Tümör Markerı CA 72-4 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 72-4 testi başlıca Mide, Kolorektal ve Over (Yumurtalık) Kanserlerinin tedavisine alınan cevabın izlenmesi ve nükslerin erken tanısı için kullanılır.

Over Kanserlerinin izlenmesinde CA 125’e ek olarak da kullanılabilir. Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre olmaması nedeniyle, sağlıklı insanlarda Kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmez.

Tümör Markerı CA 72-4 Nedir ?

CA 72-4 testi, Mide, Kolo-Rektal kanserlerin, diğer Gastrointestinal kanserlerin, Over kanserlerinin ve diğer Jinekolojik kanserlerin tedavisinin takibi ve nükslerinin erkenden belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Kanser dokularının dışında Fetüs Kalın bağırsağı, Midesi ve Özofagus’unda da bulunur.

CA 72-4 Yüksekliği Nedenleri ?

Meme Kanseri

Over Kanseri

Kolon Kanseri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserleri

Epitelyal Over Kanserleri’nin % 100’üne yakın kısmında

Endometrium Kanseri

Pankreas Kanseri

Mide Kanseri 

Sağlıklı bireylerin % 3-5‘inde

Benign Gastrointestinal Hastalığı olanların % 6 kadarında

Pankreatit

Karaciğer Sirozu

Akciğer Hastalığı

Romatizmal Hastalığı olanlar

Jinekolojik Hastalığı olanlar

İyi huylu Over Adenomları

İyi huylu Over Kistleri

İyi huylu Meme Hastalıkları ve

İyi huylu Gastrointestinal hastalıklarda artar.

Mide Kanserlerinin yaklaşık % 40-46’sında kanda yükselir. Mide Kanserinde Ca 19-9 ve CEA’dan daha duyarlı bir parametre olduğu söylenebilir.

Mide ve Kolorektal dışındakiGastrointestinal Kanserlerin belirlenmesindeki Sensitivitesi Ca 19-9’dan daha düşüktür.

Numune:

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Aralığı:

0-4 U/mL.