Vajen Kültürü Nasıl Alınır ve Ekilir, Üreme Olmadı Ne Demek ?

Vaginal (vagen) – Serviks Kültürü buralardaki olası bakteriyel enfeksiyonlar, vaginit ve servisitler için yapılır.

Silgiçle alınan örnek, bir EMB ve bir kanlı besiyerine sürülerek seyrek ekilir. Bir sonraki gün üreyen bakterinin hemoliz durumuna göre değerlendirilir.
Gelen örnek öze ya da pipetle alınıp doğrudan lama sürülür. Birincisi etil / metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır. akyuvar (lökosit) ve flora yönünden değerlendirilir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda laktobasiller görülmelidir.

Clue-cell (ipucu hücreleri: üst üste yığılmış, yapışmış, kümeleşmiş, sınırları belirginsizleşmiş vajen epitel hücreleri aranır. İpucu hücresi (+) ise bakteriyal vajinozis bildirilir.

Bel soğukluğu (gonore) düşünülen durumlarda direkt boyalı preparatta, akyuvarlar (lökosit)içinde gram (-) diplokokların (gonokok) görülmesi tanı koydurucudur.

Bakteriyal vajinozis sonucu verilirse antibiyogram yapılması gerekmez.

Yorumu: Kanlı besiyerinde tam hemoliz yapan üreyen bakterilere gram boyama yapılır. Gram(+) koklara katalaz ve koagülaz bakılır. Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır. Vajinit etkeni olabilir. Antibiyogram sonucunaMRSA/MSSA durumu da yazılır.

Katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarakdeğerlendirilir. Nonpatojen olarak bildirilir. Ancak S.saprophyticus infeksiyon etkeni olabilmektedir. Bundan kuşkulanılan durumlarda Novobiosin diski konur. Novobiosin diski etrafında üreyen katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar S.saprophyticus olarak değerlendirilir. İnfeksiyon etkeni olarak bildirilir. Antibiyogram yapılır.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller genelde dışkı bulaşı olarak kabul edilir. Hastanın bununla uyumlu bir klinik durumu varsa infeksiyon etkeni olarak değerlendirilebilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz (+) gram (-) basiller psödomonas olarak, oksidaz(-) basiller enterik bakteri olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Kanlı besiyerinde üreyen gram (+) koklardan katalaz (-) olanlar Enterokok yönünden araştırılır. Antibiyograma alınırlar.

Gram (+) basiller laktobasil ya da difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir.

Ekilen besiyerlerinde üreyen mayalar gram boyamada saptanırsa Candida albicans olup olmadığının araştırılması için serum içine ekilip 37ºC’deki etüve kaldırılır. Germ tüp oluşturanlar C.albicans; oluşturmayanlar C.albicans dışı maya olarak bildirilir. Direkt preparatlarda ve besiyerlerinde mantarların hifa yapıları da izlenebilir. Hastanın klinik
durumu öğrenilerek bunlar yorumlanmalıdır.

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: