Üreaz Testi Neden Yapılır, Sonucu Pozitif Ne Demek ?

Peptik Ülser, Gastrit ve hatta Mide Kanseri için ana risk faktörlerinden biri olan ve varlığı 1982 keşfedilen Helikobakter Pylori, Halk arasında da çok popüler olmuş spiral şeklinde bir bakteri’dir.

Üreaz testi de bu bakterinin varlığını araştıran testlerden birisidir.

Helikobakter Pylori Nedir ?

Dünya nüfusunun yaklaşık % 50’sinde midede mukus tabakasında yerleşerek kronik seyirli enfeksiyona yol açan bir bakteridir.

Özellikle sosyoekonomik olarak geri kalmış, su ve kanalizasyon sistemi kötü ve sağlıklı beslenme olanaklarından yoksun toplumlarda sık görülür.

Ülkemizde H.Pylori enfeksiyonu görülme sıklığı erişkinlerde % 80 civarındadır.

Helikobakter Pylori Nasıl Bulaşır ?

H.pylori’nin bulaş yolu kesin olarak bilinmemektedir. Muhtemelen fekal-oral yani dışkı ile temas etmiş gıda tüketimi ile bulaşır.

Helikobakter Pylori Neden Önemlidir ?

Bu bakteri ile enfekte kişilerde hem kısa vadede şikayet olmaz yani bakteri sinsidir, hem de bakteri kendi kendine vücuttan kaybolmaz yani mide’de yerleşerek kronik seyirli enfeksiyona neden olur.

Enfekte kişilerin % 100’ünde Gastrit görülürken, % 15’inde Peptik Ülser ve % 0.1-1’inde Mide Kanseri görülebilir.

Bu hastalıklara bu bakterinin kesin olarak yol açtığı söylenemese de önemli bir risk etmeni olduğu açıktır.

 

Helikobakter Pylori Nasıl Anlaşılır ?

H.pylori tanısında kullanılan çeşitli testler vardır.

Öncelikle mide yanması, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı gibi şikayetlerle bir Dahiliye veya Gastroenteroloji doktoruna giden hastalarda Hekim bu bakterinin varlığını görmek ister çünkü bu varsa tedavi ile yok edilmesi gerekir. Asi halde Gastrit ve Ülser hastalığının tam iyileşmesi beklenmez.

Öncelikle non-invaziv yani hastaya daha az zorluk çıkaran basit testler istenir.

Üre Nefes Testi, Gaitada Helikobakter Pylori antijeni ve Helikobakter Pylori IgG ve IgM testleri bu türden testlerdir.

Üre Nefes Testi Nedir ?

Üre Nefes testi hastaya C13 ve C14 izotopları işaretlenmiş üre solüsyonu içirildikten sonra nefesle dışarı verdiği havada işaretli CO2 ölçülmesine dayalı bir testtir.

Eğer mide’de H.pylori varsa, bakteri üreaz enzimi ile üreyi parçalayarak amonyak ve işaretli CO2 oluşturur ve bu CO2 nefeste saptanır. Bu testin sensitivitesi % 98, spesifitesi % 100 civarındadır.

H.Pylori tedavisinin takibinde de önerilen testtir.

 

 

Üreaz Testi Nedir ve Neden Yapılır ?

Endoskopi sırasında alınan Mide dokusundaki biyopsi örneklerinde H.pylori’nin salgıladığı bir enzim olan üreaz enziminin gösterilmesi esasına dayanır.

Endoskopide alınan parça özel bir test ortamına konur. Bunun içinde üre bulunur. H. pylori varsa üreaz enzimi üreyi parçalar ve bir renk değişimi olur.

Üreaz testi de hızlı ve pratik bir testtir ve duyarlılığı % 89 – 98, spesifitesi % 93 – 98 civarındadır.

Üre Nefes ve Üreaz Testi Sonucu Güvenilir mi ?

Bu testler oldukça güvenilirdir.

Ancak hasta Antibiyotik, Mide ilaçları (proton pompa inhibitörleri, lansoprazol gibi) veya Bizmut kullanıyorsa yalancı negatif sonuç gelebilir.

Üreaz Testi Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Üreaz Testi Pozitif demek o hastada Helikobakter Pylori bakterisi var demektir ve bu tedavi gerektirir.

Tersine Üreaz Testi Negatif demek o hastada Helikobakter Pylori bakterisi  yok demektir ve bu iyi bir şeydir.