Uyuşturucu Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir ?

Uyuşturucu Maddeler aralarında Amfetamin, Barbitürat, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Metadon, Metamfetamin, Morfin, Opiatlar, Trisiklik Antidepresan, Bonzai, Tetrahidrokannabiol -THC (Esrar) gibi çok sayıdaki bağımlılık yapıcı maddeyi içine alan bir gruptur.

İngilizce karşılığı ile “Narkotics”  kelimesi yunanca karşılığı ile de “Narke“ (Uyku) kelimesi ile ifade edilen “Uyuşturucu Madde“ kavramı, “Uyuşturucu etkisi bulunan ve kişide alışkanlık yaratan maddeleri içermektedir.”

Uyuşturucu Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir ? ?

Başlıca 5 gruba ayrılırlar;

Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar

AFYON :

Afyon, Haşhaş Kozası’nın çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan Süt gibi beyaz özsuyundan elde edilmektedir.

Tadı acıdır. Kokusu keskin ve hoş değildir. Afyon’un Latince ismi “ Opium” dur.

 

 

Milattan 1550 yıl önce yazılmış Papirüslerde Afyon, ağrı, sızı dindirici, uyuşturucu özelikleri olan bir ilaç olarak tanımlanmıştır.

Nasıl Kullanılır ?

Teneffüs Yolu

Hap şekline getirilmiş Afyon, bir maşa arasında veya iğne ile küçük bir ateş üzerinde ısınıncaya kadar bir süre tutulur.

Hap ısınınca özel bir Pipo içindeki deliğe getirilir, buradan da duman ile Sigara gibi çekilir.

Sindirim Yolu

Bir keyif maddesi olarak Afyon orijinal olarak yenilenerek ya da sıvı içerisinde eritilmek suretiyle kullanılır.

Deri Altına Zerk

Afyonun su içerisinde eritilen bileşimi Şırınga ile Deri altına zerk edilir.

Tıbbi bakımdan Afyon veya Afyon ruhu geleneksel olarak, çeşitli rahatsızlıklar için kullanılmaktadır. Genellikle, Diyare ve Dizanteri’ye karşı kullanılır.

Ayrıca, Derideki damarları genişlettiği için terlemeyi arttırır. Bu sebeple Nezle ve Grip gibi mikrobik hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

MORFİN :

Morfin ve alkaloidleri Tıpta Ağrı Kesici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Afyon içerisinde % 10 oranında bulunan Morfin kimyasal işlemlerle Afyon içerisinden çıkarılır. Buna “ Baz Morfin” adı verilir. Beyaz renkli, kokusuz ve çok acı tatta olup, suda erir.

 

 

Aşırı dozda zehirlenmelerde şahıs önce Depresyon geçirir, Göz bebekleri kısılır, Solunum ve Nabız yavaşlar, Kalbin atışı düzenini kaybeder.

Aşırı doz kullanımdan 5–10 saat sonra ölüm meydana gelebilir. 10 saatten fazla yaşayan hastalar genelde iyileşebilmektedir.

EROİN :

Eroin Baz Morfin‘in çeşitli kimyasal süreçlerden geçmesi sonucu elde edilen bir uyuşturucudur. Beyaz’dan açık Kahverengiye kadar değişik renklerde bulunabilen, kokusuz, acı, kristal, toz bir maddedir.

Kapsül veya Tablet haline de getirilebilir.

Enfiye gibi Buruna çekmek suretiyle, bir başka deyişle teneffüs yoluyla, tablet ve toz halinde ağızdan yutularak, damar içine enjekte edilerek alınmaktadır.

KODEİN :

Kodein, Haşhaş Kozası ve Afyon’da mevcuttur.

Tıp alanında kullanılan Kodein genellikle Morfin’den kimyasal süreçlerle elde edilmektedir.  Kodein kelimesi Yunanca’da “ Haşhaş Başı” anlamına gelmektedir.

Kodein, toz veya tablet halinde yapılabilir. 

Kodein, etkili bir Öksürük giderici ve Ağrı kesici olup, Göğüs hastalıklarında en çok tatbik edilen ilaçlardan biridir.

Uyarıcılar 

KOKA YAPRAĞI :

Bu Bitki Orta ve Güney Amerika ülkelerine özgü olup, çoğunlukla Peru, Bolivya, Brezilya ve Kolombiya’da yetişmektedir.

Güney Amerika’da yaşayan Kızılderililer tarafından uyarcı olarak ve açlık duygusunu azaltmak için yanaklarda Tütün lokması şeklinde çiğnendiği bilinmektedir.

KOKAİN :

İlk kullanım And Dağları yerlilerinin Koka yapraklarını çiğnemenin açlığı ve halsizliği azalttığını fark etmesiyle başlamıştır.

Bilimsel olarak Kokain 1859 yılında Alman kimyageri Niemann de Goettingen tarafından bulunmuştur.

Kullanılması, taşınması ve gizlenmesi Eroin gibi kolay olduğu için keyif verici olarak kullanımı süratle yayılmıştır.

Kokain önceleri Morfinman’ların tedavisinde kullanılmıştır.

 

 

Kokain, Koka yaprağının başlıca Alkoloididir ve kimyasal usuller ile elde edilir. Baz Kokain, beyaz kristalize bir tozdur.

Yaklaşık 300 kg Koka yaprağından yarım kilo Kokain elde edilmektedir.

Nasıl Kullanılır ?

Toz halinde Buruna çekme, Damara zerk veya Kokain-Eroin karışımını Deri altına zerk şeklinde kullanılabilir.

Yılda 1200–1900 kg Kokain Tıbbi kullanım için meşru olarak imal edilir.

Etkileri Nelerdir ?

Yorgunluk hissini azaltır

Konuşkanlık verir

Keyif ve heyecan vericidir

Göz Bebekleri büyür

Kalp atışları ve Tansiyon yükselir

Yüksek dozda Bulantı ve Kusma olur.

Burunda kırmızılık, Kollarda enjeksiyon izleri ile aşırı enerjik ve neşelilik hali dikkat çeker.

CRACK :

Kokain’in daha ucuz fakat daha tehlikeli bir türevidir.

Burun yolu ile alındığında, 10 saniyeden daha az bir sürede Beyne ulaşır.

Bu madde etkisi açısından Kokain’den en az 10 kat daha hızlı ve ölümcül‘dür.

Sürekli kullanıldığından uykusuzluk, sinir bozuklukları, çok ciddi Paranoya, cinayet veya intihara kadar götüren stres yapar.

Kullanıcı çok hareketli, aktif, sinirli ve kızgın olur.

Boğuk seslilik, Bronşit ve diğer solunum problemlerine yol açar.

İştahsızlık sonucu kilo kaybına neden olur.

Bütün uyuşturucu maddelerden daha çabuk bağımlılık meydana getirir.

AMFETAMİN :

Amfetamin, şişmanlığın tedavisinde iştahı köreltmek, uykudan kendisini alamayanlara (Narkolepsi), bazı akıl ve sinir hastalıkları ile Depresyon’da kullanılan tıbbi ilaçdır.

Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılmaktadır. 

İlacı alan kişi uzun süre uykusuzluğa dayanabilir. Zamanla yapılan doz artırımı kişide istenmeyen neticeler husule getirmektedir.

CAPTAGON :

Sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya’da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, suistimalinin artması üzerine durdurulmuştur.

EXTACY :

Merkezi sinir sistemini uyaran Amfetamin türevi, Halüsinasyonlara da sebep olabilen sentetik bir uyuşturucudur.

Tablet, kapsül, toz veya sıvı şeklindedir.

Genelde var olan etkin maddenin özel kimyasal yöntemlerle moleküler anlamda değişiklik yapılması neticesinde birtakım ara maddelerinde katılmasıyla yapılmaktadır.

Hayal Gösterenler (Halusinojenler)

LSD :

Hayaller ve evhamlar meydana getirmede kullanılan maddelerdir. Renk ve şekil algılaması şeklinde olup kişiler gördüklerinin ilaç yüzünden olduğunun farkındadır.

En çok bilinen Halusinojenler LSD, Meskalin, Psilosibin, DMT ve STP’ dir.

 

 

Bu ilaçların kullanımı da oldukça eskidir. Amerikan yerlilerinde 2000 yıldan beri dini tören ve toplantıların önemli bir parçası olmaktadır.

Hippi kültürünün çok önemli bir parçası olarak bilinir.

Yarı sentetik bir madde olan LSD ise Çavdar Tohumu üzerinde oluşan zehirli  “Çavdar Mahmuzu” mantarıdan elde edilen Liserjik Asit’ten yapılır.

Tatsız, renksiz ve kokusuz olan LSD, normalde sıvı olarak imal edilir. Ancak piyasada toz halinde, beyaz veya renkli küçük haplar veya kapsüller halinde de görülebilir.

Yarım saat içerisinde etkisini gösterir ve 6 ile 36 saat arasında etkisini sürdürür.

LSD ilk alındığında aldatıcı tesirini göstermekte ve Beynin süratle çalışmasını sağlamaktadır. Bu anda insan kendini bir Rüya âleminde zanneder. Fakat renkli Rüya âlemini, bir umursamazlık ve donukluk hali takip eder ve 13 saat kadar sürer.

Ağızdan salyalar akmaya başlar

Dil peltekleşir

Her şeye razı olma hali görülür.

İlacın etkisinin bitmesi halinde, Baş dönmesi, Göz kararması, Yorgunluk, Kusma, Uykusuzluk başlar.

Kullanan kişinin kavrama melekesi tahrip olduğundan gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemezler.

MESKALİN :

Uyuşturucu maddeler içerisinde en eskilerinden biri olarak bilinen Meskalin, Orta ve Güney Amerika’da yetişen Ananas şekli ve büyüklüğünde “Peyoty” adlı bir Kaktüs‘ün püsküllerinden elde edilmektedir.

Tablet, kapsül ve sıvı halde kullanılmaktadır.

Kuvvetli acı bir tadı vardır.

Etkileri 10 saatten fazla sürmektedir. Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

PSİLOSİBİN :

Orta Amerika’da yetişen bazı Mantarlardan kimyasal yöntemlerle elde edilen bir maddedir. 

Etkisi LSD’den zayıf olan bu madde, yüksek dozda alındığında aynı etkileri meydana getirir.

DMT :

Hayal kurduran başka bir madde olan DMT yeni ortaya çıkarılmış bir maddedir. DMT, tabii olarak Batı Hint Adaları ve Güney Amerika’da yetişen bazı Bitkilerin tohumlarında bulunur.

Etkileri LSD’ninkine benzer, fakat çok daha zayıftır ve etkileri de kısa sürelidir. 

STP :

Hakkında faza bir şey bilinmeyen, gizli Laboratuarlarda üretilen bir sentetik bileşimdir. Sükûn, rahatlık ve Barış anlamına gelen STP maddesi, LSD’den daha güçlü bir uyuşturucudur.

HİNT KENEVİRİ :

Hint Keneviri’ne kısaca Kendir veya Kenevir denilmektedir.

Asya kökenli bu Bitkinin Dünya’nın hemen hemen her yerinde ve ikliminde yetişme gibi bir özelliği vardır.

Kenevir bitkisinin tarımsal önemi vardır. Sap kısmından Lif elde edilir. Bu Liflerden Kırnap, Sicim, Halat, Urgan gibi materyaller elde edilir. Ayrıca Lifleri dokunarak Şile bezi, Çadır bezi, Branda, Kilim ve Çuval imal edilir.

Tohumu Çetene de kavrularak yenir. Kuşyemi olarak da değerlendirilir.

Tohum yağından sabun da elde edilir.

ESRAR :

Bir Narkotik madde olan Esrar maddesinin aktif maddesi THC-Tetra Hydro Cannabinol, dişi Hint Keneviri’nden elde edilmektedir.

Dişi Hint Keneviri Bitkisinin sadece çiçekli tepe kısımlarından ise “Esrar Reçinesi” (Hashish) elde edilir.

 

 

Esrar normal olarak Sigara halinde içilir. İstisna kullanma şekillerine rastlanmakta mümkündür.

Kullananlar, etkinin istenilen düzeyde olmasını temin için dumanı iyice derine çekerek Akciğerlerde mümkün olduğu kadar uzun tutarlar.

Etkisi 15-30 dakika içerisinde hissedilmeye başlar ve 4 saat kadar sürer.

Hint Keneviri Bitkisinin çiçeklenen üst kısımlarından elde edilen reçineden elde edilen 1. kalite Esrar‘a ülkemizde ve Orta Doğu ülkelerinde “Haşiş”, yapraklarını, çiçeklerini, ince saplarını ve tohumlarını ihtiva eden yeşilimsi tütüne benzeyen 2. kalite Esrar‘a Amerika ve batı ülkelerinde “Marihuana” adı verilir.

BONZAİ :

Bon (Tabak), Sai (Ağaç) kelimelerinden oluşan Bonsai kelimesi, Japonca Tabak ya da Taş üzerinde yetiştirilen, Minyatürilize edilmiş Ağaçları ifade eder.

Türkçeye Bonzai olarak geçmiştir. “Bonzai” aslında minik bir Japon ağacı türüdür. 

Günümüzde resmen uyuşturucu kapsamındadır.

 

 

Gerçekte Sentetik Kannabionid ismi altındaki birçok maddeden oluşmaktadır.

Esrar ve Eroin’den çok daha yüksek tahribata yol açar.

Böbrek ve Kalp yetmezliği

Bunalım

Hipertansiyon nöbetleri

Hipokalemi (düşük Potasyum)

Halüsinasyon

Panik atak

Kusma

aşırı Heyecan ve

Göz bebeklerinin şişmesi semptomları içindedir.

Eroin’e göre çok daha ucuz ve kolay ulaşılabiliyor.

 Buharlaşabilen Kimyasal Maddeler (Solventler)

Buharlaşabilen maddelere organik çözücüler ve içe çekilenler de denilmektedir. 

Buharlaşabilen kimyasal maddeler içerisinde suistimaline en çok rastlanılanlar;

Gazyağı

Kerosen

Tiner’dir.

Bu maddeler petrol ürünlerinde, patlama ve temizlik sıvılarında, çeşitli kokularda kullanılır.

Tolien, Benzol, Aseton, Karbon tetraclorit, Klorofol, Etil eter, çeşitli Alkoller ve Asetik Asit tuzları bu gruptadır.

Kullanıcılar, maddelerin Buharlarını direk olarak kullandıkları ticari kaplardan, doyurulmuş bir kumaştan veya çantadan içlerine çekebilirler.

Kullanıcılarda hemen etki yaparlar.

Görmede bulanıklık

Konuşmada kekeleme ve

Baş dönmesi meydana getirirler.

Kullanıcı, Şaşkın ve Sarhoş olarak görülür.

Daha sonraki safhada

Kusma

Aşırı uykulu olma ve

Şuur kaybı olabilir. 

Eter ise kendini iyi hissetme ve Neşelenme hissi verir.

Uyuşturucu Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir ?

Bireyin tedaviye devam etmesini sağlayan en önemli etkenler arasında isteği, aile ve sosyal desteklerinin olması sayılabilir.

Madde kullanımında ve bağımlılığında uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şöyle özetleyebiliriz.

Detoksifikasyon (Arındırma tedavisi), Terapi programları ve İlaç tedavisi.

Arındırma Tedavisi

Tedaviye başvuran bir bağımlıya yatarak ya da ayaktan tedavi uygulanır. Gerek yatarak tedavide, gerekse ayaktan tedavide ilk aşaması Detoksifikasyon’dur.

Detoksifikasyon, kişinin kullandığı maddenin etkisinden arındığı yoksunluk belirtilerinin giderildiği döneme verilen addır.

Detoksifikasyon’un gerekli olup olmadığına ilk karşılamayı, değerlendirmeyi yapan Doktor karar verir.

Ciddi sorunlar oluşturmaması ve fiziksel bağımlılığının güçlü olmaması nedeniyle Marihuana tipi maddeler, Halusinojenler, PCP ve Uçucularda yoksunluk tedavisi gerekli değildir.

Yoksunluk belirtilerinin şiddetli olabileceği maddeler;

Uyarıcılar (Kokain, Amfetamin)

Depresanlar (Alkol, Benzodiazepinler) ve

Opioid’lerdir (Eroin, Morfin, Kodein).

Yoksunluk Belirtileri Nelerdir ?

Yoksunluk belirtilerinin nasıl olabileceklerini öngörmek oldukça kolaydır. Çünkü maddenin ilk kullanımında ortaya çıkan etkilerin tam tersi etkilerdir.

Alkol gibi Depresan etkili maddelerin yoksunluğunda ;

Uykuya dalma güçlüğü

Gerginlik

El titremesi

Çarpıntı

Kan basıncı, nabız ve vücut ısısı artışı görülür.

Eroin ve Morfin gibi Ağrı kesici özelliği olan maddelerin yoksunluğunda ;

Kas, Kemik ve Eklem ağrıları

Uykuya dalma güçlüğü

Gerginlik

İshal

Üşüme-titreme 

Ateş basması 

Burun akıntısı görülür.

Amfetamin veya Kokain gibi uyarıcı maddelerin yoksunluğunda ;

Halsizlik

Çok uyuma

Çok yemek yeme

Konsantrasyon güçlüğü

Kendine güven kaybı

Mutsuzluk görülebilir.

Yoksunluk Belirtilerinin Tedavisi Nasıldır ?

Yoksunluk belirtilerinin çoğu hafif düzeyde olduğu için tedavisi oldukça basittir.

İyi fiziksel bakım sağlanması, dengeli beslenme ve vitaminler ile birçok madde için bu belirtilerin birkaç gün içinde tamamen ortadan kalkacağı bilinmelidir.

İlaç Tedavileri Nelerdir ?

Bazı istisnalar dışında rehabilitasyon programlarının çoğunda ilaç tedavisinin rolü azdır.

En sık kullanılan maddeler Anti-Depresanlar’dır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !