon gösterir.

Mide ve Kolorektal dışındaki Gastrointestinal Kanserlerin belirlenmesindeki Sensitivitesi Ca 19-9’dan daha düşüktür.

Sağlıklı bireylerin % 3-5‘inde,

Benign Gastrointestinal Hastalığı olanların % 6 kadarında yüksek CA 72-4 konsantrasyonlarına rastlanabilmektedir.

Pankreatit

Karaciğer Sirozu

Akciğer Hastalığı

Romatizmal Hastalığı olanlar

Jinekolojik Hastalığı olanlar

İyi huylu Over Adenomları

İyi huylu Over Kistleri

İyi huylu Meme Hastalıkları ve

İyi huylu Gastrointestinal hastalıklarda referans aralık sınırlarını aşan Ca 72-4 konsantrasyonları ölçülebilir.

CEA ve Ca 19-9 başta olmak üzere diğer Tümör Markerları ile karşılaştırıldığında, iyi huylu hastalıklar açısından Klinik Spesifite’sinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Numune:

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Aralığı:

0-4 U/mL.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: