Uyuşturucu Madde Testi Onam, Gözetim Zinciri Formu ve Talimatı

İDRARDA YAŞADIŞI VE UYUŞTURUCU MADDE TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI

1. AMAÇ

İdrar numunesinde YASADIŞI VE KÖTÜYE KULLANILAN İLAÇ VE MADDE taraması, analizi için gözetimli numune toplama ve çalışmayı tanımlar.

2. KAPSAM

Laboratuvar, Acil Servis, Yoğun bakım ve ilgili test isteminde bulunan diğer kurumları
kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvar, Acil Servis, Yoğun bakım ve ilgili test isteminde bulunan diğer kurum çalışanları sorumludur.

4. UYGULAMA

Numune alımı ve gözetim zinciri

1) Kişi hastanemiz doktorlarından tıbbi veya dış kurumdan idari olarak test istemi sonrası gözetimli numune verme konusunda PSİKOAKTİF MADDE TAYİNİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU ile bilgilendirilir ve onamı alınır.

Kişinin kimlik kontrolü için fotoğraflı kimlik kartı istenir. Kişinin görünümü fotoğrafla, test istemine ilişkin belgelerdeki bilgiler (barkod etiketi vs.) kimlikle eşleştirilir.

2) PSİKOAKTİF MADDE TESTİ GÖZETİM ZİNCİRİ FORMU’ ilk kısmı doldurulur.

3) Gözetim görevlisi çağrılır ve numune kabı verilerek gözetmen ile beraber 3.kattaki numune verme odasına yönlendirilir.

4) Numune alma odasında idrar numunesinin değiştirilme veya içine yabancı madde eklenmesini önleyecek ve kişinin idrar verme alanında su, temizlik veya kimyasal maddelere ulaşımını engelleyecek tedbirler alınmıştır.

5) Gözetim görevlisi tarafından numune alma alanının uygunluğu önceden kontrol edilir.

Gözetimli idrar numunesi toplaması için kişiye bilgilendirme aşağıdaki hususları içerir:

Üzerinde palto, hırka, paket, çanta v.b. tüm eşyaları dışarıda bırakmalıdır.

Numune alma odasında ellerini yıkamalıdır.

İdrar verebilmek için aşırı miktarda su v.b. sıvı tüketmemelidir.

Hileli idrar numunesi vermeye, idrar vermemeye, güvenlik ve gözetim görevlisinin görev yapmasını engellemeye yönelik tüm girişimler tutanak ile belgelendirilir ve numune alınmaz.

6) Hangi gözetim görevlisinin görevli olacağı önceden bilinmemektedir. Bilgilendirmeler günlük olarak yapılır. Hasta ile aynı hemcinsdeki gözetmenler görevlendirilir.

7) Kişi numune verme esnasında numune alma odasına gözetim görevlisi ile birlikte girer ve numunesini gözetim görevlisi eşliğinde verir. Gözetim görevlisi, idrarın vücuttan çıkıp girdiğini görmelidir. Numune verme esnasında kişinin idrar numunesine müdahale edip etmediğini gözler. Müdahale vukuu veya şüphesini numuneyi teslim alan birime bildirir.

8) Numune gözetim zinciri, her basamakta ilgili kişi tarafından onaylanan PSİKOAKTİF MADDE TESTİ GÖZETİM ZİNCİRİ FORMU aracılığıyla izlenir.

9) Numune alındıktan sonra odadan laboratuvara gözetmen tarafından taşınır.

Laboratuvar Aşaması

1) Gözetim zinciri formu olmayan veya eksik doldurulmuş olan durumlarda kesinlikle numune teslim alınmaz.

2) Tam doldurulmuş gözetim formu ile birlikte numune teslim alınır. Numune teslim alındıktan sonra eğitimli personeller tarafından 4 dk içinde sıcaklık ölçümü yapılır, hacmi ölçülür, görünümü incelenir ve kayıt altına alınır. Formun ilgili alanları (NUMUNE BİLGİLERİ ve NUMUNE KABUL KISMI) doldurulur.

3) İdrar bütünlük testleri (NİTRİT, pH, NİTRİT) çalışılır ve İDRAR BÜTÜNLÜK TESTLERİ KONTROL FORMU’na kaydedilir. Testi yapan laborant formu doldurup imzasını atar. Uygunsa numune Dış Laboratuvara onların TEST İSTEM ve GÖZETİM FORMU doldurularak gönderilir.
İdrar bütünlüğünün bozulduğundan şüphe edilen durumlarda Numune Red edilir ve yeni numune istenir.

4) İdrar numuneleri mümkünse 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. Aynı gün kargoya verilemeyecek numuneler kilitli olan ve sadece yetkili personelin ulaşabileceği buzdolabında 2-8 °C’de en fazla 5 gün muhafaza edilir.

5) Pozitif çıkan numuneler şahit numune olarak en az 6 ay süre ile derin dondurucuda (-15 ⁰C ve altı) saklanır. Bu numunelere yetkisiz kişiler erişememektedir. Sorumlusu belirlenmiştir ve derin dondurucuya koyarken ŞAHİT NUMUNE KAYIT FORMU’na imza atar.

6) Sonuçlar yazılı veya sözlü olarak kişiye bildirilmez. İlgili birim dışındaki diğer hekim ve personelin otomasyon sistemi üzerinde sonuçlara erişimi engellenmiştir.

7) Klinisyenin gerek duyması halinde veya adli makamlardan gelen doğrulama talebi üzerine doğrulama yapılması gerekir. DOĞRULAMA TESTİ İSTEK FORMU ile doğrulama laboratuvarına numune gönderilir.

İdrar Bütünlüğü

Madde analizine geçmeden önce idrar bütünlük testleri yapılır. Bu testler madde varlığı tespitini önlemek için madde kullanıcılarının arayış içinde oldukları hileleri saptamak amacıyla yapılır. İdrarda çalıştığımız bütünlük testleri; idrarda (pH, dansite ve nitrit) tetkiki şeklindedir.

İç Kalite Kontrol

Madde analiz yöntemlerinde numune çalışmadan önce en az iki seviye günlük iç kalite kontrol çalışılması gereklidir. Pozitif ve negatif kalite kontrol materyallerinin seviyesi eşik konsantrasyonun ± %25 sınırlarında olmalıdır. Bu kontrollerin çalışılması çalıştığımız dış laboratuvarın sorumluluğundadır ve toplu kayıtlar her yıl istenerek dosyalanır.

Dış Kalite Kontrol

Madde analizleri dış kalite kontrol ile de izlenmelidir. Yeterli örnek sıklığı, üye sayısına sahip olan ve değerlendirme kolaylıkları olan dış kalite programı tercih edilmelidir. Eğer testin dış kalite değerlendirme programı yoksa yılda 3 kez aynı yöntem ile çalışan bir dış laboratuvar ile test sonuçlarının karşılaştırılması yapılır ve sonuçlar kayıt altına alınır. Bu kontrollerin çalışılması çalıştığımız dış laboratuvarın sorumluluğundadır ve toplu kayıtlar her yıl istenerek dosyalanır.

Kayıtların Saklanması

Laboratuvarda raporlanan testler için uygun bir iç kalite kontrol programı uygulanır ve kayıt altına alınır. Kayıtların saklanması sürecinde gizlilik ve güvenlik önemlidir.

Laboratuvarda iç ve dış kalite kontrol sonuçları en az 5 yıl, cihaz test kalibrasyon kayıtları en az 1 yıl süre ile muhafaza edilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

PSİKOAKTİF MADDE TAYİNİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU indir
PSİKOAKTİF MADDE TESTİ GÖZETİM ZİNCİRİ FORMU indir
DOĞRULAMA TESTİ İSTEK FORMU
ŞAHİT NUMUNE KAYIT FORMU
İDRAR BÜTÜNLÜK TESTLERİ KONTROL FORMU indir

 

Bir cevap yazın